Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

Kérjük, támogassa Szövetségünk működését adója 1%-val! Köszönjük!

Adószámunk: 19635394-1-41

HÍREK

Gyászolunk!

2013. január 27.

2013. január 24-én, 12.30 órakor Bencze Károlyné, Éva néni, a Kalocsai Hagyományőrző Együttes vezetője súlyos betegségben, rövid szenvedés után elhunyt. A búcsúztatásról a későbbiekben adunk értesítést.

Emlékezésül néhány mondatot idézünk  a Kalocsai Hagyományőrző Együttes történetének bevezetőjéből.

Tősgyökeres kalocsai vagyok. Apám kalocsai származású tanító volt, édesanyám kalocsai születésű, jelenleg nyugdíjas óvónő. Nagymamám a legrégibb kalocsai családból származott, nagyapám a II. Világháborúban sebesült katonaként maradt itt Bihar megyéből.

Elemi iskoláimat itt végeztem, gyermektáncos voltam. Majd családi okok miatt (nevelőapám áthelyezései) bejártam Fejér, Tolna, Baranya megyét. A pécsi főiskolás évek után Pakson kezdtem tanítani. Táncszeretetem nem múlt el ez idő alatt sem – a főiskolán együtt táncoltam Szabad Misivel –, mert a szekszárdi gyermektáncképző és az országos szintű tanfolyam elvégzése után néptáncoktatóként is dolgoztam az iskola mellett, csoportjaim voltak Pakson és Dunakömlıdön.

1964-ben visszakerültem szülővárosomba, és abba az iskolába, ahonnan nyugdíjba mentem. Szakkörökben tanítottam a táncot, később magam is táncoltam a népi együttesben, Ureczky Csabától átvéve a hagyományőrző csoportot, 1983 óta vezetem a Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttest.

Kalocsára kerülésem óta foglalkoztat a gondolat, hogy az iskolában is oktatni kéne minden gyermeknek a néptáncot. Ez az álom 1988-ban megvalósult! Nagy örömmel és lelkesedéssel tanítottam és tanítják kollégáim gyermekeinket a néphagyományok tiszteletére, a népművészet, a néptánc megismerésére és megszerettetésére. Bízunk abban, hogy lesznek utódaink, akik helyünkbe lépnek, és gyönyörű viseletünk, táncaink, népművészetünk tovább él az elkövetkező nemzedékek is megismerik, és tovább őrzik hagyományainkat.

Jó szívvel ajánlom ezt a krónikát minden táncszerető embernek.

Bencze Károlyné (Borbényi Éva)

Vissza a hírekhez