аЯрЁБс>ўџ 8:ўџџџ9џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@№П№bjbjЯ2Я2""­X­Xѕџџџџџџˆ@@@@@@@Tјјјј T Ж,,,,,,,,Y [ [ [ [ [ [ $Р R E@,,,,, @@,,Ф @ @ @ ,т@,@,Y @ ,Y @ @ Z е @@! , `:бшыЦјтэ Y к 0 ѕ ,Ђ№:Ђ! TT@@@@Ђ@! 8,,@ ,,,,, TTЄј* TTјHagyomсnyQrzQ egyќttesek minQsэtщse 2006. oktѓber 7-8. Decs Eredmщnyek: Pontszсm: 1. Sсrpilisi Gerlice-madсr HagyomсnyQrzQ Nщptсnc Egyќttes 106 minQsќlt 2. Izmщnyi Szщkely Nщpi Egyќttes 135 kivсlѓan minQsќlt 3. Bogсr Istvсn HagyomсnyQrzQ Egyќttes Pcsщny 137 kivсlѓan minQsќlt 4. Piros rѓzsa Tсncegyќttes, Kalocsa 134 kivсlѓan minQsќlt 5. Homokmщgyi HagyomсnyQrzQ Nщpi Egyќttes 107 minQsќlt 6. Rom Szсm Cigсnyegyќttes, Karсd 94 rщsztvett 7. HagyomсnyQrzQ Egyќttes, Siѓagсrd 139 kivсlѓan minQsќlt 8. Gyіngykoszorњ z|~–\ ^ p 6 8 : B F L h ‚ ˆ Š Œ š œ ž Ќ  6 < ^ ` f h О Ю V \ ` b d l ˆ  В К М і , f Œ ˜ Ќ ј ў *<|Крў:| жњ2JдњїѓюїѓътѓоѓъѓтйтѓъѓтѓеѓеъеЭъеЭѓеъеЭеъеъеЭъеЭеъеЭйЭеЭеъеЭъеЭеХйХЭоХйХоУоХЛйЛhч €hпQ5Uhч €hNAЭ5hч €hс^э5hс^э hч €5hNAЭhч €h`Б5hч € h |5h`БhжYЅh`Б5JHnxz|~–˜V X А ‚ „ ` b Ж Д Ж Ž  <>джїїїїѕѕѕѕѕѕ№ч№№№№№№№№№№№№№№„h^„hgd`Бgd`Б$a$gdжYЅ№ў HagyomсnyQrzQ Egyќttes, DіbrQkіz 114 minQsќlt 9. Vadrѓzsa Nщpi Egyќttes, Dunaszentgyіrgy - rщsztvett 10. Nщmet Nemzetisщgi Egyќttes, Vecsщs 134 kivсlѓan minQsќlt 11. HagyomсnyQrzQ Nщpi Egyќttes, Kalocsa 139 kivсlѓan minQsќlt 12. Nemzetisщgi Egyќttes, Mohсcs 135 kivсlѓan minQsќlt 13. Tolna-Mіzsi Szщkely Nщpi Egyќtt 96 rщszvett 14. Kerektсnc HagyomсnyQrzQ Egyќttes, Fajsz - rщsztvett 15. Eleki Romсn HagyomсnyQrzQ Egyќttes - rщsztvett 16. Bogyiszlѓ HagyomсnyQrzQ Egyќttes 143 kivсlѓan minQsќlt ж2жиЊЌvxRTj`b "№њњњњњњњњњњњњњњњњњњњgd`БV~КжPvЊю2DvxЌќR\rкќv JTVbftЊЌЦ &>ž№їѓыцыѓыцыѓысысыйейсйейесйейсйцйейебеЭейцйейейh |hч €hVH]hч €hVH]5 h |5 hч €5hч €hпQ5hпQhч €hNAЭ5- 1hА‚. АЦA!А‰"А‰#‰$‰%Аœ@@ёџ@ NormсlCJ_HaJmHsHtHHAђџЁH Bekezdщs alap-betqtэpusaXiѓџГX Normсl tсblсzatі4ж l4жaі ,k@єџС, Nem listaѕ"џџџџ$7<=>?KLЋЌиABАБлZ[ЧШ€ъы‰ŠшщRSИЙ&'‰ŠВ-.Žї˜0€€0˜0€€€˜0€€p˜0€€p˜0€€p˜0€€˜0€€p˜0€€p˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€p˜0€€˜0€€ˆ˜0€€˜0€€˜0€€ €˜0€€˜0€€p˜0€€˜0€€ €˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ €˜0€€€˜0€€˜0€€ €˜0€€˜0€€p˜0€€ˆ˜0€€˜0€€ˆ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ ˜0€€(˜0€€€˜0€€ €˜0€€ €˜0€€ €˜0€€ ˜0€€0№ж№ № 7;?IFMпхЬж.<>CvЅ"ЈЗоч +6ИН#,ƒŒ“œї?JЧзс&[‹п5{Ѓъ>cЦnЈЧ ,t’гDlИ LoЋЯї<?JЁиBл[ї?IїџџHщra Щvab№Ю䘟џџџџџџџџ„а„˜ўЦа^„а`„˜ўo(.€ „ „˜ўЦ ^„ `„˜ў‡hˆH.‚ „p„LџЦp^„p`„Lџ‡hˆH.€ „@ „˜ўЦ@ ^„@ `„˜ў‡hˆH.€ „„˜ўЦ^„`„˜ў‡hˆH.‚ „р„LџЦр^„р`„Lџ‡hˆH.€ „А„˜ўЦА^„А`„˜ў‡hˆH.€ „€„˜ўЦ€^„€`„˜ў‡hˆH.‚ „P„LџЦP^„P`„Lџ‡hˆH.b№џџџџџџџџхпQVH]ч € |жYЅ`БNAЭс^эџ@€??8H??@§ѕ`` ` ``џџUnknownџџџџџџџџџџџџGю‡z €џTimes New Roman5€Symbol3&ю ‡z €џArial"qˆ№ФЉёJЊ&KЊ&)єє!№‰‰ДД24ёё3ƒQ№H)№џ?тџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ`Бџџ#HagyomсnyQrzQ egyќttesek minQsэtщseHщra ЩvaHщra Щva ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0Œ˜Фаф№ќ , H T `lt|„т$Hagyomсnyѕrzѕ egyќttesek minѕsэtщseagy Hщra ЩvaѕrzщraщraNormala Hщra Щvaѕrz1raMicrosoft Word 10.0@6FК@E%ˆыЦ@D‹пыЦєўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hpŒ”œЄ ЌДМФ Ь ќтFolklѓrfesztivсlokёA $Hagyomсnyѕrzѕ egyќttesek minѕsэtщse Cэm ўџџџўџџџ !"ўџџџ$%&'()*ўџџџ,-./012ўџџџ§џџџ5ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF@!ншыЦ7€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџВWordDocumentџџџџ""SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ#DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ+CompObjџџџџџџџџџџџџlџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word dokumentum MSWordDocWord.Document.8є9ВqRoot Entryџџџџџџџџ РF@iЃфЊЧ=РData џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџВWordDocumentџџџџ"" ўџџџўџџџ !"ўџџџ$%&'()*ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ<§џџџўџџџўџџџўџџџ;џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ X”_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayNameАўЉС`!Uj muharay honlap szerkezet tervhera.eva@mail.datanet.hu Hщra ЩvaSummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ#DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ CompObjџџџџџџџџџџџџlџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word dokumentum MSWordDocWord.Document.8є9ВqўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎ\ hpŒ”œЄ ЌДМФ Ь ќтFolklѓrfesztivсlokёA $Hagyomсnyѕrzѕ egyќttesek minѕsэtщse CэmА@є€ќ