аЯрЁБс>ўџ ;=ўџџџ<џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@№П!bjbjЯ2Я2""­X­XŽџџџџџџˆŒŒŒŒŒŒŒ  Зh88888888$Rq,EŒ88888,ŒŒ88q& & & 8№Œ8Œ8& 8& T& z :6,ŒŒО8, ААƒ§Ъ( fb ‡0ЗlRqŽ ‚qО  ŒŒŒŒqŒОH88& 88888,,  d   Szіveges kiegщszэtщs a Muharay Elemщr Nщpmqvщszeti Szіvetsщgщnek 2009. щvi egyszerqsэtett щves beszсmolѓjсhoz A Szіvetsщg 2009 щvi eredmщnye 1.742 ezer Ft. A Szіvetsщg 2009-ben vсllalkozсsi tevщkenysщget nem vщgzett. A mщrleg szerinti eredmщnye teljes egщszщben a kіzhasznњ tevщkenysщgbQl szсrmazott. A szervezet іsszes bevщtele 15.653 ezer forint volt, amely az alсbbi tщtelekbQl сll: Tagdэj bevщtel: 616 ezer Ft Rщszvщteli dэjak: 2092 ezer Ft Nemzeti Kulturсlis Alap: 3750 ezer Ft Nemzeti Civil Alapprogram: 723 ezer Ft Norvщg Civil Tсmogatсsi Alap: 5373 ezer Ft Oktatсsi щs Kulturсlis Minisztщrium: 2400 ezer Ft Bankszсmlсk kamatai: 511 ezer Ft Apeh l %: 54 ezer Ft Egyщb bevщtelek: 134 ezer Ft A szіvetsщg іsszes kiadсsai 13.911 ezer forint іsszeget tettek ki. Az сllomсnyban lщvQ tсrgyi eszkіzіk щrtщkcsіkkenщse 190 ezer forint volt. Az egyщb rсfordэtсs 1 e Ft. Az anyagjellegq rсfordэtсsok (13688 ezer Ft) kіzќl a jelentQsebb іsszegek az alсbbiak voltak: Nyomtatvсny, irodaszer: 64 ezer Ft Ingatlan bщrleti dэj: 898 ezer Ft Kikќldetщsi ktg., utazсsi ktg., szсllсs: 1226 ezer Ft Szсllэtсsi kіltsщgek: 2012 ezer Ft Kіnyvelщsi dэj: 238 ezer Ft Kommunikсciѓs kіltsщgek (telefon, internet): 413 ezer Ft Irodai tevщkenysщg: 829 ezer Ft Kulturсlis tanсcsadсs: 2188 ezer Ft Kulturсlis szolgсltatсs: 1595 ezer Ft Rendezvщnyszervezщs: 3250 ezer Ft Oktatсs, tovсbbkщpzщs: ˆŠмоќў & : X Z ^ ` ”   . 2 8 J x €  Ш а в т      H z { ” – — Ÿ В Д Н г д е ж л п р ќ  Ž’Ъь№.8œЊШртфцъьюў!$%-=JU]їђїычуыуыпуыуыуычуычуычлпычлчыплудыулычучплалпчычачачаЬчачШчЬлЬлачЬчЬлаЬчлФлаhЦJ№hFŠhШlrhЄxм hЉ3Нhќ>ЃhЈ;РhyДhќ>ЃhEuŠ hЉ3НhEuŠ hiK5hЉ3НhEuŠ5Mмо: \   J ’ т  H {   Н п р ђЎАќ-sЁїђђђђђъъътттъъъйббђЩЩЩЩ & FgdEuŠ$a$gdEuŠ„h^„hgdEuŠ & FgdyД & FgdEuŠgdEuŠ$a$gdEuŠ!ў]fkstŠŒ“˜ЁВДНОСсѕіў 2458XYclpy“”œ ЉНОЩЫиїјљ,LNRTXj ЂІжи№ј:`nxˆ ЎАДЖКш .046†ŒH J L ` l ~ !ќјє№ьќьј№ьќьќјєќєьјєьєьќьјьјєќєьјєьќьјьєќє№јєќєъьјє№ќ№ьј№ьќјьќьјьќьјьє№ј№ј№јцјцєцєцєјц№цјєhFŠUhШlrhИсhEuŠhЄxмhЈ;РZЁЪ AyЉр,jИ Š46H J L € Ќ ш !їїїїїїїїїїяууууукккб„h^„hgdFŠ„h^„hgdEuŠ $„h^„ha$gdFŠ & FgdFŠ & FgdEuŠ 206 ezer Ft Bankkіltsщg: 77 ezer Ft Javэtсs щs karbantartсs: 38 ezer Ft Postakіltsщg: 58 ezer Ft Egyщb igщnybevett szolg.(honlap, kіzjegyzQ): 279 ezer Ft A szervezetnek 2009-ben 110 e Ft щrtщkben volt kis щrtщkq tсrgyi eszkіz beszerzщse. жsszessщgщben megсllapэthatѓ, hogy a Muharay Elemщr Nщpmqvщszeti Szіvetsщg a kіzhasznњ tevщkenysщgщvel іsszhangban hasznсlta fel a bevщteleit. MegfelelQkщppen gazdсlkodott a kщszleteivel, pщnzeszkіzeivel щs tartalщkaival, эgy biztosэtva a kitqzіtt cщlok elщrщsщt. Budapest, 2009. mсjus 25. & & & & & & & & & & & & & Hщra Istvсnnщ elnіk 1hА‚. АЦA!А‰"А‰#‰$‰%Аœ@@ёџ@ EuŠNormсlCJ_HaJmHsHtHHAђџЁH Bekezdщs alap-betqtэpusaXiѓџГX Normсl tсblсzatі4ж l4жaі ,k@єџС, Nem listaJ™ђJ iK BuborщkszіvegCJOJQJ^JaJŽ" џџџџno.ƒ„ЅЩёH{ НпрŠшщ>„ВлRŠКё ?fЯ$%./0J`~˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜ 0€€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€ˆ˜ 0€€ˆ˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0 €€˜ 0 €€˜ 0 €€˜ 0 €€˜ 0 €€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€]! Ё! ! фшG–—  Єгдеж&2>NX[]^ffnw›ЃЃУХЮЯђ/0ijЄЅЮЯцц 01Z[uvЁІЇКЛЛJQu}“LP’œЕРрш 8?krŽ—ЈДЬжўщ#5MO˜ЉРв-IgЁБЭш+6V]r†КЦS_ˆ„Щ{рл/1Юа fѕО0џџ%Muharay Elemщr Nщpmqvщszeti SzіvetsщgZ\Aа?0€џџџџџџџџџбCv„wxИџџџџџџџџџh„а„˜ўЦа^„а`„˜ўOJQJo(‡hˆHЇ№h„ „˜ўЦ ^„ `„˜ўOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ўЦp^„p`„˜ўOJQJo(‡hˆHЇ№h„@ „˜ўЦ@ ^„@ `„˜ўOJQJo(‡hˆHЗ№h„„˜ўЦ^„`„˜ўOJQJ^Jo(‡hˆHoh„р„˜ўЦр^„р`„˜ўOJQJo(‡hˆHЇ№h„А„˜ўЦА^„А`„˜ўOJQJo(‡hˆHЗ№h„€„˜ўЦ€^„€`„˜ўOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ўЦP^„P`„˜ўOJQJo(‡hˆHЇ№h„а„˜ўЦа^„а`„˜ўOJQJo(‡hˆHЇ№h„ „˜ўЦ ^„ `„˜ўOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ўЦp^„p`„˜ўOJQJo(‡hˆHЇ№h„@ „˜ўЦ@ ^„@ `„˜ўOJQJo(‡hˆHЗ№h„„˜ўЦ^„`„˜ўOJQJ^Jo(‡hˆHoh„р„˜ўЦр^„р`„˜ўOJQJo(‡hˆHЇ№h„А„˜ўЦА^„А`„˜ўOJQJo(‡hˆHЗ№h„€„˜ўЦ€^„€`„˜ўOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ўЦP^„P`„˜ўOJQJo(‡hˆHЇ№бCvZ\Aџџџџџџџџџџџџ х iKШlrFŠEuŠќ>ЃyДЈ;РЄxмИс>цЦJ№Ыg№џ@€TtŸzz@ ŽPP@PP @PџџUnknownџџџџџџџџџџџџGю‡z €џTimes New Roman5€Symbol3&ю ‡z €џArial5&ю ‡za€џTahoma;€Wingdings?5ю ‡z €џCourier New"1ˆ№ФЉWлх†bлх†ЬхF yy!№‰‰ДД24ŠŠ3ƒQ№HX)№џ?тџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџEuŠџџESzіveges kiegщszэtщs a Muharay Elemщr Nщpmqvщszeti Szіvetsщgщnek 20074%Muharay Elemщr Nщpmqvщszeti Szіvetsщg  ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0и˜ №ќ 0 `l ˆ ”   ЌИРШатFSzіveges kiegщszэtщs a Muharay Elemщr Nщpmћvщszeti Szіvetsщgщnek 2007hazіv4іvіvіvNormals&Muharay Elemщr Nщpmћvщszeti SzіvetsщgNщ3haMicrosoft Word 10.0@H'­@<.иќЪ@BЙіŽ§Ъ@D€§ЪyўџеЭеœ.“—+,љЎ04 hp„Œ”œ ЄЌДМ Ф т KapitсnykŠA FSzіveges kiegщszэtщs a Muharay Elemщr Nщpmћvщszeti Szіvetsщgщnek 2007 Cэm ўџџџўџџџ !"#$%ўџџџ'()*+,-ўџџџ/012345ўџџџ§џџџ8ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFААƒ§Ъ:€Data џџџџџџџџџџџџ1Tableџџџџ…WordDocumentџџџџ""SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ&DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ.CompObjџџџџџџџџџџџџlџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word dokumentum MSWordDocWord.Document.8є9ВqRoot Entryџџџџџџџџ РF`AuОЖ Ы@РData џџџџџџџџџџџџ1Tableџџџџ…WordDocumentџџџџ"" ўџџџўџџџ !"#$%ўџџџ'()*+,-ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ?§џџџўџџџўџџџўџџџ>џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@є€ќ $\_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayNameАТу“5muharaymuharay@mail.datanet.hu&Muharay Elemщr Nщpmqvщszeti SzіvetsщgSummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ&DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ(CompObjџџџџџџџџџџџџlџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word dokumentum MSWordDocWord.Document.8є9ВqўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎx4 hp„Œ”œ ЄЌДМ Ф т KapitсnykŠA FSzіveges kiegщszэtщs a Muharay Elemщr Nщpmћvщszeti Szіvetsщgщnek 2007 CэmА