Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

Kérjük, támogassa Szövetségünk működését adója 1%-val! Köszönjük!

Adószámunk: 19635394-1-41

Muharay díj

Szövetségünk hagyománya, hogy minden évben, a Hagyományõrzõ Antológián kiadja a névadónkról, Muharay Elemérrõl elnevezett díjat. A díj azokat a személyeket illetve együtteseket illeti, akik szervezõ és alkotómunkájukkal, együttesi eredményeikkel mindannyiunk számára példát mutatnak.
Ezzel is emlékezünk Muharay Elemér szellemiségére és munkásságára, mely egész néptánc és népzenei mozgalmunk meghatározó korszaka volt. Muharay Elemér a Jászság szülötte, Nyugat-Európát megjárva, az 1930-as években kötelezte el magát a magyar népmûvészet, a magyar közművelõdés ügye mellett. A Fóti Faluszínház, majd saját együttese, a magyar néphagyomány, s népművészet tiszta forrásaiból merített. Törekvése az volt, hogy olyan új, közösségi, magyar művészet szülessen, melynek megtermékenyítõje a népművészet.
Néptáncmozgalmunk születésének idõszaka ez a korszak, s az 1948-ban alakult Népmûvészeti Intézetben Muharay Elemér a Néprajzi Osztályon, majd Pór Anna Táncosztályán dolgozott. Itt tevékenykedett az a nemzedék, Béres János, Sárosi Bálint, Martin György, Pesovárok, Keszler Mari, Kaposi Edit, Borbély Jolán, Tímár Sándor, Novák Ferenc, kiknek munkássága nélkül nem itt tartanánk.
Ehhez a munkához nemcsak műveltség, koncepció, szervezõkészség, hit kellett, hanem óriási fanatizmus is. És olyan kisugárzása a személyiségnek, mely minden közelébe kerülõ ember életreszóló ügyévé tudja tenni elképzeléseit. Muharay Elemér ilyen ember volt! 
Szellemisége és tanítványai máig meghatározó személyiségei néptáncmozgalmunknak.


MUHARAY DÍJASOK

2000
Egyéni kitüntetett: Kaszás János, Hosszúhetény
Együttesi díjazottunk: Eleki Román Hagyományőrző Tánc Egyesület

2001
Egyéni kitüntetett: Töttös Sándor, Zengővárkony
Együttesi díjazottunk: Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület

2002
Egyéni kitüntetett: Elek Menyhért, Domaháza
Együttesi díjazottunk: Érsekcsanádi Népi Együttes

2003
Egyéni kitüntetett: Csiszér Ambrusné, Izmény
Együttesi díjazottunk: Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes

2004
Egyéni kitüntetett: Glöckner Jánosné, Mórágy és Vitányi Iván, Budapest
Együttesi díjazottunk: Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttes

2005
Egyéni kitüntetett: Szabadi Mihály, Sióagárd
Együttesi díjazottunk: Kalocsai Piros Rózsa Táncegyüttes

2006
Egyéni kitüntetett: Borbély Jolán, Budapest
Együttesi díjazottunk: Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes

2007
Egyéni kitüntetett: Héra Éva, Budapest
Együttesi díjazottunk: Miske-Drágszél Hagyományőrző Néptáncegyüttes

2008
Egyéni kitüntetett: Streer Tamásné, Bogyiszló
Együttesi díjazottunk: Szili Hagyományőrző Együttes
Az együttes 1936-ban alakult, s a Bokréta szövetség tagjaként a budapesti ünnepségeken is többször szerepelt. 1948-ban egy soproni bemutató alkalmával Kodály Zoltán is elismeréssel szólt a szili táncosokról és 1949-ben az akkori Népművészeti Intézet munkatársai gyűjtés végeztek a községben. 1951-ben betiltják az együttest (sőt még a népviseletet is begyűjtik) majd 1959-ben kezdik újra a munkát két helyi tanítónő vezetésével. 1978-tól a mai napig Schwarckopf Gyula vezetője az együttesnek. Munkájuk során számos elismerésben részesültek, kiváló minősítésű együttes.

2009
Egyéni kitüntetett: Kishegyiné Baráth Ildikó és Kishegyi Simon, Kalocsa
Együttesi díjazottunk: Hosszúhetényi Népi Együttes

2010
Egyéni kitüntetett: Elek Menyhért, Domaháza
Együttesi díjazottunk: Kapuvári Néptáncegyüttes

2011: A díj átadásánk időpontja megváltozott (Átcsúszott a következő év elejére)

2012
Egyéni kitüntetett: Oláhné Csercsics Ivett és Oláh József, táncpedagógusok, együttesvezetők, Varsány
Együttesi díjazottunk: Énekes Lenke hagyományőrző Együttes, Vitnyéd

2013
Egyéni kitüntetett:
Antal László, táncpedagógus, koreográfus, Szombathely
Együttesi díjazottunk:
Isaszegi Csata Együttes hagyományőrző Csoportja

2014
Egyéni kitüntetett: Schwarckopf Gyula, táncpedagógus, együttesvezető, Szil
Hegli Dusan koreográfus, az Ifjú Szívek Táncszínház művészeti vezetője, Pozsony
Együttesi díjazottunk: Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége

2015
Egyéni kitüntetett: Cselik Mária, táncos, a Népművészet Mestere, Kalocsa
Együttesi díjazottunk: Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület

2016
Egyéni kitüntetett:
ifj. Greznár Zoltán, tenész - Rábaszentandrás - Szany
Rónai lajos, zenész - Bag
Vavrinecz András, zenész- Budapest
Együttesi díjazottunk: Hőgyész Székely Kör Bokréta Néptáncegyüttese

2017
A dijat nem adtuk ki.

2018
Együttesi díjazottunk: A 85. éves Érsekcsanádi Hagyományőrző együttes táncos közösségei

2019
A 85 éves Bogár István Hagyományőrző Népi Együttesnek (Őcsény) hagyományt megtartó példamutató tevékenységéért.
Herczeg Gábornak (Kalocsa) tánchagyományaink ápolásáért és továbbadásáért.
Varga Albinnak (Gencsapáti) példamutató hagyományőrző és közösségi tevékenységéért.

2021
Hibó Józsefnének (Veresegyház) példamutató hagyományőrző és közösségi tevékenységéért.
Dr Kovács Istvánnénak (Kalocsa) példamutató hagyományőrző és közösségi tevékenységéért.

2023
Soporoni Testvériség Német Nemzetisági Táncegyüttes kiemelkedő hagyományőrző és hagyományt megtartó tevékenységéért.
ifjú Rónai Lajos Bag hagyományőrző, átörökítő és művészi alkotómunkája elismeréséért.