ࡱ> K+bjbj*j~8i~8i k YYYYYmmm8Qm%C:---u v $!d@f@f@f@f@f@f@$ FHJ@UY#!u u #!#!@YY--HB+++#!( Y-Y-d@+#!d@++<~>-K*=P@B0%C= I* I,~>~>J IY>+#!#!#!@@m+#!#!#!%C#!#!#!#! I#!#!#!#!#!#!#!#!#! ] :Jellsi nyomtatvny A szellemi kulturlis rksg megQrzst szolgl programok s tevkenysgek nemzeti nyilvntartsra FedQlap A jellst benyjt(k) neve: Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsg B. A szellemi kulturlis rksg megQrzst szolgl program/tevkenysg megnevezse (max. 200 sz) A helyi kulturlis rksg megQrzsnek kzssgi modellje a Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsg keretben. C. A program/tevkenysg kiterjedsi kre helyi nemzeti regionlis D. A program/tevkenysg jelenlegi sttusza befejezett folyamatban E. Az rintett kzssg(ek), csoport(ok) vagy (amennyiben jellemzQ) egyn(ek) megnevezse (max. 100 sz) ElsQsorban falusi, kisteleplseken lQ hagyomnyQrzQ civil kzssgek. A hagyomnyos folklr tbb terletvel foglalkoz egyesletek, tncegyttesek. Egynek, a teleplseken lQ Npmqvszet Mesterei; tncosok, nekesek, viseletksztQ s dsztQ kzmqvesek. Pedaggusok, akik a helyi tantervbe iktatva vagy szabadidQs tevkenysg keretben oktatjk a helyi trsadalom kulturlis hagyomnyait. A tevkenysgket segtQ, helyi s orszgos kzmqvelQdsi szakemberek, nprajzkutatk, mqvszetpedaggusok. F. Az elQterjesztett program/tevkenysg rvid lersa (max. 200 sz) A Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsg keretben kialaktott program clja a falusi hagyomnyos kzssgek rksgkpzQ s rksgvdQ tevkenysgnek sszehangolsa, segtse, szakmai sznvonalnak emelse. A szvetsgben rsztvevQk clja a helyi kulturlis emlkezet flfrisstse, a hagyomnyos letmd fnntarthat rtkeinek jjlesztse s ezltal lhetQ kzssgek ptse. E cl rdekben foly tevkenysg egyrszt a helyi kzssgeken bell, msrszt ms kzssgekkel egytt szervezett rendezvnyek keretben zajlik. A fQ tevkenysgi formk a kzssg keretben a korbbi hagyomnyok beazonostsa, a ma is rteket jelentQ hagyomnyelemek lQv ttele a helyi oktats, a kzmqvelQds, a helyi mdik rvn s a mqvszeti csoportok (elsQsorban hagyomnyQrzQ tncegyttesek) elQadsaiban a helyi s tgabb kznsgnek bemutatva. A helyi trsadalmi szervezetekben, egyesletekben s egyni rsztvevQk ltal vgzett ntevkeny munkt a helyi nkormnyzatok lehetQsgeikhez mrten anyagilag, s a szksges jogi szablyozsok rvn tmogatjk. A kzs tevkenysg regionlis, orszgos s alkalmanknt nemzetkzi keretben folyik, kzs bemutatk, fesztivlok, szakmai tancskozsok (workshop-ok), tborok rendezse rvn, amelyek megvalsulst az orszgos s regionlis civil plyzatok segtik. Az egyesleti tagdjakbl s plyzatokbl befoly pnz nll kiadvnyok ltrehozst, a kzssgi mdiban val megjelenst is lehetQv teszi. Rendszeres programok: Regionlis s orszgos kpzsek, tovbbkpzsek. Szakmai konferencik, tapasztalatcserk. Kzssgi tallkozk, bemutatk, fesztivlok. Jells 1. A jellsre javasolt program/tevkenysg azonostsa 1.a. A program vagy tevkenysg neve (max. 200 karakter) A helyi kulturlis rksg megQrzsnek kzssgi modellje a Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsg keretben. 1.b. Az rintett kzssg(ek), csoport(ok) vagy (amennyiben jellemzQ) egyn(ek) azonostsa s helymeghatrozsa HagyomnyQrzQ egyttesek (120 teleplsrQl), melyek a magyarorszgi nptncmozgalom legidQsebb, legrgebben szervezett csoportjai (1921-tQl) Nptnc- s npzenekutatk, Helyi kulturlis rksggel foglalkoz s az irnt rdeklQdQ szervezetek, Magnszemlyek (pl. npviselet ksztQk s nprajzi gyqjtQk) A Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsg 1990-ben alakult, tagsgt jelenleg 117 kzssg alkotja. A tagszervezetek ltszma vltoz: van 18 fQs, illetve 270 fQs csoport is. Ennek alapjn azt mondhatjuk, hogy a mqkds kzvetlenl 8-10 ezer fQt rint. A tagsg tbb, mint 90 szzalka civil szervezetknt (egyeslet, alaptvny) mqkdik, tbb kzlk kzhaszn egyesletknt. Egy-kt csoport mqvelQdsi hz vagy helyi nkormnyzat fenntartsban van s ngy tevkenysge kapcsoldik mqvszeti iskolhoz. Az utbbi esetekben a fenntarts nem jelent konkrt mqkdsi tmogatst, csak azt, hogy az intzmnyek mqkds helyt biztostjk, s a plyzatok pnzgyi lebonyoltst vgzik. A kzssgek vezetQi s tagjai tevkenysgkrt djazst nem kapnak, mqkdsket plyzati forrsokbl s egyni tagdjakbl biztostjk. A szvetsg egyni tagsgnak kpzettsg s foglalkozs szerinti sszettele vltoz: pedaggusok, helyi tjhzakban dolgozk vagy rtktrak tevkenysgvel foglalkoz szemlyek, tncoktatk, zenszek, npmqvelQk s nkntesek alkotjk, akik szervezQ munkval segtik a tevkenysgek lebonyoltst. A helyi kzssgek alapti s tagjai olyan szemlyek, akik kiemelkednek krnyezetkbQl s rdeklQdssel, elhivatottsggal, szakrtelemmel, tenni akarssal s szervezQkszsggel kpesek arra, hogy egy-egy telepls hasonl rdeklQdsq embereit sszefogjk s cselekvQ kzssg szervezzk. A tagsg kzel 10%-a nemzetisgi csoport: nmet, horvt, romn, szlovk s cigny egyesletek is csatlakoztak szvetsghez. 1.c. A program vagy tevkenysg fldrajzi elhelyezkedse s hatkre A Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsg tagsgnak tbbsge Magyarorszg npmqvszetben gazdag tjegysgeibQl szrmazik. Olyan teleplsekrQl, melyekben a hagyomnyos kzssgek legtovbb fennmaradtak s hagyomnyaik bizonyos elemei mig lnek. A npmqvszet irnt megnyilvnul szakmai s turisztikai rdeklQds, a nprajz-, nptnc- s npzenekutatk tbb vtizedes figyelme hozzjrult a kulturlis ntudat kialakulshoz, a hagyomnyos kultra megbecslshez s elQsegti a megtartsra, ltetsre irnyul folyamatokat. A szvetsg tevkenysge 16 vrmegyt rint, ezek kzl Tolna, Bcs-Kiskun, Pest s GyQr-Moson-Sopron vrmegybQl van a legtbb kzssg. A teleplsek jellegt figyelembe vve megllapthatjuk, hogy a szervezetek zme 5000 fQ alatti kisteleplsen mqkdik, mintegy 40% falun vagy falusi jellegq kisvrosban, 1 egyttes a fQvrosban. Tagszervezeteink kztt van olyan, mely az 1930-as vekben alakult, de rvendetes, hogy a csoport alaptsnak vagy jj szervezQdsnek szndka mg napjainkban sem szqnt meg s vente j tagokkal bQvl a szvetsg. 1.d. A program vagy tevkenysg a szellemi kulturlis rksg mely terlethez(eihez) kapcsoldik a) szbeli hagyomnyok s kifejezsi formk, belertve a tjnyelvet is, mint a szellemi kulturlis rksg hordozjt b) elQadmqvszetek, tnc, zene, nek c) jeles napok csaldi s trsadalmi szoksok, nnepi esemnyek d) hagyomnyos kzmqvessg, elsQsorban npviselet kszts 2. A program vagy tevkenysg ismertetse 2.a. Httr informci, clok (max. 500 sz) Szellemi httr: A 19. szzadtl kezdve a magyar szellemi letben is megjelenik a npi gondolat , mely a nemzeti mqvelQds programjt a nphagyomny polsra s a np elsQsorban a paraszt lakossg szocilis felemelkedsre alapozta (Malonyai DezsQ, a magyar szecesszi, Kos Kroly, Vikr Bla, Bartk Bla, Kodly Zoltn). Ennek a npi rtelmisgnek progresszv kpviselQje a szvetsg nvadja, Muharay Elemr (1901-1960) rendezQ, nprajzi gyqjtQ, a npi egyttesi mozgalom szervezQje. A szletsnek 100. vforduljn rendezett emlklsen egyik tantvnya gy foglalta ssze munkssgt. Most is valljuk, hogy a kultra nem csak arra val, hogy nagy szellemek, nagy gondolkozk zengessenek egymsnak, meg azoknak, akiknek pnzk s idejk van hozz. A kultrnak mindig is, most is kt funkcija van. Itt szletnek meg azok az j gondolatok, j tartalmak s j formk, amelyek az emberisget elQre viszik, a tehetsgnek teret adnak, a legmagasabb rendq kn s rm forrsul szolglnak. De ugyanakkor a kultra minden ember rmt, a kzssg sszetartozst, mindannyiunk magunkra s egymsra tallst is ki kell fejezze, a legmagasabb szinten, az igazi rtk jegyben. Nem a nphagyomny helyrelltsa a cl, hanem az jjteremts. A hagyomny kiindulpont, tmasz s segtsg, nem szentsg, amit imdni kell. A Szvetsg megalakulsa: Magyarorszgon az 1930-as vekben szervezQdtek elsQknt hagyomnyQrzQ csoportok, melyek elsQdleges clja a helyi hagyomnyok sznpadra lltsa s turisztikai clbl val bemutatsa volt a Bokrta Szvetsg keretben. A msodik vilghbort kvetQ korszak mqvelQdspolitikja a npmqvszet llamostsra, a hagyomnyQrzs kontrolllsra trekedett. A csoportokat llami fennhatsg al szerveztk s ltrehoztk azokat az llami intzmnyeket, melyek a csoportvezetQk kpzst s az egyttesek megmutatkozst szerveztk. Az 1951-ben alakult Npmqvszeti majd ksQbbi nevn Npmqvelsi Intzet s vltoz nevq jogutdjai megszntetsig (2000-ig) llami intzmnyknt ltta el a feladatot. Az 1980-as vek vgn trtnt politikai vltozsok drasztikusan megvltoztattk a szociokulturlis viszonyokat s a helyi kzssgek hagyomnyQrzQ tevkenysgnek jogi kereteit: a nonprofit, civil szervezetek mqkdsnek jogi szablyozsa, az egyeslsi jogrl szl trvny 1989-ben, mely lehetQv tette civil szervezetek alakulst, negatvan rintette a falusi csoportokat, hogy a tevkenysgket tmogat trsadalmi s politikai szervezetek (SZVOSZ, szakszervezeti szvetsgek, TSZ-ek, llami intzmnyi s megyei kulturlis hlzat) megszqntek, illetve tszervezsre kerltek, a hagyomnyQrzQ tevkenysg eddigi csoportos formja (az un. amatQr mozgalom) kiszorult az tszervezQdQ-j intzmnyrendszerbQl. Megszqnik a kpzs (40 vig a NI intzet ltal szervezett, amatQr mqvszeti csoport vezetQi kpzs) a helyette szervezQdQ diplomt ad fQiskolai ill. egyetemi szakok erre a terletre nem szerveznek szakembereket. megszqntek a frum- s bemutatrendszerek, az llami tmogatsok. A lassan indul plyzati rendszer (NKA) a kiskzssgek plyzatait az elsQ idQszakban mg nem tudta tmogatni. Mivel a helyi kzssgek (npmqvszettel foglalkoz csoportok) vtizedeken t bizonytottk azt a kpessgket, hogy alkalmazkodni tudnak krnyezetkhz, s minden trsadalmi, politikai, gazdasgi krlmnyek kztt fenn tudjk tartani mqkdsk folyamatossgt, elhatroztuk a Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsg, mint civil szervezet ltrehozst. Az alaptk az eddig ltrehozott rtkekre, erre az elhivatottsgra s kreativitsra ptve a kzssg ltal meghatrozott elvrsok szerint terveztk a szvetsg szakmai munkaprogramjt. A program ma is rvnyes clja, hogy az albbi fQ terleteken sztnzzk s segtsk a tagszervezetek tevkenysgt: A helyi kulturlis arculat megQrzse A teleplsre / tjegysgre jellemzQ tnc-, zene- s szokshagyomnyok feltrsa, megQrzse s trktse A hagyomnyos kzssgek s kzssgi alkalmak fenntartsa 2.b. A megQrzsre irnyul intzkedsek (max. 500 sz) A megQrzsre vonatkoz intzkedsek, ill. tevkenysgi formk a modell lnyegbQl fakadnak, amelynek clja a helyi kzssgek szabadon vllalt, rksgvdQ tevkenysgnek egy nyitott, kulturlis hlzatknt mqkdQ civil szervezetben val sszehangolsa, az egyes tagszervezetek rdekeinek srlse nlkl. A kzs clok rdekben foly tevkenysg egyrszt a helyi kzssgeken bell, msrszt ms kzssgekkel egytt, a szvetsg keretben szervezett rendezvnyek keretben zajlik. A fQ tevkenysgi formk a kzssg keretben a korbbi hagyomnyok beazonostsa, a ma is rteket jelentQ hagyomnyelemek lQv ttele a helyi oktats, kzmqvelQds, a helyi mdik rvn, s a mqvszeti csoportok (elsQsorban hagyomnyQrzQ tncegyttesek) elQadsaiban a helyi s a tgabb kznsgnek bemutatva. A helyi trsadalmi szervezetekben, egyesletekben s egyni rsztvevQk ltal vgzett ntevkeny munkt a helyi nkormnyzatok lehetQsgeikhez mrten anyagilag, s a szksges jogi szablyozsok rvn tmogatjk. A kzs tevkenysg regionlis, orszgos s alkalmanknt nemzetkzi keretben folyik a kvetkezQ tevkenysgi formkban: Regionlis s orszgos kpzsek, tapasztalatcserk; a tudstads tmi: A helyi hagyomnyok feltrsa, forrsismeret, szakirodalom (archvumok, gyqjtemnyek hasznlata. Helyi emlkezet: beszlgetsek, visszaemlkezsek a telepls lakival, ezek rgztse. Az rksgvdQ, tovbbad munka folyamatai, tervezs; rekonstrukci, kzssgi s mqvszeti tevkenysg meghatrozsa. VezetQi mdszerek: kzssgszervezs, egyttesvezets, egyni s csoportos bnsmd. Az oktats, rtktads terepei, mdszerei: voda, iskola, ismeretterjeszts, kzssgi programok. A tnc s npzene oktatsa, tnchz mdszer. A tncegyttes sznpadi, mqvszeti munkjnak kvetelmnyei, alapismeretek, mdszerek. Szakmai konferencik: A hagyomny rtelmezsvel, felhasznlsval kapcsolatos trsadalmi s kulturlis krdsek. (Pl. npi mqveltsg, magyar mqveltsg eurpai kapcsolatai, a npi kultra jelene s jvQje, magyarsg szimblumok, falufejleszts) Tudomnyos, trtneti megkzelts, kzrthetQsg (ElQadk: Balogh Balzs, Hoppl Mihly, Kapitny Gbor, Varga Sndor) Tallkozk, bemutatk, fesztivlok: Tagegyttesek szakmai bemutat fruma, minQstse Tncos egynisgek fejlesztsnek, sztnzsnek frumai regionlis s orszgos szltnc versenyek Jeles napok kzssgi nnepei (pnksd, hsvt, karcsony, farsang, lakodalom, diszntor) Nyilvnossg rszre sznt kznsg programok: falunapok, szreti blok, helyi s vrosi fesztivlok, Tnchztallkoz, Mqvszetek Vlgye, Veszprm (Szent Mihly nap stb.) Hagyomnyok vendgsgben (Szentendre, tjhzak) Filmek, kiadvnyok: Magyar npi viseletek 11 rszes filmsorozat Sorozat fQszerkesztQ: Hra va, rendezQ-operatQr: Kovcs Lszl. Kszlt a Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsg megbzsbl, a Hagyomnyok Hza tmogatsval. Gyrt a Konkam Stdi (HYPERLINK "http://www.konkam.hu"www.konkam.hu) A Magyar npi viseletek cmq sorozat 11 kisfilmen mutatja be klnbzQ magyarorszgi s hatron tli tjegysgek paraszti viseleteit. A klnbzQ korosztlyok rszvtelvel az nnepi s htkznapi lethelyzetek felidzsvel felhvja a figyelmet az ltzetek le*,  H L ٬nZI1/h{9hZC 5B*CJOJQJ\^JaJph hZC 5CJOJQJ\^JaJ&hcJh;O5CJOJQJ\^JaJ$hcJh;OCJOJPJQJ^JaJ*hcJh;O5CJOJPJQJ\^JaJ)hcJh;O5;CJOJQJ\^JaJ-hcJh;O5;CJOJPJQJ\^JaJ+hcJh;O;CJOJQJ^JaJmHsH'hcJh;O;CJOJPJQJ^JaJ#hcJh;O;CJOJQJ^JaJ,  H f h D F , B \ ^ ` & F hh^h`$a$$a$ F H N d f h j @ B ϻϧffLff5-h{9hY^tB* CJOJPJQJ^JaJphp3h{9h{95B*CJOJPJQJ\^JaJph3h{9hY^t5B*CJOJPJQJ\^JaJph* *h{9B* CJOJPJQJ^JaJphp h;O6CJOJQJ]^JaJ&hcJh;O6CJOJQJ]^JaJ&hcJh;O5CJOJQJ\^JaJ*hcJh;O5CJOJPJQJ\^JaJ3h/!h;O5B* CJOJPJQJ\^JaJphpB D F * , 4 @ B Z \ īuuYF55Fu hcJh;OCJOJQJ^JaJ$hcJh;OCJOJPJQJ^JaJ6h}hj>*B*CJOJPJQJ^JaJphwh6h{9h;O>*B*CJOJPJQJ^JaJphwh2h{9h;O>*B*CJOJQJ^JaJphwh0hcJh;O56CJOJPJQJ\]^JaJ&hcJh;O5CJOJQJ\^JaJh;OCJOJPJQJ^JaJ-h{9hY^tB*CJOJPJQJ^JaJph\ ^ ` 0 2 4 V | (B^`bdtv |kkkkkkkkkkkkZZZZZkZZ|kZkZZ!hb CJOJPJQJ]^JaJ!hjCJOJPJQJ]^JaJ!hRGCJOJPJQJ]^JaJhb CJOJQJ]^JaJ h;O6CJOJQJ]^JaJ&hcJh;O6CJOJQJ]^JaJ&hcJh;O5CJOJQJ\^JaJ$hcJh;OCJOJPJQJ^JaJ-hZC h;OB* CJOJPJQJ^JaJphp"` 2 4 "$&Bn"~ V~$a$ $ & Fa$gdk$a$gdk$a$gd4: 8:>DR`~Nx "$&|̡̻̻w_w.hcJh;O5CJOJQJ\^JaJmHsH&hcJh;O5CJOJQJ\^JaJ*hcJh;O6CJOJPJQJ]^JaJ3hb h;O6B*CJOJPJQJ]^JaJph!hb CJOJPJQJ]^JaJ!hRGCJOJPJQJ]^JaJ!hjCJOJPJQJ]^JaJ!h CJOJPJQJ]^JaJ@BNPh 0RvŴxxiiiiiixxixihCJOJQJ]^JaJh&CJOJQJ]^JaJhY^tCJOJQJ]^JaJhkCJOJQJ]^JaJh!@CJOJQJ]^JaJ hZC 6CJOJQJ]^JaJ h;O6CJOJQJ]^JaJ&hcJh;O6CJOJQJ]^JaJ*hcJh;O5CJOJPJQJ\^JaJ# FRrFJK^acôpppppphY^tCJOJQJ]^JaJh8(CJOJQJ]^JaJ,hZC h B* CJOJQJ]^JaJphphZC CJOJQJ]^JaJh CJOJQJ]^JaJh:GCJOJQJ]^JaJh&CJOJQJ]^JaJhCJOJQJ]^JaJhzaCJOJQJ]^JaJ, "N\_c@Blnp"0|~ҿwb)hcJh;O5;CJOJQJ\^JaJhcJh;OOJPJQJ^JChcJh;OB*CJOJQJ^J_HaJmHnHphsHtHwh-hcJh;O5;CJOJPJQJ\^JaJ$hcJh;OCJOJPJQJ^JaJhZC CJOJQJ]^JaJhcSCJOJQJ]^JaJhY^tCJOJQJ]^JaJ! TV|~XZeeHe1-hY^t6B*CJOJPJQJ]^JaJphDr9h{9hf56B*CJOJPJQJ\]^JaJph9h{9hY^t56B*CJOJPJQJ\]^JaJph3h{956B*CJOJPJQJ\]^JaJph h;O6CJOJQJ]^JaJ&hcJh;O6CJOJQJ]^JaJ*hcJh;O5CJOJPJQJ\^JaJ&hcJh;O5CJOJQJ\^JaJ'hcJh;O;CJOJPJQJ^JaJZ\^ > @ B D L R ^ r v !! !"!Z!\!j!l!éyiWGh?ZB*CJOJQJaJph"hBB*CJOJQJ]aJphhB*CJOJQJaJphh&B*CJOJQJaJphh>OB*CJOJQJaJphhBB*CJOJQJaJph3h{9h;O6B*CJOJPJQJ]^JaJphDr hnWv5CJOJQJ\^JaJ&hcJh;O5CJOJQJ\^JaJ-h{96B*CJOJPJQJ]^JaJphDr\^B \!!(""$ )f+-...0/2/L3577`8N99:$a$gd&2$a$gd`$a$gd4:$ & Fw^`wa$gd4:l!!!!!" "$"&"("*"F"L"r"~"""""""##(#8#:#<#>#@#B#R#T#d#f###ݯwi[[[[[[hm}CJOJQJ^JaJh>OCJOJQJ^JaJhkKMCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJh4:CJOJQJ^JaJhdCJOJQJ^JaJh?ZB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph"hBB*CJOJQJ]aJphhBB*CJOJQJaJph#################$ $B$F$L$R$T$V$r$v$x$$$$$$$%.%N%^%%%%%%%%&& &&&$&*&4&p&x&&&&人򺺺ȺȺh{9CJOJQJ^JaJh`CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhkKMCJOJQJ^JaJh4:CJOJQJ^JaJhm}CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhdCJOJQJ^JaJ8&&&&'''F'`'p'''''''''((((V(X(x(( ) )&)8)>)F)P)))))**,*0*8*@*^*x*~*******d+f++ֺֺֺ֞֐h +OCJOJQJ^JaJh.CJOJQJ^JaJhIhCJOJQJ^JaJh4:CJOJQJ^JaJhdCJOJQJ^JaJh`CJOJQJ^JaJh&CJOJQJ^JaJhkKMCJOJQJ^JaJ5++++++,,6,:,x,z,|,,,,,,,-:-<-d-j----------------..$.&.(.>.@.L.N.f.j.x.~......ȺȬ֞h4:CJOJQJ^JaJhkKMCJOJQJ^JaJhj,CJOJQJ^JaJh.CJOJQJ^JaJh2fCJOJQJ^JaJh>OCJOJQJ^JaJh +OCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ8..../0/2/6/p////////////////00 000 000L0N0P0x000011ȴ~~ppbbbbbh&2B*\mHphsHhB*\mHphsHh&B*\mHphsHh`B*\mHphsHh4:B*mHphsHh?ZB*\mHphsH&h4:h`5CJOJQJ\^JaJ h;O5CJOJQJ\^JaJ&hcJh;O5CJOJQJ\^JaJ$hcJh;OCJOJPJQJ^JaJ&1161`111111111111112<2J2d2x22222222222H3J3L3f3l3p3t3z3|3~333333333333ֺ򐬐h`B*mHphsHh +OB*\mHphsHh>OB*\mHphsHh4:B*\mHphsHh?ZB*\mHphsHh.B*\mHphsHh&B*\mHphsHhB*\mHphsHh&2B*\mHphsH4333334 444.4J4L4\4`4r4v4x4z444444 585:5>5L5N5d5f5r5t5555555566P6l6t6v6x6z66627F7z7|7~7777777ϷϨh4:h`B*mHphDrsHhPB*mHphsHhJB*mHphsHh&2B*mHphsHh +OB*mHphsHh4:B*mHphsHh`B*mHphsH<78^8`8j8t8x88888809L9N9t9x9999999:::::N:d:n:r:x::::ǵǡǵǵNjǡǵq3h&h;O5B* CJOJPJQJ\^JaJphp+h;O>*CJOJQJ^JaJmHsHwh'h;O>*CJOJPJQJ^JaJwh#h +O>*CJOJQJ^JaJwh#h;O>*CJOJQJ^JaJwh$h4:h;OCJOJPJQJ^JaJ&h4:h;O5CJOJQJ\^JaJ#:::::&;D;F;h;=?0DNEPEE8GJPLMzO(RS & Fw^`wgdy:$ & Fw^`wa$gd4:$a$gd4: $^a$gd4:$a$gd4:^gd1::::::$;&;B;D;F;f;h;j;l;ë֕p]JJ88"h1B*CJOJQJ]aJph%h~>*B*CJOJQJ]aJph%h4:>*B*CJOJQJ]aJph h;O6CJOJQJ]^JaJ&hcJh;O6CJOJQJ]^JaJ*hcJhB5CJOJPJQJ\^JaJ.hcJh;O5CJOJQJ\^JaJmHsH$hcJh;OCJOJPJQJ^JaJ&hcJh;O5CJOJQJ\^JaJ*hcJh;O5CJOJPJQJ\^JaJl;p;x;~;;;;;;;;;<< < <T<j<n<p<t<x<<<<<<<<<<<==0=<=======> >:><>T>`>d>ܵܣ܏{{&h4:B*CJOJQJ]^JaJph&h1B*CJOJQJ]^JaJph"h{9B*CJOJQJ]aJph(h15B*CJOJQJ\]aJph"hj,B*CJOJQJ]aJph"h1B*CJOJQJ]aJph"h4:B*CJOJQJ]aJph0d>>>>>>>>>>>>???$?B?D?F??????@@b@o@p@s@@AA)ABrBBBBCD.D0DrDtD~DDڳwwww"h16B*CJOJQJaJph)hj,6B*CJOJQJ]^JaJph)h~6B*CJOJQJ]^JaJph)hJ6B*CJOJQJ]^JaJph#h4:B*CJOJQJ^JaJph#h~B*CJOJQJ^JaJph&h1B*CJOJQJ]^JaJph.DDDDDDDLENEPEEEEEEEEF FrF~FFFFFF"G6G8G:GtGʸ~k\\MMMMMMMMM\M\\MMMhpUCJOJQJ]^JaJhJCJOJQJ]^JaJ%h1>*B*CJOJQJ]aJph"h~B*CJOJQJ]aJph%h~>*B*CJOJQJ]aJph(h.h~6B* CJOJQJaJphp"h~6B*CJOJQJaJph"h 6B*CJOJQJaJph"hJ6B*CJOJQJaJph"h16B*CJOJQJaJphtGGGGGGGGGGGGGHHBHrHHHHHHHIIIIIIIIIIIJJ JJ0JZJ`JbJrJJJJJJJJJ`KbKK𖥥ÖôÖÖh&CJOJQJ]^JaJhW(CJOJQJ]^JaJh4:CJOJQJ]^JaJhYCJOJQJ]^JaJhpUCJOJQJ]^JaJh CJOJQJ]^JaJh1CJOJQJ]^JaJhJCJOJQJ]^JaJ5KKKKL LLLLNLPLTLVLjLrLtLLLLLMM"M$M&MMMMMMMMMMMNNJN^NlNrNxNNNNNNNϽϽϽuu"h8#B*CJOJQJ]aJph"h~B*CJOJQJ]aJph"hYB*CJOJQJ]aJph"h B*CJOJQJ]aJph"h4:B*CJOJQJ]aJph"hW(B*CJOJQJ]aJphh4:CJOJQJ]^JaJhW(CJOJQJ]^JaJ.NNNNNO"O6O8OHOJOpOrOvOxOzO|OOOOOOOOOOPPPP"P$P&P(P,P.P0PNPVPXPʸueeeeeuuuuuuueeeeeeeeeeehy:hy:CJOJQJ]aJhy:CJOJQJ]aJ"h B*CJOJQJ]aJph"h8#B*CJOJQJ]aJph"h4:B*CJOJQJ]aJph"hy:B*CJOJQJ]aJph"h.B*CJOJQJ]aJph"hYB*CJOJQJ]aJph"h~B*CJOJQJ]aJph'XPxP|P~PPPPPPPPPPQ@QBQnQQQQQQQR"R&R(R*R6R8RRBRLRNRxRzR|RRRRRRRȶȶȤn"hYB*CJOJQJ]aJph"h B*CJOJQJ]aJph"hj,B*CJOJQJ]aJph"hIhB*CJOJQJ]aJph"hpB*CJOJQJ]aJph"h4:B*CJOJQJ]aJph(h hy:B* CJOJQJ]aJphphy:hy:CJOJQJ]aJ+RRRRRRRSSSSSST(TTTTTTUUVVV&V:V;V=VGVQVRVSV\VVVVVVVVVVVWW(XXXXXߪߛh4:CJOJQJ]^JaJhYCJOJQJ]^JaJ,h h B*CJOJQJ]^JaJphDrhIhCJOJQJ]^JaJh.CJOJQJ]^JaJh CJOJQJ]^JaJ"hIhB*CJOJQJ]aJph2XXXXXXXXXfYhYxYzY|YYYYYYYYYYZ"Z$Z&Z(Z*ZxZzZZZZZIJIJIJ{gggg&hcJh;O6CJOJQJ]^JaJ*h.h;O5CJOJPJQJ\^JaJ&h.h;O5CJOJQJ\^JaJh hBB* ]php"hBB*CJOJQJ]aJphh4:B*CJOJQJaJphhpB*CJOJQJaJphhBB*CJOJQJaJphhIhOJQJ]^J"SXXY&Z(ZzZZZ]pcrcddvedfgg.hhh d^gd[$d^a$gdF$a$gdFgdB & Fwd^`wgdB$a$gd4:ZZZ,[h[t[[[\"\j\p\\\\\\]]]]l]n]x]z]]]]]]]]^^^^^_```````dafaab|b~bbb˽˫(hZC hYB* CJOJQJ]aJphp"hFB*CJOJQJ]aJph"hYB*CJOJQJ]aJphh8#CJOJQJ^JaJhYCJOJQJ^JaJ*hB56CJOJPJQJ\]^JaJ h;O6CJOJQJ]^JaJ4bb&cncpcrctcccccccddddddddddddleretevexe|eeeeeeeeeeeffDfɷɥɓɁoooɥɥɓ"h8#B*CJOJQJ]aJph"hFB*CJOJQJ]aJph"hpB*CJOJQJ]aJph"hFB*CJOJQJ]aJph"h.B*CJOJQJ]aJph"hBB*CJOJQJ]aJph$hYhYCJOJPJQJ^JaJ"hYB*CJOJQJ]aJph+Df`fbfdfffffff g gggLgbgrggggggghhhh*h,h.hfhhhhhhhhii iviiiiiiijj8j:jfjvjzjjjjjj$k*k.k@kfkkkʮʮ"h8#B*CJOJQJ]aJphhBB*]ph"hBB*CJOJQJ]aJph"hFB*CJOJQJ]aJph"hFB*CJOJQJ]aJphAh ijkklfl.mmoooopq0df $a$gd8#$ & Fwd^`wa$gd+$d^a$gd+gdB$ & Fyd^`ya$gdF d^gdFkkkkkkklllJl^ldlflhllmmm,m.mdmtmmmmmn.n2nfnnnn*o,otooooooooooܽܫܫܽܽܽϡhB5B*CJ\aJphh8#hF5B* \]phphBB*]ph"h8#B*CJOJQJ]aJph"hFB*CJOJQJ]aJphh8#hBB* ]php"hBB*CJOJQJ]aJph"hYB*CJOJQJ]aJph-ooooopppfp~ppppqqqqqqqqqqqqqqqTrstT*>x~.0@JTZdhոոը՜՜ՎhBB*CJ\aJphhpB*CJ\aJphhA{B*CJaJphUhp0JB*CJaJph jhpB*CJUaJphhnlB*CJaJphhpB*CJaJphhB5B*CJ\aJphhp5B*CJ\aJph2tkor, alkalom s egynisg szerinti vltozatossgra, soksznqsgre. Hasznos tmutat nptncosoknak, viseletksztQknek, divattervezQknek. A filmek oktatsi anyagknt is felhasznlhatk. Az egyenknt 30-35 perces filmek a kzssgek rszvtelvel, helyi krnyezetben kszltek. Rszei: Bag, Csorna, Szany (Rbakz) Decs (Srkz), Jszsg, Hosszhetny (Baranya), Mra (Kalotaszeg), Vmnd (nmet), Martos, MagyarbQd (Felvidk) stb. Helyi emlkezet, kulturlis rksg. Mdszertani kiadvnysorozat (2010) Felfldi Lszl: rksgnk van. Mit kell tudni rla? A szellemi kulturlis rksgvdelemrQl. Gombos Andrs-Varga Sndor: Tncos rksgnk. Nmeth Istvn: Npzenei rksgnk. Bath Edit: Viseleti rksgnk. Ttrai Zsuzsanna: nnepi szoksok. Muharay 30. Alakulsunk 30. vfordulja. 2020. Muharay 30+2 vknyv 2022. Jrd a sajt tncod! Egy-egy telepls tncanyagt feldolgoz oktat, ismeretterjesztQ filmsorozat: Bag, Gencsapti, Kalocsa, Kapuvr, Nemesndudvar, Szany A kzssg tagjainak kommunikcijra, eredmnyeink nyilvnoss ttelre s terjesztsre, informci tadsra hasznljuk a kzssgi mdia, elsQsorban az internet megjelensi lehetQsgeit. Honlap (HYPERLINK "http://www.muharay.hu"www.muharay.hu), Facebook oldal (5200 ltogat). YouTube-csatornnk 211 filmet tartalmaz, melyeket kt v alatt 238.765 fQ nzett meg. A viselet s oktatfilmek igyekeznek bemutatni azokat a fldrajzi, trsadalmi s trtnelmi jellemzQket melyek a helyi hagyomnyok ltrejttt s fennmaradst meghatroztk. A Jrd a sajt tncod! cmq filmnk honlap mellkletben (https://jardasajattancod.org) kzljk a forrsjegyzket, az archvumokban lvQ rgebbi felvtelek elrhetQsgt (linkjeit), zenei s hangz anyagokat, rgi fotkat. A regionlis s orszgos mqvszeti bemutatkat szintn dokumentljuk s kzz tesszk. 3. A program, illetve tevkenysg eredmnye, hatsa 3.a. A program/tevkenysg hozzjrulsa az adott rksg-elem megQrzshez (max. 500 sz) A szvetsg s a tagsgt alkot helyi kzssgek a megQrzendQ rksgelemeket kzvetlenl a helyi kzssgek lQ, vagy lQv tett gyakorlatbl mertik. Teht maguk is aktvan rszt vesznek az elemek beazonostsban, dokumentlsban, megQrzsben s tovbbadsban, szleskrq megismertetsben. Ennek ksznhetQen elmlyltek a helyi trtnelmi ismeretek, megerQsdtt a korbbi helyi rtkek irnti rdeklQds, s a hagyomnyos kultra elemeinek tisztelete. Az rksg tadsnak hagyomnyos szntere a csaldi, rokoni, barti krk voltak, amelyek jelentQsge az elmlt vtizedekben cskkent, de nem lnyegtelenedet el teljesen. Ezt a szerepet egyre inkbb a helyi oktatsi s mqvelQdsi intzmnyek, civil kzssgek s mqvszeti csoportok vettk t. A gyerekek a kzoktatsban a helyi tantervek rvn, a helyi iskolkban, kzssgi hzakban, tnc-, hagyomnyQrzQ-, neklQ-, zenlQ-csoportokban sajttjk el a helyi rksgre vonatkoz ismereteket s gyakorlatot. Ez a tevkenysg kpzett oktatk vezetsvel trtnik. Ma mr egyre gyakoribb jelensg a vilghln tallhat helyi dokumentumok irnti rdeklQds a gyerekek s a fiatalsg krben. A helyi kzssgek felnQtt tagjai (belertve a legidQsebbeket is) hagyomnyQrzQ egyttesek, trgyalkot npmqvszeti krk keretben talljk meg a kzssgi mqvelQdsi lehetQsgeket, amelyek a szellemi kulturlis rksg gyakorlati alkalmazsnak s bemutatsnak helysznei. A helyi szoksok kzs megnneplse ltal e kzssgek tagjaiban erQsdik az sszetartozs rzse, lnkl a genercik kztti kommunikci s a kulturlis rtkek irnti tulajdonosi tudat. A helyi rtkek tudatostsnak j fruma a helyi mdia (nyomtatott periodikk, nhol helyi TV s rdi) rendszeres megjelense s killtsok rendezse. Ez tbb helyen egytt jr az rksgvdelem folyamatnak, eredmnynek dokumentlsval, a dokumentumok (fnykpek, videk, rsok) gyqjtemnyben val archivlsval. Ez kialaktja az emberekben a helyi trsadalmi s kulturlis let folyamatossgnak tudatt, s erQsti a helyi identitst. A korbbi genercik letmdjnak tjhzak, helyi rtktr formjban val bemutatsa is az egsz helyi kzssg aktv rszvtelvel trtnik az nkormnyzatok segtsgvel s szakemberek bevonsval. Ezek fnntartsa, programokkal val megtltse, modern funkciban val hasznlata nem kis feladat a kzssg szmra. De ppen gy alakul ki e kzssgekben a helyhez val ktds erQs rzse, az elvndorls irnti vgy cskkense. Az rksgvdelem szerves rsze a helyi szellemi kulturlis rksg sznpadi formban val bemutatsa, amelyben a helyi kzssg legaktvabb, legtehetsgesebb, leginkbb vllalkoz szellemq tagjai vesznek rszt, de kzvetve az egsz kzssg rintett benne. A helyi kulturlis rksg elemeit bemutat produkcik eszttikai ignyq sznpadi mqvek, amelyek lehetQv teszik a helyi csoport tagjai szmra a sznpadi megmutatkozst, a nyilvnos nkifejezs szabadsgt, s kulturlis rksgk eleminek lmnyszerq bemutatst a mai tlteltett kulturlis knlat kzepette. A Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsg az rksgvdQ helyi kzssgek ernyQ-szervezete, amely a 2.a pontban ismertetett elvek alapjn, s a 2.b pontban flsorolt kzs intzkedsek rvn vgzi a tagsg tevkenysgnek sszehangolst. Az vtizedek alatt kialaktott szellemisg s a ltrejtt tartalmas tudsbzis biztostja a helyi kzssgek rksgvdQ tevkenysgnek eredmnyessgt. 3.b. A program/tevkenysg helyi, regionlis, s/vagy nemzetkzi szintq modell rtke (max. 500 sz) A helyi kulturlis rksg megQrzsnek kzssgi modellje a Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsg keretben egy modell-rtkq program, amelynek fQ sajtossgai a kvetkezQk: 1. A hasonl szellemisggel s tartalommal rendelkezQ alulrl ptkezQ, demokratikus rendszerben mqkdQ, nyitott hlzat, ami a modellt knnyen adaptlhatv teszi ms fldrajzi s szocio-kulturlis kzegben is; 2. a szellemi kulturlis rksg szinte minden terlett tfog komplex jellegq program, amelynek, alapjt a rsztvevQ helyi kzssgek sajt kulturlis rksgk sszehangolt vdelme jelenti; 3. tbb-genercis jellegq tevkenysg, amely elQsegti a szellemi kulturlis rksg genercirl, genercira val trktst; 4. multikulturlis jellegq, ami lehetQv teszi, hogy a rendszer brmilyen nemzetisghez, etnikumhoz vagy vallshoz tartoz kzegben felplhessen s mqkdhessen; 5. ntevkeny, nagyrsz nfenntart rendszer, amely a tagok sajt anyagi forrsaira tmaszkodik, s csak a kltsgesebb rendezvnyekhez vesznek ignybe plyzati pnzeket; 6. tbboldal trsadalmi tmogatottsg szervezet, amely a tudomnyos kutatk, a tncpedaggusok, a kulturlis menedzserek, archvumi szakemberek egyttes szakmai segtsgt jelenti. Viszont nem veszi ignybe egyetlen politikai prt vagy szervezet tmogatst sem. 7. tbbszintq tevkenysgi forma, aminek ksznhetQen a helyi, szubregionlis, regionlis, nemzeti, illetve nemzetkzi szinten is kpesek egyttmqkdni hasonl szervezetekkel a kzs szellemisgre s a kzs tartalomra alapozva; 8. a helyi trsadalmi letbe val begyazottsga, ami az oktatssal a kzmqvelQdssel, a kzigazgatssal, a helyi mdival, s a gyqjtemnyezssel val szoros kapcsolatt jelenti. E kapcsolatokat a szervezet igyekszik felhasznlni a helyi emlkezet flfrisstse, s a szellemi kulturlis rksg vdelme rdekben. Ennek ksznhetQen a helyi rksgvdelem integrlt, kzs tevkenysgi terlett vlik. 9. Egyms megismersn, tiszteletn s elfogadsn alapul jellege, amely a tagcsoportok kzs tevkenysge (fesztivlok, egyms megltogatsa, tapasztalatcserk stb.) sorn bontakozott ki a szvetsg mqkdse sorn. 10. Nyitottsg a trsadalmi kulturlis vltozsok ltal okozott hatsok irnt, ami rvn a szervezet tagjai igyekeznek elkerlni a kulturlis rksgvdelem dogmatikus flfogst. A jellssel kapcsolatos adatok 4. Kzssg rszvtele a programban s hozzjrulsa a jellshez Nyilatkozatok 4.a. A kzssgek, csoportok, illetve egynek rszvtele a programban vagy tevkenysgben A szvetsg alulrl szervezQdQ nyitott kzssg, mely egyarnt lehetQv teszi az egyni s csoportos tagsgot. A tagok rszvtele a programokban egyni, szemlyes rdeklQdsen s aktivitson alapul. A Szvetsgnek tagja lehet minden nagykor magyar, illetve klfldi llampolgr, intzmny, csoport, kzssg, szervezet, jogi szemly, ha az alapszablyban foglaltakat elfogadja s azok megvalstsrt tenni ksz. A tagok vlasztsi, szavazati joggal rendelkeznek s brmilyen tisztsgre megvlaszthatk. A szvetsg mqkdsvel kapcsolatban vlemnyt mondhatnak, javaslatot tehetnek, rszt vehetnek a kpzseken, frumokon, rendezvnyeken, ignyelhetik a szvetsg szakmai s rdekvdelmi tevkenysgt. Annak rdekben, hogy minden kzssg csatlakozni tudjon a szvetsg programjaihoz s megkapja munkjhoz szksges szakmai segtsget, tjegysgek szerint hlzatot alaktottunk ki. Hlzatonknt mentorok segtik a kapcsolattartst, akiknek feladata: kapcsolattarts (szemlyes s online) a trsgben lvQ hagyomnyQrzQ kzssgekkel s a szvetsg elnksgvel, a szvetsg munkatervbe foglalt feladatainak kzvettse, a tagsg javaslatainak sszegyqjtse, rdekeik kpviselete a szvetsg programjaiban, trsgi szakmai frumok, bemutatk szervezse, a lebonyoltsban val rszvtel, kapcsolatfelvtel s kapcsolattarts mindazon hivatali s trsadalmi szervekkel, kulturlis intzmnyekkel, amelyek az egyttesek munkjhoz htteret adnak, tevkenysgket tmogatjk, helyi s trsgi munkakapcsolatok kialaktsa, kzs rendezvnyek s plyzatok kezdemnyezse, illetve partnersgi trsulsok kialaktsa, az ttag elnksg munkjhoz kapcsoldva rszt vesznek a szvetsg munkaprogramjnak kialaktsban, plyzatok, beszmolk elksztsben. A hlzat terleti megoszlsa: Szekszrd: Tolna, Baranya, Somogy, Zala vrmegyk Kalocsa: Bcs-Kiskun, Veszprm vrmegyk Kapuvr: Vas, GyQr-Sopron vrmegyk Bag: Pest, Heves, Ngrd vrmegyk 4.b. Szabad elhatrozson, elQzetes s megfelelQ tjkoztatson alapul beleegyezs A jellsrQl a szvetsg tagjai tjkoztatst kaptak. A jells tartalmt megbeszltk, a benne foglaltakat tartalmilag egyeztettk. A tmogat nyilatkozatokat az anyag teljes ismeretben szabad elhatrozsbl rtuk al. (mellklet: nyilatkozat) 5. Dokumentci 5.a. Csatoland dokumentumok mennyisge Fnykpek (ktelezQ)Muharay album (19 oldal)Filmek (ktelezQ)HYPERLINK "https://jardasajattancod.org/gencsapati/"https://jardasajattancod.org/gencsapati/; Muharay 30 v szvetsgben. MP4.Hangfelvtelek (nem ktelezQ)Trkpek (1 db ktelezQ)Knyvek (nem ktelezQ)Helyi emlkezet, kulturlis rksg. Mdszertani kiadvnysorozat; Muharay 30. Alakulsunk 30. vfordulja. 2020. Muharay 30+2 vknyv 2022. 5.b. SzerzQi jogokrl val lemonds A jellshez csatolt dokumentumok; kiadvnyok, filmek, fotk a szvetsg archvumban megtallhatk, melyek gyrtja s jogtulajdonosa a szvetsg. Felhasznlsuk esetn a szerzQi jogokrl lemondunk. 5.c. Tovbbi forrsok listja (max. 1 oldal) Szakirodalom vlogats a jells kiegsztseknt BORBNDI Gyula: A magyar npi mozgalom. New York, 1983. Pski Kiad GYPRFFY Istvn: A nphagyomny s nemzeti mqvelQds. Budapest 1939.Egyetemi Nprajzi Intzet Magyar Tj s Npismereti Knyvtra MRAI Sndor: Rpirat a nemzetnevels gyben. Budapest, 1942. Rvai Kiads MUHARAY Elemr: Hagyomnyunk, mqveltsgnk, letnk. Budapest, 1943. ANDRSFALVY Bertalan: Nphagyomny rtkei napjaink kultrjban. Mindentuds Egyeteme 15. elQads. 2002. december 23. ANDRSFALVY Bertalan: Nphagyomny rtkei napjaink kultrjban. Mindentuds Egyeteme 15. elQads. 2002. december 23. VOIGT Vilmos (szerk.): Hagyomny s kreativits. Tradition And Creativity. Szveggyqjtemny. In: Hagyomny s kreativits Budapest-Kecskemt, 1982. UNESCO WORKSHOP. PLFI Csaba: A Gyngysbokrta trtnete. In: Tnctudomnyi Tanulmnyok 1969-70. Budapest 1970. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata. 115-161.o. Andrsfalvy Bertalan: A hagyomny szerepe a szemlyisgfejlQdsben, egy nprajzos tapasztalatai alapjn GOMBOS ANDRS: HagyomnyQrzQ mozgalom s egyttesek Magyarorszgon Hra va: Az amatQr npmqvszeti mozgalmak helyzetnek ttekintse (1990 2001) Hra va: Hagyomny s modernits folklr a kirakatban Hofer Tams: A npi kultra haszna Hoppl Mihly: A hagyomny-alap trsadalomrl Kresz Mria: A magyar npmqvszet felfedezse (Az eurpai npmqvszet felfedezsnek 100. vforduljra) Pesovr ErnQ: Muharay Elemr hagyomnypol mqhelyben Pesovr ErnQ: Hagyomny s korszerqsg PethQ Lszl: Tanyrl a nagyvrosba, s vissza (Muharay elemr s jszbernyi ktQdsei) Romsics Imre: Gyngysbokrta s npviselet egyttlse Valamint a szvetsg archvumban lvQ Cd-n nyilvntartott kziratok, egyttesi trtnetek, fotk. 6. Kapcsolattartshoz szksges adatok 6.a. A jellst benyjt(k) neve Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsg 1011. Budapest, Szilgyi DezsQ tr 6. Levelezsi cm: 1255. Bp. Pf. 34. 6.b. Kapcsolattart szemly: Hra va (20-952-5799) 6.c. FelelQs helyi illetkes szerv(ezet) 6.d. Az rintett kzssg szervezete(i) vagy kpvisel1je(i) Hra va, a Szvetsg elnke 7. Alrs a jellst benyjt nevben: Hra va   PAGE 1 h "FHXbdflp~TV`XZlp~4@BTX\bź%h8#hpB* CJOJQJaJphphBB*CJOJQJaJphhBB*phhp5B*\phhB5B*\ph h8#hB5B* CJaJphph8#B*CJ\aJphhpB*CJ\aJphhBB*CJ\aJph4fZBx.dff" $ & Fa$gdp$a$gdpgdB d^gdp & Fwd^`wgdB$a$gdpbjvx:<bnr|JTd,.>@TVd $־ֲ־֦hE0JB*mHphsH jhEB*UmHphsHhEB*mHphsHhpB*mHphsHhy:B*mHphsHh8#B*mHphsHhb?B*mHphsHhb?B* ^JphphB5B*\phhBB*ph5$6RTlnv.04D`ntvxz "&,RTfjJ^bdHJNPͿͱͱ͠ hphpCJOJQJ^JaJhpCJOJQJ^JaJh8#CJOJQJ^JaJhECJOJQJ^JaJhBB*mHphsHhpB*mHphsHhEB*mHphsH?PRTbdfdf8RThv:RTj ˵˵~pbbbbbbbbTbbbbbpbbh8#CJOJQJ^JaJhaCJOJQJ^JaJhpCJOJQJ^JaJh;OCJOJQJ^JaJ hcJh;OCJOJQJ^JaJ.hcJh;O5CJOJQJ\^JaJmHsH*hcJh;O5CJOJPJQJ\^JaJ&hcJh;O5CJOJQJ\^JaJ$hcJh;OCJOJPJQJ^JaJhECJOJQJ^JaJ ",.@^`h *FZfp$024PRTVbdftvPRd &(@rDPRhpCJOJQJ^JaJhNYCJOJQJ^JaJh[9CJOJQJ^JaJhA{CJOJQJ^JaJhaCJOJQJ^JaJI"0 B`bn:lF$a$gdp6gd[9$a$gdf $ & Fa$gdf $ & Fa$gdRbt.0PRbPRbhjlnPRV\f$*PRf PRfvPRfn$4DPRXDPRXhfCJOJQJ^JaJhaCJOJQJ^JaJZ"$2>@B^`bdŷŏ{jYKK=KKKhfCJOJQJ^JaJh[9CJOJQJ^JaJ h.6CJOJQJ]^JaJ h;O6CJOJQJ]^JaJ&hcJh;O6CJOJQJ]^JaJ$h;O5CJOJPJQJ\^JaJ(h;O5CJOJQJ\^JaJmHsHh;OCJOJQJ^JaJ h;O5CJOJQJ\^JaJ-h[9hfB* CJOJPJQJ^JaJphp#h;OB* CJOJQJ^JaJphp<>@BPRV @PRln 0F"<@PR(*24*68:<PRͿͿͿhfCJOJQJ^JaJhNYCJOJQJ^JaJh[9CJOJQJ^JaJ)h[9h[9B* CJOJQJ^JaJphph[9CJOJPJQJ^JaJE6PRT^` <PRTVX^jlprt2PRbh\2PRZ.DFPR4)h[9h[9B* CJOJQJ^JaJphphNYCJOJQJ^JaJh[9CJOJQJ^JaJhp6CJOJQJ^JaJKxzLN  n $ & Fwd^`wa$gd[ d^gd[$ & Fyd^`ya$gd[$a$gd[$a$gd.$a$gd[gd[9&(PRvxz"JLNRT "(,0PR֟~n~~^~~~~~~~~~~~~h.CJOJPJQJ^JaJh[CJOJPJQJ^JaJhMkCJOJPJQJ^JaJ hMk5CJOJQJ\^JaJ h;O5CJOJQJ\^JaJ$h5CJOJPJQJ\^JaJ$hcJh;OCJOJPJQJ^JaJ&hcJh;O5CJOJQJ\^JaJ*hcJh;O5CJOJPJQJ\^JaJ$ HP"$PR @FHXZfPRpHJv>@BHPRؤh9B*CJOJQJaJphh9B*mHphsHhNYB*mHphsHhzB*mHphsHh[B*mHphsHhMkB*mHphsHhMkCJOJPJQJ^JaJ@8 T n z |      " 0 P R     ( j l n p  H P R T    " $ & > b     LNPR`hh.B*CJOJQJaJphhNYB*CJOJQJaJph!h h[B*CJ^JaJphDrh[B*CJOJQJaJphh9B*CJOJQJaJphD RP@BDFHJl$If1$^gd.$d^a$gd[$d^a$gd[$ & Fwd^`wa$gd[PRdfhv,0<JNPRVZfh>@ϿϿϿﯫu h;O5CJOJQJ\^JaJ hcJh;OCJOJQJ^JaJ&hcJh;O5CJOJQJ\^JaJh.h.B*CJOJQJaJphhFB*CJOJQJaJphhNYB*CJOJQJaJphh9B*CJOJQJaJphh[B*CJOJQJaJph,@BTzHLRBDFHJjlĮ}jUQhy:(hcJh;O56CJQJ\]^JaJ$hcJh;OCJOJPJQJ^JaJ8jhl R  P!R!!"""6"R"""0#2#N#x#z#####R$$$$%%<%n%%%&&D&R&&&&&&&^'`'麺麺鱱h h ^Jh h OJQJ\^J h h CJOJQJ^JaJh h 6OJQJ]^Jh h OJQJ^JhPh 5\A\L< R!!"""2#z##$%n%%&&& h^h`gd gd gd 07$8$H$^`0gd <^`)l)n)p)r)z))))))))*2*4*>*P*T*x*z*|*~****o^^^J^&hcJho;5CJOJQJ\^JaJ h{5CJOJQJ\^JaJ hcJh;OCJOJQJ^JaJ*hcJh;O5CJOJPJQJ\^JaJ&hcJh;O5CJOJQJ\^JaJ*hcJh;O6CJOJPJQJ]^JaJ$hcJh;OCJOJPJQJ^JaJ(h 5CJOJQJ\^JaJmH sH .hcJh{5CJOJQJ\^JaJmH sH *****************+ ++++++++żŝ=h;OB*CJOJQJ^J_HaJmHnHphsHtHwhhcJmHnHujh;OUh;Oh8jh8UChcJh;OB*CJOJQJ^J_HaJmHnHphsHtHwh*****+++ <#%(|. A!n"n#n$n%R mDdt P@A 1?page5image19200bRͣOΟb+M2DnyRͣOΟb+M2PNG IHDRĉsRGB pHYsJ% IDATc```Hkgx>=YIENDB`|$$If!vh#v #v :V l45 5 / 2Palf4p|$$If!vh#v #v :V l45 5 / 2Palf4p|$$If!vh#v #v :V l45 5 / 2Palf4p|$$If!vh#v #v :V l45 5 / 2Palf4p|$$If!vh#v #v :V l45 5 / 2Palf4p"x  12 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmHnHsHtH@`@ NormlCJ_HaJmH sH tH FA F Bekezds alapbetqtpusaji@j Norml tblzat.a44l44l ,k , Nem lista :U`: Hiperhivatkozs>*|o| Fejlc s lblc <#7B*CJOJPJQJ^J_HaJmHphsHtHwhlo"l Cmsor$@&=5B*CJ$OJPJQJ\^J_HaJ$mHphsHtHwhno"n Szvegtrzs A7B*CJOJPJQJ^J_HaJmHphsHtHwhro2r Alaprtelmezett7B*CJOJPJQJ^J_HaJmHphsHtHwh*OTA*List 0 FBoQBImportlt 1 stlus F^ob^ Norml13B*CJPJQJ^J_HaJmHphsHtHwhx@rx B Listaszerq bekezdsd^m$ CJOJPJQJ^JaJmHsHJB@J B SzvegtrzsxCJaJmHsHtH88 BSzvegtrzs CharVV pU Buborkszveg CJOJQJ^JaJmHsHtHP/P pUBuborkszveg CharCJOJQJ^JaJNZ@N ~0 Csak szvegCJOJQJ^JaJmHsHP/P ~0Csak szveg CharCJOJQJ^JaJtH Zv!Z F0Feloldatlan megemltsB*ph`^\q XV X pMr ltott hiperhivatkozs >*B*phOrBQ@B ! Szvegtrzs 3 xCJaJP/P Szvegtrzs 3 CharCJaJmH sH tH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VCtvOەVR7yi‚#"$i#,_/I{OӨ>n]RASD?&$$@TA#--.·$\$RDK}Ǩ7aK˥Rm)A }01p}pTIcUG`ecd"8q>?* H?4’ o.DܖMfOV*Jm#oLv]zxҌܬL(ݪVҿ2y?ހ29V (W͖߀2|m_/m*uGŌsRҜ6 8WDyhȣKo1Zk p dh QF vhc !K˥ ןf< k,i ȹ%'=AE9}g<~F# id˽^~^|m=6_8ׯN^xoط]'C=ɾD7jKl.m;c`m׎!܉HQ{qw9g\xpOe;J#bdnBx=b>͘84 "!!=Ա. .@Oh k.wڦ e#vl8w9rxo6$>]HmPdg,z6-z:">'@y-4w.'.R(zӹ?lƐ }Mc{GbBǕ;D_ ]ǔ8>;< kS*D2_&܉Θ R͆H!7:6G;08>!;|ؼ }7ƬM|uX)$0|ܡ >34H}m6:)<`Cxb5:^u/kױpw{ 9K!n˼6]`Et _E.Fl7m쎜'LSz0N{ ;ꂝ΢d=,v5M.ojZ0J֑tq\4Yt?_u2N&㪓 W>L'S4/G61cdg@1#; ~$>pQ˙'ɧ28H WQwbtj%d0Ff٫[(lY.fVY%bTqP2t^ rmdSZ"$\+6<$>UZUs,Z|1V+(B8漯z]Et"i^\O. sx!aKX4x2ItиW :)~ZQn67, am!Ӄa#&CE楧Dv_& T-qfptlPEDhs7í %ic#NwLSۭm3|+˃$;q8g#0Ī6`J|wPά٧2,OdEIڵFց cT;gps:*u5932ɤGFui^52 BrV,jUtg1gi劼jjbivRl]溙>!h~{`Q+6siiXɪ[; *k*j B \ Zl!#&+.137:l;d>DtGKNXPRXZbDfkohb$P R@(`'8)*+:<=>@ABCDEGHIJKLMNPQRSTUVWXY[\]_`` :Shf" J\&*+;?FOZ^e555<;^;m;__`*kXXX!T 3 pppp 8c?Simple_Noise_2x3"ԔԔ@ 0( B S ?H0(  _Hlk125360730 _Hlt140554649 _Hlt215191981 _Hlt212538403i;f\h+k@@@" j;f]h+kSX%(HJz| , . ^ ` `jo))11k4q4s4}4V5\5P8U8V8_8a8k8l8s8u88889999999999999999: : :::::/:0:;:W:^:`:m:o:t:> >>>Q>T>/L6L?LBLMMOOQQRR^^__+`-`.`:`````````````````aa1a8a=a4b7bBbNbObXb[bbbcbsbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc c cccc#c.c/c8cGcNcQc^c_cfcxc}c~ccccccccccccccccccc d ddd!d&d-d5d=dOdWdYdedfdmdndvdwddddddddddddddddddeee%e)e4e>eGeqeeeeeeeeeeeeeeeef f fff"f#f*f-fCfFfIfJfSfTfafbfifzffffffffffffffffff7gO>_*_``ef kkkkkkkkk(k+k333344g7i7k7l7@@^>__`aawixi4j__`aawixi4jOcSpUvV?ZuZ,`2fIhMknll@BDHJNPRT@XZ\^`bdfhjlnpUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri;. .[x HelveticaI Arial Unicode MS5. .[`)Tahoma9= ConsolasC.,.{$ Calibri Light?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"A7-'h䒷G·'·'= ] 6 ] 6! )0]} 0 (0[{0 0 000)000579;=?ACGY[]b2jj #Q(cJ2! xx] va Hrava Hra,    Oh+'0p  , 8 DPX`h va HraNormal va Hra6Microsoft Office Word@@R@B[@P ] ՜.+,D՜.+,0 hp WXPEE6j Cm 8@ _PID_HLINKSAPPF)https://jardasajattancod.org/gencsapati/~bhttp://www.muharay.hu/Qhttp://www.konkam.hu/ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FpData 1Table7IWordDocument*jSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjw F%Microsoft Word 972003-as dokumentum MSWordDocWord.Document.89q