Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

Kérjük, támogassa Szövetségünk működését adója 1%-val! Köszönjük!

Adószámunk: 19635394-1-41

HÍREK

Továbbképzés, november 26-27-én Budapesten

2016. október 9.

JELENTKEZÈSI LAP letölthetö itt!

REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP letölthető itt


A konferencia helyszíne a Magyarság Háza (Bp. I. ker. Szentháromság tér 1.)
Meghívást kapnak Szövetségünk tagjai, a határon túli magyar néptáncegyüttesek képviselői és szeretettel várunk minden érdeklődőt.
A konferenciát táncházzal zárjuk. Nagyon örülnénk, ha minél többen jelentkeznétek, és résztvevői lennétek egy határokon átívelő néptáncos párbeszéd első állomásának.
November 26-27-én Budapesten, a Hotel Ébenben tartjuk Szövetségünk szokásos éves továbbképzését.

A továbbképzés témái:
- A magyar nép magatartása éneklésben, táncban, népszokásban.
- Beszédkultúra, beszédművelés, hétköznapi és színpadi kommunikáció. Tájnyelv.
- Táncos testképzés, színpadi magatartás, megjelenés.
- Térhasználat, technikai eszközök alkalmazása; hang- és fénytechnika, vetítés, színpadi dekoráció, háttérkép

A konferencia és a továbbképzés várható költsége a jelentkezők számától függően 20-25 ezer Ft. Tekintettel arra, hogy a helyszíneket, a szállást és étkezést le kell foglalnunk a jelentkezési lapot október 20-ig kérjük visszaküldeni.

A jelentkezési lapok beérkezte után számoljuk ki a költségeket és küldjük a számlát, melyet nekünk is előre kell fizetni!
Várom visszajelentkezéseteket!

Üdvözlettel: Héra ÉvaKonferencia tervezet!
Szövetségünk a Magyarság Házával együttműködve 2016. november 25-én konferenciát szervez „Hagyomány és korszerűség” (Beszélgetés a néphagyomány, a népművészet szerepéről.) címmel.
„Hagyomány és korszerűség” ez volt a közösségi, művészeti eszménye Szövetségünk névadójának Muharay Elemérnek. Idézem: „A kultúrának mindig is, most is két funkciója van.
Itt születnek meg azok az új gondolatok, új tartalmak és új formák, amelyek az emberiséget előreviszik, a tehetségnek teret adnak, a legmagasabb rendű kín és öröm forrásául szolgálnak. Ugyanakkor a kultúrának minden ember örömét, a közösség összetartozását, mindannyiunk magunkra és egymásra találását is ki kell fejeznie, a legmagasabb szinten, az igazi érték jegyében.”
A koncepció Bartókot követte: a legősibbet és a legmodernebbet akarta összefogni, a néphagyományt és az avantgárdot.
A kérdést társadalmi szempontból ma is aktuálisnak tartjuk, de a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy mi, akik népművészettel foglalkozunk, hogyan értelmezzük a hagyományt.
A magyar folklórmozgalom három nagy korszaka (Gyöngyösbokréta, 45 utáni évek népművészete, táncházmozgalom) különböző szemlélettel, különböző szervezettséggel és különböző állami propagandával fordult a hagyományos kultúrákhoz és e szerint támogatta, tűrte vagy tiltotta. Napjainkban is rendkívül fontos, hogy milyen hagyománykép él a hagyományt megtartó/újratanuló/alkalmazó közösségekben?
Mit jelent a hagyományőrzés?
A hagyományok színpadi alkalmazását, vagy a hagyományok értelmezése és mai funkcióinak megtalálása is része a munkánknak. Mozgalmaink képviselői önelemzően gondolkodnak e témáról vagy egyáltalán felmerül-e ez a kérdés az együttesek, és az alkotók körében? Milyen hagyományt őrizünk?
Mit tanítunk és milyen szemlélettel a gyerekeknek? Milyen szándékkal és hogyan használják az „anyagot” a művészek?
Mit tükröznek a koreográfiák? A művészetünk, hogyan segíti mindannyiunk egymásra találását”? stb.
Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása nem csak a mindennapi munkánkat segítheti, de véleménykülönbségek és eltérő nézőpontok megértése által a közösségeink és szövetségeink összetartását is növelheti. Tervezett előadások: Előadók: -
Hagyományok szerepe napjainkban. Andrásfalvy Bertalan - Magyarság kép, magyar szimbólumok. Kapitány Gábor -
A népművészet, néptánc és népzenei mozgalmak szerepe. Varga Sándor - Népművészet és nemzeti reprezentáció. Fülemüle Ágnes, -
A hagyományok szerepe a nemzeti önazonosság megtartásában. Csibi Krisztina Terveink szerint a bevezető 30 perces előadásokat 10 perces problémafelvető tézisek, majd beszélgetés követi.
A téma felkért szakértői: Diószegi László a Martin György Néptáncszövetség elnöke, Hégli Dusán Ifjú Szívek Táncegyüttes Pozsony, Örökség Gyerek Szöv. képviselője. Muharay Szöv képviselője, Rosonczy Kovács Mihály, népzenész,
Meghívottak: Szövetségünk tagjai, határon túli szervezetek képviselői és minden érdeklődő Budapest, 2016. október 6.

Csibi Krisztina Héra Éva
A Magyarság Háza Igazgatója a Szövetség elnöke

Támogató: Magyar Művészeti Akadémia


Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.
Tel./fax: 1-201-7931
Email: muharay@mail.datanet.hu www.muharay.hu
Visszaküldendő: október 20. e-mailen vagy faxon!

Jelentkezési lap

Országos konferencia és továbbképzés 2016. november 25-26-27.
Budapest Magyarság Háza, Hotel Ében

Az együttes neve:

A résztvevő/k neve:

Az együttes/résztvevő e-mail címe (ahová a tájékoztatást kéri):

A konferencián résztveszek: igen/nem

A továbbképzésen résztveszek: igen/nem

Számlázási cím:

Szállást: november 24- 25-26. Kérek/nem kérek. (A megfelelő aláhúzandó!)  Fő:

Étkezés:

november 24 . ebéd, vacsora a megfelelő aláhúzandó! fő:

november 25. ebéd, vacsora  fő:
november 26. ebéd, fő:


Dátum: Aláírás:


Vissza a hírekhez