Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

Kérjük, támogassa Szövetségünk működését adója 1%-val! Köszönjük!

Adószámunk: 19635394-1-41

HÍREK

Régiós konferencia II. - Gencsapáti

2011. április 26.

Néphagyomány és népművészet szerepe a vidékfejlesztésben

2011. május 6. - Gencsapáti

Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár, 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.

A hagyomány továbbélésének és a népművészettel foglalkozó művészeti- alkotó csoportok munkájának létfeltétele, hogy szervesen illeszkedjenek napjaink kulturális, társadalmi életébe.

A falusi gazdaság, a falusi vendégfogadó készség és alkalmasság fejlesztése az ország gazdasági érdeke. De az élhető, szerethető falu azonban emberekből, falusi közösségekből áll, akiknek életminősége, gazdaság-, táj- és környezetformáló képessége, szépérzéke, ízlése, műveltsége és szórakozása mind meghatározója annak, hogy szívesen megy-e az ember a faluba.

A faluközösségek összetartó erejét legjobban a gyökerek, a helyi szokásrend, a helyi folklór, a népművészet századok alatt szinte észrevétlenül kialakult tulajdonságai alakítják. A népviselet, a helyi textilek; a hímzés, szövés, a hagyományos használati tárgyak, helyi mesterek által készített cserépedények, a faragott vagy festett bútorok, a dalok és a táncok éppúgy jellemzői egy tájnak, mint a természeti környezet vagy az építészeti arculat.

Ezért tartjuk fontosnak, a terület szakembereinek, a gazdaságban, a vendéglátásban és kultúrában dolgozóknak az együttműködését.

Szükség van a több szektorhoz, másféle gazdasági szabályok között működő területek, állami intézmények, vállalkozók, civilközösségek munkájának összehangolására. A törvényalkotástól, a pályázati kiírásokig, a helyi feladatok meghatározásától a rendezvényekig,  a térségben lakók együttműködésére van szükség,  hogy egységben, összehangolva és egymást ösztönözve fejlődjön  a magyar vidék, maradjon meg a hagyomány!

Konferenciánk célja, hogy fórumot adjon a vidékfejlesztésben érdekelt hivataloknak, intézményeknek, civil szervezeteknek, népművészeti csoportoknak.

Program:

10 óra     Megnyitó.

Kovács Vince Gencsapáti polgármesterének köszöntője.

10.00-12.00 Előadások.

Dr. Gráfik Imre, néprajzkutató - A népművészet szerepe a tradicionális közösségekben és napjaink falusi társadalmában.

Dr. Eperjesi Tamás, a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet igazgatója, Vidékfejlesztési Minisztérium.- Vidékfejlesztés, falufejlesztés. (Közösségek és hagyományok szerepe, támogathatósága.)

Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés Alelnöke – a Megyei Önkormányzat lehetőségei, törekvései a népművészet területén.

Birinyi József, a Parlamenti Hungarikum Munkacsoportjának  Vezetője,  Hungarikumok.

12.00 – 14.00 Ebédszünet

14.00 – 16.00 Fórum

Felkért hozzászólók:

Sütő Kálmán a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület elnöke- a népművészet helye, szerepe a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában - Lehetőségek a LEADER program keretében.

Kohuth Miklós - Gradisce Horvát Kulturális Egyesület, Szentpéterfa – Határon átnyúló együttműködés a hagyományok átörökítése, oktatása érdekében.

Csitei Gábor -  Mihályi polgármestere, a Kapuvár Néptáncegyüttes vezetője – A helyi hagyományok továbbadásának intézményes és közösségi  formái. (Iskola, amatőr csoportok, helyi media, stb).

Héra Éva – a Muharay Szövetség elnöke.  A falusi együttesek szerepe a szellemi kulturális örökség megtartásában. A Muharay Szövetség célkitűzései és példái.

18.00 Vacsora

19.00 Boglya Táncház, közreműködik a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes


Információ: Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.
Tel/Fax: +36-1-201-7931, e-mail:muharay@mail.datanet.hu
Web: www.muharay.hu

Művelődési Ház és Könyvtár,
9721 Gencsapáti Szentegyház u. 5.
Tel: 94/508-522, fax: 94/508-523, e-mail: gencsmuvhaz@gpinet.hu

JELENTKEZÉSI LAP

*következő konferenciánk: Bonyhád október 8-9.

Vissza a hírekhez