ࡱ> NPIJKLM5@lbjbj22%XX˞RRR8,L"000000׶ٶٶٶٶٶٶ$BRI0000000F000׶0׶P@k0 1:1R6t׶\0, $  0000000Rγ"R HAGYOMNYPRZS ANNOTLT BIBLIOGRFIA Annotcival elltta s sszelltotta: Antal Lszl Szombathely 2005 Kszlt a Nemzeti Kulturlis Alap tmogatsval. TARTALOMJEGYZK Tartalomjegyzk 2 BevezetQ 3. I. SZELLEMI ELPZMNYEK ( 1-23. ) 4 II. HAGYOMNY, NPMpVSZET (1-24) 11 III. NPMpVSZETI MOZGALMAK 18 1. ELPZMNYEK (1-12) 18 2. HAGYOMNYPRZS, MFAJTEREMTS (1-7.) 21 3. AZ J MAGYAR TNCMpVSZETRT (1-7) 23 4. REPLJ PVA S A HAGYOMNYPRZP EGYTTESEK (1-9) 25 5. A NOMD NEMZEDK , A HETVENES VEK, A TNCHZ MOZGALOM (1-7) 28 6. AMATPRMOZGALOM A HATVANAS-HETVENES VEKBEN (1-4) 30 7. NAPJAINK ESEMNYEI, KITEKINTS (1-7) 31 8. NPHAGYOMNY AZ ISKOLBAN (1-2) 33 IV. A BIBLIOGRFIBAN SZEREPLP SZAKIRODALOM 34 A. TANULMNYOK 34. B. KNYVEK, TANULMNYKTETEK 40 C. FORRSKNT HASZNLT FOLYIRATOK, PERIODIKK 43. V. NVMUTAT 44 BEVEZETP A bibliogrfia 102 annotlt adatot tartalmaz. A kiadvny nem vllalja a tejessget, a munka nyitott maradt, tovbbi kutatsok, feltrsok eredmnyeivel tovbb bQvthetQ. Szndkunk a tovbbfolytats, a bibliogrfia teljessg ttele, s az a nem titkolt vgyunk, hogy segtse egy majdan megszletQ hagyomnyQrzssel, tadssal s polssal kapcsolatos elmleti trtneti, nagyobb llegzetq munka megszletst, s azoknak a kutat kedvq felnQtteknek fiataloknak nyjtson segtsget, egy-egy szakjellegq munka elksztshez, vagy szakmai rdeklQdsk kielgtshez. A bibliogrfia anyagt hrom rszre tagoltuk: Szellemi elQzmnyek Hagyomny, npmqvszet Mozgalmak. Olyan cikkekbQl, knyvekbQl, tanulmnyokbl hoztunk pldkat, amelyek vagy szellemi elQksztQi voltak egy-egy korszak npmqvszeti trekvseinek, vagy nmagukban tendencit jelentQ trtnsekre hvtk fel a figyelmet, s inspirltk a vltozsokat, vagy olyanokra, amelyeknek tartalmnak ismerete ma is irnymutat lehetne a jelen szakemberei, kzssgei szmra. A knnyebb s tbboldal hasznlatot segtendQ a bibliogrfit nvmutatval, illetve forrsjegyzkkel lttunk el Szombathely, 2005. mrcius Hra va a Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsg elnke I. SZELLEMI ELPZMNYEK 1. BARTK Bla: Mi a npzene? In: SZLLPSY Andrs (sszegyqjttte, sajt al rend.): Bartk Bla vlogatott rsai. Budapest, 1956. Mqvelt Np184-188. o. Bartk Bla rsban a npzene s a vrosi npzene (npies mqzene) fogalmnak tisztzst kvetQen krlhatrolja a falusi npzene, parasztzene fogalmt, meghatrozva annak rtkt is, a mqvszi tkletessg megtestestQink tartva alkotsait. 2. BARTK Bla: A parasztzene hatsa az jabb mqzenre. In: SZLLPSY Andrs (sszegyqjttte, sajt al rend.): Bartk Bla vlogatott rsai. Budapest, 1956. Mqvelt Np189-195. o. A tanulmny a npzene mqzenben megjelenQ hatsait vizsglja a nemzetkzi zenemqvszetben. Sorra veszi azokat, akik tudatosan engedtk t magukat a npzenei befolysoknak. Vlaszt ad arra a krdsre, hogy miknt nyilvnulhat meg a parasztzene hatsa a magasabb mqzenre: minden vltoztats nlkl ksrettel ltjuk el; a dallam csak mott, a fQ dolog, ami kr s al helyezQdik; a zeneszerzQ nem hasznl parasztdallamot, hanem mag r imitcit; nem dolgoz fel parasztdallamot, sem imitcit, de levegQjbQl ugyanaz rad, mint a paraszt-dallambl. A zenei anyanyelv vlt kifejezsmdot anyanyelvknt hasznlja. 3. BARTK Bla: A npzene jelentQsgrQl.. In: SZLLPSY Andrs (sszegyqjttte, sajt al rend.): Bartk Bla vlogatott rsai. Budapest, 1956. Mqvelt Np196-200. o. A npi dallamokkal bnni nehz feladat. A feldolgozshoz ugyanolyan inspircira van szksge, mint egy j mq megrshoz. Bartk nem tartja az egyedl dvztQnek a npi zenn alapul mqzent. Brahms s Schumann letmqve bizonytja, hogy nem a kiszikkads s tehetetlensg jele, ha valaki mqvszetnek gykereit sajt npe zenjbe ereszti, mert amit a npzenbQl kap a zeneszerzQ; az a nemzeti tradci organikus lete. 4. BARTK Bla: Zene s faji tisztasg. In: SZLLPSY Andrs (sszegyqjttte, sajt al rend.): Bartk Bla vlogatott rsai. Budapest, 1956. Mqvelt Np174-177. o. Az emberi faji tisztasgrl szl vitk lnyege, hogy azt, ha kell trvnyek erejvel is meg kell Qrizni. A npzenekutat az emberi letnek egyik jelensgnt kell, hogy vizsglja, a npzent. A politikbl tvett krds: ElQnys-e a zennek a faji tiszttalansg? Bartk kelet-eurpai kutatsai alapjn mondja el vlemnyt. A npzenben keresztezQds s visszakeresztezQds trtnik. Az idegen npek kztti rintkezs j stlusok kialaktst eredmnyezi, s a npzene gazdagodshoz vezet. Az egyes npek npzeni kztti szakadatlan klcsnhats a dallamtpusok gazdagsgt eredmnyezi. A faji tiszttalansg kimondottan elQnys. 5. BARTK Bla: Npdalkutats s nacionalizmus. In: SZLLPSY Andrs (sszegyqjttte, sajt al rend.): Bartk Bla vlogatott rsai. Budapest, 1956. Mqvelt Np178-188. o. A folklrkutats sztnzQje elsQsorban a nemzeti rzs felbredse. Az elnyomott nemzetek a tudomnyos eredmnyeiben vigasztalst tallnak, s ha ezzel a nemzeti vagyonnak felfogott rtkkel ms is rendelkezik, civakods s viszly kezdQdik A baj akkor kezdQdik, ha az ingerltsg betegesen elfajul. Bartk rsban pldkat sorol a magyar problmkrl. A politika befolysa al kerlhet a tudomny is, ahol a nemzetkzi egyttmqkds elengedhetetlen. A folklr kezdetben amilyen hlval tartozott a nacionalizmusnak, gy rt neki az ultranacionalizmus. A kutat igyekezzen kizrni a nemzeti rzst mindaddig, amg azt a kutats trgyilagossga azt megkveteli. 6. BORBNDI Gyula: A magyar npi mozgalom. New York, 1983. Pski Kiad Borbndi Gyula 1983-ban adta ki A magyar npi mozgalom cmq knyvt. Azt az ttrQ munkt, amely elQszr ad rszletesebb kpet a magyar npi mozgalom s ennek ideolgija kialakulsrl, fejlQdsrQl, vltozatairl, a npi tbor tbbszri belsQ meghasonlsrl s a sztversre irnyul prblkozsokrl mind 1945 elQtt, mind 1945 utn. A tizent nagy fejezetre s tovbbi kisebb egysgekre osztott mq vilgos szerkezetben s minden lnyeges krdst kellQ sllyal s krltekintssel trgyalva elemzi a npi mozgalom kivlt okait, keletkezst, fQ trekvseit, frumait, kibontakozst, kzdelmeit a vltoz trtnelemben, politikai szerept a koalcis idQkben, majd sztszrdst, rszben emigrcijt, aztn az 1956-os forradalomban jtszott szerept s ksQbbi megprbltatsait. Vgl a tizentdik fejezetben kln is szmba veszi a npi mozgalom sajtossgait. Alapmq ez a knyv a XX. szzadi magyar trtnelem megrtshez. Hinytalanul rajzolja fl a harmadik magyar reformnemzedk motivciit s trekvseit. Tisztzza a npiessg s a npisg klnbsgt. Az elQbbit eszttikai s irodalomtrtneti, az utbbit irodalompolitikai, eszmetrtneti s politikai kategrinak minQsti, ugyanakkor azt is hangslyozza, hogy a npisg irodalmi elQzmnyei kztt az rk s hveik mindenekelQtt PetQfit, Adyt, Szab DezsQt s Mricz Zsigmondot tartottk szmon. 7. GYPRFFY Istvn: A nphagyomny s nemzeti mqvelQds. Budapest 1939.Egyetemi Nprajzi Intzet Magyar Tj s Npismereti Knyvtra Gyrffy Istvn knyvnek szndka a magyar mqvelQds npi-nemzeti irnyba val terelse . E cllal tisztzza a nphagyomny fogalmt, amelynek szerepe, hogy minden vonalon alapjul szolgljon a magasabb rendq mqvelQdsnek. Felsorakoztatja a legfontosabb terleteket, tovbb azokat az intzmnyeket (mqkdQket s ltrehozandkat), s javaslatot tett tennivalikra. 8. ERDEI Ferenc: A magyar falu. Budapest, 1974. Akadmiai Kiad Ahogyan Erdei a Parasztok -ban tiltakozik a falu idillikus , romantikus brzolsa ellen, s hatrozottan vzolja fel azokat a jelensgeket, amelyek rvn a falu vlsgba kerlt, s azt a politikt is, amellyel a vlsg megoldhat. Tmnk szempontjbl A magyar falu lete nagy fejezett kell kiemelni, amelyben a trsadalmi, gazdasgi letet, a falusi letmdot s szellemi letet veszi vizsglat al. Kimondja, hogy a parasztsg talakulsval a parasztkultra pusztulsnak indult, amik mg fellehetQk, azok nem az lQ kultrletnek az elemei . Kibrndt kpet fest a falusi rtelmisgrQl, s a falu tbbi rtegrQl. A mqvszet s a kultra terletn kietlen helyzetrQl beszl. A falu a parasztmqvszet mqveit eldobta magtl, s vgya sincs utna. A npmqvszet fellesztsre irnyul mozgalmakat remnytelennek tartja. 9. ERDEI Ferenc: A magyar trsadalom. Budapest, 1987. MagvetQ Knyvkiad. Gondolkod Magyarok A szerzQ 1943. augusztus 24-n a szrszi tallkozn elhangzott elQadsban sorra veszi: milyen erQkre lehet szmtani a magyar demokrcia megteremtsekor. A kiegyezs utni magyar trsadalom fejlQdsnek ttekintse utn felvzolja a magyar trsadalom szerkezett a kt vilghbor kztt. Kifejti a kettQs trsadalomra vonatkoz elmlett (trtnelmi-nemzeti trsadalom, polgri trsadalom, s az alul maradt, sehova nem kapcsold parasztsg a rgi ktttsgben, a munksosztly pedig a polgri trsadalom kpzQdmnyeknt). A kilbals a magyar demokrcia megteremtsn alapul modern polgri trsadalom, amelyben a munkssg kpviseli a legnagyobb erQt, s ezt kveti a parasztsg, s az rtelmisg szabad rtege. A tarts s fejlQdQkpes trsadalom kiplse Erdei szerint azon mlik, hogy a parasztsg milyen erQvel tud benne rszt venni, mennyi trtneti tQkt visz bele. 10. ILLYS Gyula: Magyarok. Napljegyzetek. Szekszrd, 1994. Babits Kiad Az 1932 s 38 kztti napljegyzeteinek lnyegt az albbiakkal jellemezhetjk: A magatarts krvonalai teht megvolnnak, de hol fejezi ki ma Qket a nemzet? Elveszett; elveszett Kossuth kisnemessge is azltal, hogy fldjt s mqveltsgt elvesztette. A nemzetvezetst Eurpa-szerte ezeknek az osztlyoknak a kezbQl a polgrsg vette t, a kzposztly. A mi kzposztlyunk... nem ismtlem el, amit mindnyjan tudunk rla. Feladatra (hogy csak a konklzit rjam ide egy elg knnyen elkpzelhetQ gondolatmenetnek) akkor vllalkozhat, ha belsQ kze van a magyarsghoz is s a vltoz klsejq, de lnyegben mindig egyforma kultrhoz is, ahhoz a szellemi erQhz is, mely minden igazi nemzet, minden rtelmes kzssg szervezQ eleme. Polgrsgunk berkeibQl hallatszik mind a kt kvetelmny neve, sajnos legtbbszr csak mint jelsz, de mg mint ilyen is elklnlve; "magyarsg" s "szabadsg" a berek ms-ms terletrQl hangzik, msms tborbl; s a tboroknak a feladat elvgzse elQtt mg egymssal is van elvgezni valjuk. Ht hol rejtQzik a kultra, mi erjeszti, mi sorvasztja? Llegzetet vettem, midQn a pusztk lakossgrl lertam, hogy a sejdtsem szerint mqveltebb, mqvszi s tletalkot kpessgben egszsgesebb lehetett akkor, amikor mg nem tudott olvasni, mint most, amikor olvas ugyan, de csak szemetet HQskorban a polgrsg tn szrt szt szellemi rtket a np kzt, addig, amg volt mibQl, amg a kultra hordozja volt. Hogy azta mqvszi szempontbl csak ocst szrt le, az fjdalmas, de trtneti szksgessg - magyarzzk mg a trtnelmi materialistk is.. 11. KARCSONY Sndor: Ocsd magyarsg. Szoksrendszer s pedaggia. Szerk.: Kvesdi Dnes. Budapest, 2002. Szphalom Knyvmqhely. A mq elsQ megjelensnek hatvanadik ves vforduljra megjelent ktet bizonysga annak, hogy Karcsony Sndor rsa ma is idQszerq. A knyv trsadalmi nevels krdskreit trgyalva az iskolrl, ifjsgrl, tanulsrl, teht ltalban a nevelsrQl beszl, azzal hittel, hogy a trsadalmi nevels olyan trsadalmi krds, mint amilyen a mlt szzad msodik felben az osztlyharc elejn a jobbgyfelszabadts volt. 12. KODLY Zoltn: Magyarsg a zenben. In: SZEKFp Gyula (szerk.): Mi a magyar, Budapest, 1939. Magyar Szemle Trsasg. 379-418.o. Tovbb kzls: Apoll IX. ktet. IV. vf. 6. sz. Budapest, 1940. 97-102.o. A magyar zene jellemzQit keresve sszehasonltst tesz az eurpai npek zenei vilga s a magyar zene kzt. Felvzolja a klnbzQsget, levonja tanulsgot: a nemzeti sajtossgot az egyszlam hagyomnyban kell keresnnk. A magyar npzene jellemezst kvetQen az rott s ratlan zenei hagyomny s a magyar rtelmisg viszonyt veszi vizsglat al, s kimondja; a magyar rtelmisg nem ismeri s nem is akarja ismerni a zent . A zenei lt elmaradottsgnak elemzst kvetQ jvQkpben a magyar zenei kztudat a nphagyomny kzkincs ttelvel kell megteremteni. 13. KODLY Zoltn: A magyar npzene. In: ElsQ kzls: Zenekzlny, Budapest. 1925, X. vfolyam 9. szm. Tovbbi kzls: Visszatekints I. sszegyqjttt rsok, beszdek, nyilatkozatok. Sajt al rendezte: Bnis Ferenc. Budapest, 1984. Zenemqkiad Vllalat.20-21. o. Kodly 1925-ben szletett rsban kifejti, hogy a magyar npzenben a magyarsg minden rtege nyomot hagyott, ezrt a magyarsg lelknek tkre. rsban pldkat hoz arra, hogy a szzhang orgona sok dallam ered a rgi kltszetbQl. Nlunk a nphagyomny ptolja a nyugati npek XIII. szzadig visszanyl gazdag rott zenei hagyomnyt. Betegsg tnete, hogy ezt a gazdag vilgot mr csak a cseldek Qrzik, az tvtelben a mai kor embern sor. 14. KODLY Zoltn: Szzegy magyar npdal. In: ElsQ kzls: Magyar Cserksz Knyvei 116-117. sz. Budapest, 1929. 3-5. o. Tovbbi kzls: Visszatekints I. sszegyqjttt rsok, beszdek, nyilatkozatok. Sajt al rendezte: Bnis Ferenc. Budapest, 1984. Zenemqkiad Vllalat.46-47. o. Kodly Zoltn Brdos Lajos szerkesztette cserksz dalosknyv elQszavaknt rt munkjban a a npdalgyqjtemnyt zszlbontsnak tartja, mert e dalokon keresztl & kzelebb jut a cserksz is a falusi magyar lelkhez, a magyar llekhez. 15. KODLY Zoltn: Mi a magyar a zenben? In: ElsQ kzls: Apoll 1939. IV. vfolyam 92-102. o. Tovbbi kzls: Visszatekints I. sszegyqjttt rsok, beszdek, nyilatkozatok. Sajt al rendezte: Bnis Ferenc. Budapest, 1984. Zenemqkiad Vllalat. 75-80. o. A nemzeti jelleg keressben egy pontot tart a szerzQ szilrdnak: a npzene, annak is a legQibb rtege. E zenei nyomok arrl vallanak, hogy ezer v alatt a magyarg lelki alapja nem vltozott, s nem vltozott meg zenei rendszere s gondolkodsa. Ez a sajtos zenei anyanyelve. Kodly szerint a npzenbQl kisarjad nemzeti zeneirodalom ltrejtthez a hagyomny, egyni tehetsg s sokak lelki kzssge szksges. Tovbb, hogy minl szlesebb rtegek kerljenek rintkezsbe a zenekultrval. 16. KODLY Zoltn: Zene az vodban. In: ElsQ kzls: Magyar Zenei Szemle1941. I. vfolyam 2. sz. 3-21. o. Tovbbi kzls: Visszatekints I. sszegyqjttt rsok, beszdek, nyilatkozatok. Sajt al rendezte: Bnis Ferenc. Budapest, 1984. Zenemqkiad Vllalat. 92-116. o. A zene nevelQerejnek fontossgt hirdetQ rs a gyermekkorban, az vodskorban megkezdett zenei nevelsnek tulajdont nagy jelentQsget. A 3-7 ves korig megszerzett lmnyek egsz letre meghatrozak, ezrt fontos az voda zenei alapvets, nevelQ munkja. Az vodai zenei anyag vltozsnak trtnett, tartalmt ttekintQ tanulmny a magyartalan dalanyaggal veszi fel a kzdelmet. A nphagyomny zrget a v bezrt ajtajn& Jobb jvQt jelent, ha bebocstja. rja rtekezse utols rszben. 17. KODLY Zoltn: A npdal s a rdi. In: ElsQ kzls: Npmqvels. 1956. aug. 31. II. vfolyam 8. szm 31. o. Tovbbi kzls: Visszatekints I. sszegyqjttt rsok, beszdek, nyilatkozatok. Sajt al rendezte: Bnis Ferenc. Budapest, 1984. Zenemqkiad Vllalat. 302-303. o. A rdi npdalhoz val viszonyval foglakoz cikk a sugrzott dalok minQsgt kifogsolja. A npdalokat sugrzs szempontjbl hrom kategrira osztja, ugyan ezt teszi a feldolgozsokkal is, tovbb kritizlja a npdalok elQadsnak stlust is. A npdal mqvszi eladsnak jellemzQje Kodly szerint a hibitl, fogyatkossgaitl megfosztott npi nekls . A Rdi egyik legfontosabb misszija a npdal igazi formjt bemutatni, ezzel a np jobb megismerst, s vele egytt a magyar mqveltg kialaktst szolglni. 18. MRAI Sndor: Rpirat a nemzetnevels gyben. Budapest, 1942. Rvai Kiads Mrai Sndor 1942-benadta kzre rst. Ebben kifejti, hogy a hbor utn iidQszak minQsgi versenyszellemi s anyagi erQi legteljesebb kifejtsre knyszerti majd Eurpa npeit. Egyetlen nemzet sem engedheti meg magnak a szellemi kzpszerqsget. Mrai szerint nhny esztendQ mlva a gazdasgi rdekektQl s vilgnzeti szempontoktl tragikusan rszletekre szaggatott Eurpa helyn flpl egy msik, ahol minden eurpai nemzet polgra akadly nlkl utazhat, minden orszgban ugyanazzal a pnzzel fizet. Magyarorszg pontosan gy hozztartozik a keresztny mqveltsg Eurpjhoz, mint ms llamok. Az eurpai kultrt egy lelkillapot jelenti, mely a keresztny mqveltsg hagyomnyaibl szvja erQit. Aki ennek az lmnyszerq lelkillapotnak rszese, az eurpai. Mrai szerint fontos hagyomnyos vezetQ szerep vr a magyarsgra itt a Duna-medencben a hbor utni j Eurpban is, amelyre megfelelQ nemzetnevelssel kell elQkszteni. Az ehhez vezetQ nemzetnevels az eurpai hivats s szerep magyar lehetQsgeinek tudatostsa a nemzet lelkben . A nemzet letben a polgrsg a mqveltsg elsQrendq hordozja. Mrai nemzetnevelse ktirny kzdelem: - Tudatos harc a fakrszerq nelragadtats s nigzet ellen. - A nyegle s zleties nemzetkzi szemllet elutastsa, ..amely pkhendien tagadja egy nemzet hagyomnyaibl tpllkoz ntudatnak jogosultsgt, egyni kpessgeit s sajtossgait. Ez a nemzetnevels egy erQs polgri rteg hazai ltrehozst clozta meg, de programjba tartozott hasonlan erQs hangsllyal az alsbb trsadalmi rtegek mqvelQdsi lehetQsgeinek emelse is. 19. MRICZ Zsigmond: Gyalogolni j. Budapest, 1952. Szpirodalmi Knyvkiad Mricz Zsigmond a ktet Fldrengs elQtt cmq fejezetben Kodlyt idzve teszi fel a krdst: Mi lett volna belQlem, ha nem tallkozom a nppel? A dalol s szenvedQ np megismerse a szvn ratta fel a np letnek mly rezdlsit, nem a szociogrfiai tanulmnyokban. Ezalatt az idQ alatt dbbent r arra, hogy a magyar rk milyen tvol vannak a nptQl. A npsznmqvek hamis szemlete felel meg az uralkod osztlynak, mert flnek a valdi kptQl. A np azrt rettegett tma, mert a trsadalmi egyensly fenntartsa csak gy lehetsges, ha a np megmarad mly tudatlansgban s szegnysgben . Attl kell flnik, hogy forradalom tr ki, mihelyt levegQt kap a lappangan fstlgQ tqz. 20. MUHARAY Elemr: Hagyomnyunk, mqveltsgnk, letnk. Budapest, 1943. Az r Gyngysbokrtrl szerzett lmnyei alapjn rja: a mai np nem jtszik tbb idelt az letben. A mai parasztlny nem ntudatlan gyngyszem, aki a hagyomny habjaibl merl fel, hanem ember, aki nem akar lemaradni a felette ll rtegek lnyaitl. rsbl egyrtelmqen kiderl, hogy a parasztletforma, s vele egytt a parasztkultra felbomlik, helybe jnak kell jnnie. A Gyngysbokrta ltal bemutatott kultra jobbgykultra. Ezek eleven lett csak szigoran zrt kzssgek tudjk biztostani. Kzssgi s cselekvQ kultrra van szksg olyan letforma keretben, amely a paraszti tkrkpe, s amelyben a npmqvszet formi visszanyerik rgi helyket az letben. 21. NMETH Lszl: Npiessg s npisg. In: Napkelet. 1928. februr A npi ri mozgalom kezdetnek Nmeth Lszlnak ez az rsa tekinthetQ. Ebben az akkor mg csak huszonht ves orvos s kezdQ r rmutatott a kettQ jellegre, rtelmre s jelentQsgre, kifejtve, hogy a magyar kltszet sohasem lehet ms, mint npi s legnagyobb kpviselQiben mindig az volt. A npisg a magyar kltszetnek s a magyar npnek Qs egymsra utaltsga. Nagy magyar kltQ csak az lehet rta , aki a magyar eredetisg medencjbQl merti meg a maga eredetisge korsajt. R vagyunk utalva a npre, mint malom a bzra, mint gQzre a gp. 22. SZENTHEGYI Istvn: Kodly Zoltn a magyar tnc krdseirQl. In: Zene, tnc. Zene- s Tncosztly Kiadvnya. Budapest, 1982. 9-11.o. ElsQ kzls: Tncmqvszet. 1951. 1. sz. 11-12.o. Az jsgr a nptncgyqjts mdjrl, valamint a korszak tncbemutatinak tapasztalatairl, a trsastncknt alkalmazhat nptncrl, valamint a nptnc oktatsnak iskolai bevezetsrQl krdezte Kodly Zoltnt. Kodly vlaszban a zenekutat, folklorista s tnckutat egyttes gyqjtQmunkjt ltta jnak. Vlaszban kifejtette, hogy szksg volna a mqvszi sznvonalra emelt nptnc megteremtsre, a nptnc oktatst pedig mr az vodban kellene kezdeni. 23. VERES Pter: Mit r az ember, ha magyar. Levelek egy parasztfihoz. Budapest, 1989. Pski Kiad A szerzQ cljaknt hatrozza meg, hogy elkpzelt ifj olvasjnak rja. De nem tekinti magngynek, mert clja hogy sokan induljanak el a gondolat s a hatalom fel. A negyvenkt levl tmja a magyar parasztsg, az ipari munkssg, az rtelmisgi ifjsg, a npdal, a sznhz, a tehetsg stb. Veres Pter minden gondolatnak lnyege: a parasztnak meg kell ismerkednie a magyar kzssg minden gyvel. A magyar annyit r amennyit megvalst nmagbl. A levelek clja, hogy a magyar kzssgi, politikai gondolkodshoz lmnyeivel, tapasztalataival hozzjruljon. II. HAGYOMNY, NPMpVSZET 1. ANDRS Kroly: A npi formanyelvrQl s a hagyomnygyqjtsrQl. P. Nagy Thtm beszl a KALOT munkjrl. In: j let, 1943 prilis. 116-117.o. A lap jsgrja a jezsuita pter a KALOT tevkenysgt ismerteti. E kpzsi formn kvl beszmol a hrom hnapos magyar mqveltsgtanfolyamokrl, amelyeken npi hagyomnyokat, zent, tncot sajttottak el a hallgatk, a regscserksz vezetQkpzsrQl. Beszmol a nprajzi osztlyon dolgoz Molnr Istvn ballada feldolgoz, nptncgyqjtQ s rendszerezQ munkjrl, valamint a Viski Kroly ltal irnytott npzenegyqjtQ tervekrQl. A cikk rja vgl ismerteti Molnr Istvn ballada- s versfeldolgoz programjt, valamint az 1942-ben Csksomlyn megrendezett nagyszabs szabadtri elQadst. 2. ANDRSFALVY Bertalan: Mqvszet s kzmqvelQds. In: Vas Anna (szerk.): AmatQr mqvszeti mozgalom. Helyzetelemzs. Budapest, 1976. Npmqvelsi Propaganda Iroda. 25- 32. o. Az MTA MqvelQdskutatsi Bizottsga tancskozsn elhangzott vitaindt azt mutatja be; & mit jelent a kzember szmra& . a npmqvszet, helyesebben a npmqvszet formi vagy amit npmqvszetnek hisznek. Andrsfalvy Bertalan npmqvszet fel forduls okaknt elsQsorban a feltmadt alkot- s teremtQ rszvtel ignynek kielgtst jelli meg.. AmatQr mqvszeti mozgalonrlszl tanulmnyban a szerzQ kifejti, hogy a npmqvszet alkalmas arra, hogy nagymrtkben kielgtse a tradalomban jelentkezQ hinyrzetet, ignyt. Nem mindegy azonban, hogy npmqvszet cmn ki, mit kaphat, milyen formkat kvet. Ez pedig nem lehet szakemberek irnytsa nlkl. Srgeti a vezetQkpzs kiszlestst s szakknyvek kiadsnak, a kutats kiszlestsnek ignyt. 3. ANDRSFALVY Bertalan: A npmqvszet helyes szemllete. In: Zelnik Jzsef (szerk.): Rgi s j formk Budapest, 1977. Npmqvelsi Intzet AndrsfalvY Bertalan Zelnik Jzsef felkrsre rta tanulmnyt az un nomd nemzedk zszlbontsaknt megjelent Rgi s j formk tanulmnyktetbe, biztatva olvasit a npmqvszet igazi rtkeinek megismersre, s ennek nyomn a kzssgptsre. Mindjrt az elsQ mondatban leszgezte: a npmqvszet irnti rdeklQds nagy, eurpai eszmeramlat. Az jstetq npmqvszeti rdeklQdst vja a seklyessgtQl, a tldsztettsg imdattl, a "npies" magatartstl. Jogos volt ez a flelem, mert minden divathoz, gy a npmqvszeti divathoz is sok felletessg s pz tapadt. S az elmlt szz v jra meg jra megjelenQ npmqvszeti mozgalmainak kapcsn visszatrQ vitaelem a npmqvszet helyes szemllete. 4. ANDRSFALVY Bertalan: Hagyomny s jvendQ. Npismereti tanulmnyok. Lakitelek, 2004. Az t fejezetbQl ll ktet 19 tanulmnyt tartalmaz. A fld- s vzgazdlkodssal, a npmqvszettel, a nemzeti mqvelQdssel, a polgrosodssal, demokrcia krdsvel, eurpaisgunkkal foglalkoz tanulmnyaiban a nphagyomny rtkeire, azok szablyoz erejre, tapasztalatainak figyelembe vtelre hvja fel a figyelmet. Valamennyi rs tanulsga: A nphagyomny csak gy lehet a jvQ ptst segtQtapasztalatok gyqjtemnye, egyni s nemzeti megmaradsunk zloga. 5. ANDRSFALVY Bertalan: Nphagyomny rtkei napjaink kultrjban. Mindentuds Egyeteme 15. elQads. 2002. december 23. In: http://www.dura.hu/html/mindentudas/andrasfalvy.htm Andrsfalvy Bertalan a nphagyomny fogalmnak tisztzst kvetQen sorra veszi a hagyomnyos npi tuds egyes terleteit, levonva belQlk a mnak szl tanulsgokat (csecsemQgondozs, mtkzs, csecsemQkori szocializci, a hagyomnyos gyermekjtkok, jtkszerek, balladk vilga, az rtri gazdlkods tanulsgai). Zrgondolata: A rgiek letrQl, blcsessgrQl szl nptudomny tudomnya, a nprajz gy lehet a jvQ ptst segtQ tapasztalatok gyqjtemnye, egyni s nemzeti megmaradsunk zloga. 6. BODOR Ferenc (szerk.): Nomd nemzedk. Budapest, 1981. Npmqvelsi Intzet Az nmagt "nomd nemzedk"-knt meghatroz mozgalom trekvsei vlaszt jelentettek a 60-as, 70-es vek forduljnak trsadalmi, kulturlis s politikai vlsgaira. A korbbi vtizedek kulturlis s letmdminti az j genercik szmra hasznlhatatlann vltak, j trsadalmi helyzetek alakultak ki, melyek a rgi eszkzkkel tbb mr nem voltak irnythatk, az letmd-modellek hirtelen, ltvnyosan kirltek. A trsadalom ltal kidolgozott rtk- s normarendszertQl val elforduls legltvnyosabb pldjt a vrosi, azon bell is a nagyvrosi ifjsg jelentette. Pk voltak a "jl szervezett" vilg nomdjai, valjban j "barbrok" egy sterilitsba temetkezett civilizlt vilgban. A folklr, a hagyomnyok feleleventse ebben a trsadalmi kzegben vlt alternatv lehetQsgg, a mssg kifejezQjv, a magn s a nyilvnos letszfrt lesen sztvlaszt letmd tagadsv. 7. FLDESN GYRGYI Erzsbet: Magyar paraszti gyermeknevels. In: ZELNIK Jzsef (szerk.): Hagyomny s kreativits. Tradition And Creativity. Budapest-Kecskemt, 1982. UNESCO WORKSHOP. Napjaink nevelse nagymrtkbe szeparlja a gyermeket a felnQtt vilgtl, s lehetetlenn teszi, hogy fokozatosan ismerkedjk vele. A hagyomnyos paraszti kultrban a gyermek jtkkszletben szinte a teljes valdi kultra megtesteslt, s az gyessget fejlesztette. A gyermek letbe belpQ munka hogyanjt trsadalmi helyzete hatrozta meg. Nagy szerepe volt a megfigyelsnek, s ennek a rendszernek velejrja volt a megfigyelsre val belltds s megfigyelQkpessg kifejlQdse. A szerzQ kpei azt bizonytjk, hogy a gyermekek krnyezete tanuls s jtk szempontjbl nem mutatkozik szegnyesnek. 8. GOMBOS Andrs - FELFLDI Lszl (szerk.): A npmqvszet tncos mesterei. Budapest, 2001. Eurpai Folklrkzpont - Hagyomnyok Hza-MTA zenetudomnyi Intzet. A mltban gykerezQ kulturlis rksg minden kzssg szmra az azonossgtudat forrsa . A ktet szerkesztQi feladatuknak tartjk a szellemi rksg leghatkonyabb mdjt, hogy sszegyqjtsk s ktetbe rendezzk a legtehetsgesebb magyar paraszti elQadkat s alkotkat, akik elnyertk az 1953-ban alaptott Npmqvszet mestere cmet. A megszletett mqben az sszelltk ismertetik a mozgalom trtnett, a tncos egynisgek viszonyt az ltaluk kpviselt hagyomnyos kultrhoz, a magyarorszgi folklr mozgalmakhoz s nptnckutatshoz. A ktet 49 adatkzlQ letrajzi adatait s tncos rdemeit tartalmazza. 9. GUNDA Bla: Hagyomny s eurpaisg. Akadmiai szkfoglal. Budapest, 1994. Akadmiai Kiad A szerzQ a hagyomny fogalmnak pontostsa sorn hatrozza meg manifesztldsa helyt, a kultrt. A szkfoglal jelentQs teret szentel hagyomnyainkat mqkdtetQ, tovbbltetQ hatsok sorra vtelnek (trtnelmi mlt, fldrajzi adottsgok, gazdasgi-trsadalmi viszonyok, kulturlis kolgia, hagyomnytart endogmia, egyhzi s vilgi hatsgok). Nagy jelentQsget tulajdont a hagyomny vilgban lezajl vltozsoknak. A jelen feladata, hogy ezt a vilgot ne nclan konzervlja, hanem a mltbeli rtkeket a trtnelmi tudatunkba beptse. 10. HRA va: Hagyomny s korszerqsg a npi kultra Qrzsben. Savaria. A Vas Megyei Mzeumok rtestQje 22/4- Pars ethnografica (1995-1998). Szerk.: Nagy Zoltn. Szombathely, 1999. Hagyomny s korszerqsg. A nptnc-npzenei hagyomnyok szerepe a nemzeti identits formlsban. Konferencia. Krmend, 1996. mjus 25-26. 63-66.o. A szerzQ a hagyomnyrtelmezsek felsorolsval kezdi tanulmnyt. A hagyomny nphagyomnyra leszqktsnek kvetkezmnye, hogy kt rtelmezs, mely szerint a bkly, amely atrsadalmat s egynt fogsgban tartja; a nemzeti kultra (mqvelQds) alapja. A kt ellenttes rtelmezs elklnlsnek, a np fel forduls trtnelmi okokra vezethetQ vissza. Ezek az eltrsek az okai annak, hogy a npi kultra s a nemzeti mqveltsg viszonya nemzetenknt eltrQ Eurpban. Magyarorszgon a folklr a reformkorban kerl a nemzeti szimblumok kz, de a nemesi s polgri zls nem juttatta jelentQs kulturlis pozcihoz. Sajtossg, hogy a nptncmozgalom korszakai mindig jeles trtnelmi korszakokhoz ktQdtek (30-as vek, 1945, 1970-es vek), s az irnta megnyilvnul rtelmisgi rdeklQds tudomnyos kutatsba torkollott. A krds: a rendszervltst kvetQen kialakul-e egy ntudatos, nem kiszolgltatott, szabad polgri rteg, amely kpes megtartani ezt a kultrt? 11. HOSSZ Klra. Oktats, mqvszet, folklr, jtk. In: ZELNIK Jzsef (szerk.): Hagyomny s kreativits. Tradition And Creativity. Budapest-Kecskemt, 1982. UNESCO WORKSHOP. A pedaggiai mqhelyek 1970-es vekben szerzett ksrleti tapasztalatait mutatja be a ktet. Az kultra jratermelsnek, tadsnak formai oldalt az oktats, a kreativits elQtrbe helyezst a mqvszeti kzvettQ funkci, a jtk pedig a vlasztott mdszert jelenti. A ktet a klnbzQ terleteken (jtszhz, kzmqves mqhelye, tnchz, tncegyttes stb.), klnbzQ mqhelyekben foly munka eredmnyeirQl kzl szveges s kpes beszmolt. 12. ILLYS Gyula: Hattydal breszt vagy lehet-e a npnek mqvszete? Bp. 1976. Gyorsul idQ. MagvetQ Kiad. Illys szmra a npmqvszet olyan mqvszet, amelyet a np nem kszen kap meg, hanem cselekvQ rszese az alkotsnak. Pldkat sorol a npi irodalom fogadtatsrl s hatsrl, az ttall magyar kltQk munkssgrl. A magyar irodalomnak nem az a fQ jellegzetessge, hogy a npi hagyomnyok haterejt egyenesen mutatn. A npmqvszetben feltr sajtossgok csak lehetQsget knlnak az rtkeket visszaszolgltatknak. A kltQnek e npben s nem a np mellett kell llnia, a kzssg rszvtele a fontos. Elmlt-e valjban a npmqvszetek aktv kora? Illys Gyula a feltett krdsre adott vlasza: a mqkdQ npmqvszet megmaradsa millik rdeke .Senkinek nem juthat eszbe, hogy csupn azrt, mert ma nem szleli a tovbblst, lemond a npmqvszet egykori s mindenkori tanulmnyozsrl. 13. KATONA Imre: Nprajz s gyermekvilg. Budapest, 2001. Pont Kiad Katona Imre a gyermekvilg, a serdlQ- s ifjkor problematikjt vizsglja, de a nprajz fogalmnak tgabb rtelmezsben; trtnelem, szociolgia, jelent s jvQt frkszQ reflexi. Amilyen az ifjsg, olyan a jvQ ennek tudatban veszi szmba katona Imre az ifjsg helyzett, olyan trtnelmi lptket hasznlva, amely vezredes hagyomnyozdsi folyamatokat jelez. 14. KSA LSZL: Nphagyomnyunk vszzadai. Budapest, 1976. MagvetQ Kiad. Gyorsul idQ A honfoglals kori hagyatk gynek ktfle felfogsa szerint: a magyarsg hven Qrzi a keleti rksget, a magunkkal hozott mqveltsget gyorsan levetkQzte. Ksa Lszl tanulmnynak indul kittele, hogy a kt fontos hatst egysgbe olvasztva, elsQsorban belsQ fejlQds tjn alaktottuk ki azt a npi kultrt, amelyet ma magyarnak neveznk mi s egsz Eurpa. Ezt a folyamatot kveti vgig a szerzQ, elsQsorban azt vizsglva, hogy az egysges kzssgi kultrban mikor klnlt el a jellegzetesen npi tartomny. Szletsben a legfontosabb tny az rsbelisg kialakulsa s a rendi tagozds volt, s rendkvl gyorsan hozzjrult a kt kultra kialakulshoz. A szerzQ trgyalja a kt kultra egymsra hatsval, eredeztetsvel kapcsolatos nzeteket. A tanulmny alapllsa, hogy a npi kultra ntrvnyq, jellemzQ jegyeiben fggetlen tartomny. Ezt a folyamatot ksri vgig, s vonja le a kvetkeztetst: a nemzeti kultra nem a npi mqveltsgre pl, ez azonban nem jelentheti azt, hogy termkenytQ, megtart erejt egyetlen trsadalom sem nlklzheti. 15. KSA LSZL: Hagyomny s kzssg. Magyar npi kultra s trsadalom. Budapest, 1984. Kozmosz knyvek Ksa Lszl 1984-ben kszlt munkja a honfoglalstl a XX. szzad elejig 6 fejezetben mutatja be a magyar np anyagi s szellemi javait s e javakat megteremtQ tevkenysgt. A szerzQ vgig ksri, miknt alakult a magyar np kapcsolata a birtokba vett tjjal, mikppen formldtak ki a trsadalmi rtegzettsgnek megfelelQ rtkrendek s szoksok, majd elemzst ad a magyar npi kultra trtneti rtegzQdsrQl, tji tagozdsrl, a magyar npi mqveltsg tartalmnak eurpai helyzetrQl, klcsns kapcsolatrendszerrQl. Az utols fejezet e kultra jelen s jvQbeli tovbblsnek relis kpt fogalmazza meg, amikor kimondja: & nagy mlt nemzeti kultrnkban nincs szksg mindenron val kzponti szerepnek kialaktsra, alappillrr ptsre , mert gykerei olyan mlyek, hogy folyamatos polsval gazdag jelensgsoraival nem fog httrbe szorulni, s a jvQ magyar kulturlis kpletnek elidegenthetetlen rsze marad, s hozzjrul egy otthonosabb vilg megteremtshez. 16. MARTIN Gyrgy: Szk felfedezs s tnchagyomnyai. In: Tnctudomnyi Tanulmnyok 1980-81. Budapest 1981. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata.239-282.o. Szk-korbban csak szakemberek ltal ismert- npmqvszeti, folklorisztikai hagyomnya fel fordulst a hetvenes vek jfolklorisztikai mozgalma, a tnchz mozgalom induklta. EbbQl az indttatsbl kveti nyomon Szk vros hagyomnyt Martin Gyrgy. A tanulmny ismerteti Szk mltjt, hagyomnyainak felfedezst (Gyngysbokrta, Lajtha Lszl, Gulys Lszl, Csenki Imre, Ks Kroly, Kalls Zoltn stb.) Rszletesen elemzi a hetvenes vek tnchz mozgalmnak rdeklQdst, a hagyomnyhoz val viszony jrartkelsben betlttt szerept. A tanulmny utols fejezete a tncrend tncainak elemzsvel zrul. 17. PESOVR ErnQ. Hagyomny s korszerqsg a nptncmqvszetben. In: Tnctudomnyi Tanulmnyok 1975. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata. 157-162.o. A 20. szzad mqvszeti megjulsban nagy szerepe volt a folklrnak. A hagyomnybl sarjad mqvszet egyenrang partnere volt a szzad trekvseinek (Kodly, Bartk, Janacek, Lorca, Chagall stb.). tfogbb teszi a szzad folklrizmust, hogy benne teret kapnak a tvoli vilgrszek, archaikus kultrk (Picasso, Gauguin, Milhaud). Ez kvetQen Pesovr ErnQ a magyar romantika nemzeti kultrt teremtQ korszaktl a msodik vilghbort megelQzQ harmincas vek mozgalmain s alkotin t napjainkig rzkelteti, hogy a mindenkori korszerqsg eszmje milyen meghatroz a hagyomny felhasznlsban, illetve a nprajzi- folklorisztikai eredmnyek milyen mrtkben jtszanak szerepet egy-egy mqvszeti g tradcibl sarjad trekvseiben (Bartk, Kodly, Molnr, Rbai, a msodik generci, tnchzmozgalom, s a hetvenes vek. A npzene s tnc mellett a tradci a szoksok s rtusok szerept kveti nyomon a XX. szzad folklrizmusban, vgl a mozgalmak kzssgforml erejt emeli ki. Kzlve mg: Savaria. A Vas Megyei Mzeumok rtestQje 22/4- Pars ethnografica (1995-1998). Szerk.: Nagy Zoltn. Szombathely, 1999. Hagyomny s korszerqsg. A nptnc-npzenei hagyomnyok szerepe a nemzeti identits formlsban. Konferencia. Krmend, 1996. mjus 25-26. Tnctudomnyi Tanulmnyok 1994-95. Budapest 1995. Magyar Tncmqvszek Szvetsge 167-172.o. ANTAL Lszl (szerk.): A magyar nptncmqvszet mltjrl s jelenrQl. Vlogats a magyar tnctrtneti s tnceszttikai irodalombl. Szombathely, 1996. BDTF. 5-15. o. SEBP Ferenc: Hagyomny s korszerqsg. A Magyar llami Npi Egyttes 50 ves. Budapest, 2003. 18. PESOVR ErnQ: Tnchagyomnyunk mqvelQdstrtneti jelentQsge. In:Sppal, dobbal...Budapest, 1981. a Npmqvelsi Intzet Tnc s zenei Osztlynak kiadvnya. 5-9. o. A folklr jelenltnek s jelentQsgnek a felfedezstrtnett veszi sorra rvid tanulmnyban Pesovr ErnQ. A kzpkortl a reformkorig tvelQ pldival bizonytja, hogy a hagyomny sznvonalas megismerse s polsa a biztostka annak, hogy a sznpadi nptncmqvszet ttQ erQvel valstsa meg a hagyomny jraalkotst, a hagyomnybl sarjad korszerq mqvszi trekvseket. 19. RATK Lujza: Hagyomny s korszerqsg a nptnc mozgalomban. In: Savaria. A Vas Megyei Mzeumok rtestQje 22/4- Pars ethnografica (1995-1998). Szerk.: Nagy Zoltn. Szombathely, 1999. Hagyomny s korszerqsg. A nptnc-npzenei hagyomnyok szerepe a nemzeti identits formlsban. Konferencia. Krmend, 1996. mjus 25-26. 59-62.o. Mit jelent a nptnccal, folklrral foglalkozk szmra korszerqnek lenni? A korszerqsg s modernsg szemben ll fogalmakknt kezelhetQk-e? Ha a hagyomnyt leszqktjk megjelensi formira (Pl. nptnc), akkor a hagyomnyQrzs s pols megvalsul. A nptnckutats, a nprajztudomny jellemzQje, hogy megfosztja a formt a lnyegt ad tartalmtl, a tradcitl. A hagyomnyQrzs mai formi korszerqek, a krds az; hogyan tehetQk hagyomnyoss, hagyomnyosabb a paraszti kultra napjainkig fennmaradt tredkei. A szerzQ vlasza, hogy az eddigi gyakorlattl eltrQen (tnchzmozgalom, tnckutats, folklr egyb terletei) fel kell trni a npi mqveltg eszmei-gondolati alapjt. A tncoktat, koreogrfusok jelentQs rsze nincs tisztban azzal a httrrel, amely magt a tncot ltrehozta, s amelyben az gykerezik, s gy csak kiresedett hj lesz s puszta technika. 20. TAMS- GSPR Mikls: Idola tribus. Prizs, 1991. Magyar fzetek knyvei 12. A nacionalizmussal s a hagyomnyokkal foglalkozva, gy, ahogyan azok egy mltbeli rksge ltal tovbbra is terhelt vilgban jelentkeznek, Tams Gspr Mikls szmos elQtletet tmad meg egyms utn, a nacionalista magatarts kritikus elemzst adva. Krdse: Lehet-e lni trzsi blvnyok nlkli kzssgben? Sokat elmond errQl az, hogy a ksei modern kor kptelen arra, hogy a kzssgi lt szmra egy ms rtkrendszert javasoljon, akr liberlis, akr szocildemokrata vltozatban. Tams Gspr Mikls elemzse nem tud mst tenni, mint hogy egyes blvnyokat msokkal helyettestsen. 21. TARJN Gbor: Folklr, npmqvszet, npies mqvszet. Budapest, 1991. Tanknyvkiad A tanrkpzQ fQiskolk szmra kszlt sszefoglal munka elsQsorban szemlletet kvn adni npmqvszeti jelensgek tanulmnyozshoz. A ktetben trgyalsra kerl a npi kultra sszefggsrendszere, a folklr mqkdse, a npmqvszetet ltrehoz rtegek tevkenysge, a npmqvszet korszakainak, trgycsoportjainak, jelensgeinek vizsglatai. JelentQs hangslyt kap a folklrizmus- a npmqvszet felhasznlsnak korszakai s a mai kultrban betlttt szerepe. 22. VOIGT Vilmos (szerk.): Hagyomny s kreativits. Tradition And Creativity. Szveggyqjtemny. In: Hagyomny s kreativits Budapest-Kecskemt, 1982. UNESCO WORKSHOP. Voiht Vilmos szerkesztette forrsgyqjtemny a hetvenes vek tudomnyos szakrtQi rtekezlete szmra kszlt, de mint egy antolgit, haszonnal forgathatjk azok az rdeklQdQk, akik az emberi-trsadalmi alkotszsg nhny fontos mozzanatra is kvncsiak. A ktet Voigt Vilmos, Vitnyi Ivn, Liisa Hrynen, Karlheinz Otto, J.M. Lotman, Abraham Moles, Sra Lszl tanulmnyait tartalmazza. 23. ZELNIK Jzsef (szerk.): In: Hagyomny s kreativits. Tradition And Creativity. Budapest-Kecskemt, 1982. UNESCO WORKSHOP. Az sszefoglal cm hrom egymssal sszefggQ ktetet foglal magba. valamint Voigt Vilmos: Kreativits s hagyomny cmq tanulmnyktett. Az egy kiadvnyba kerlt ktetek tmja a hagyomnyos kultra felhasznlsa a nyolcvanas vek trsadalmi alkoterejnek biztostsa. A kis antolgia az emberi s trsadalmi alkotkszsg nhny fontos mozzanatra hvja fel a figyelmet, s a hagyomnyos paraszti kultrhoz forduls lehetQsgt megismertetve. 24. ZELNIK Jzsef (szerk.): Rgi s j formk. Tanulmnyktet. Budapest, 1977. Npmqvelsi Intzet 1977-ben jelent meg az a Rgi s j formk cmq ktet, amely sszefoglalta a 70-es vek elejnek npmqvszethez kapcsold eszmeramlatait. Klns idQpont volt ez az egybknt lefojtott magyar kulturlis letben. Kirobbant egy gyilkos, gynevezett npi-urbnus vita a paksi "tulipnos" hzak rgyn. Azrt pontos az rgy sz, mert az ptszeti stlusvitnak indult dialgus gyorsan elmrgesedett. Pillanatok alatt olyan mly sebek szakadtak fl, hogy Nagy Lszl emlkezetes Szltlak hatty cmq versben az "risten, n nem vagyok itthon" remnytelen felkiltssal sszegezte a helyzetet. Csri Sndor az ipari forradalmakhoz hasonltja, s nprajzi forradalomnak nevezi, amely legalbb hetven ve robbantja ki a maga kis helyi hborit a kultrban s a mqvszetben vilgszerte. Akkor sokaknak gy tqnt, hogy ez a nprajzi forradalom a magyar kulturlis letben is j horizontokat rajzol. letre hv olyan kulturlis mozgsokat, amelyek tl tudnak lpni az orszg politikai kiszolgltatottsgn III. NPMpVSZETI MOZGALMAK 1. ELPZMNYEK 1. N.N.: A kllai kettQs feljtsa Nagykllban (1924. prilis 5.) In: KARCSONY Zoltn (szer.): Magyar tncfolklorisztikai szveggyqjtemny I. Budapest, 2004. Eurpai Folklr Intzet. ElsQ kzls: Ethnographia XXXIV. vfolyam trca rovat 117-118. o. Az NN monogramot hasznl szerzQ munkjbl megtudjuk, hogy a kllai kettQs jbli bemutatsnak ve Rthei Prikkel Marin Magyarsg tncainak megjelensi vvel azonos. A mq ttteles hatsnak ksznhetQ, hogy Nagykllban jra betanultk a tncot. A bemutatn t tncospr tncolt Szab Antal Tant vezetsvel. A bemutatn a Nprajzi Trsasg s a Nprajzi Mzeum kpviseletben rszt vettek: Madarassy Lszl, GyQrffy Istvn, bner Sndor. A cikk rja nv szerint megemlkezik a tz tncosrl is. 2. MACZ Lszl: Nptncmqvszet s nptncmozgalom. In: Kaposi Edit-Pesovr ErnQ: Magyar tncmqvszet. Budapest, 1983. Corvina Kiad. 53-76.o. A szerzQ a millenniumi falutl a 20. szzad nyolcvanas veinek elejig tekinti t a gyakran egybefond hivatsos s amatQr magyarorszgi nptncmqvszet s nptncmozgalom trtnett. Sorra veszi a Gyngysbokrta parasztmozgalmnak, a Muharay Elemr amatQr npi jtk mozgalmnak, a Millos fle Csupajtk,a Regscserkszet, az egyhzi szervezetek npmqvszeti mozgalmainak, az 1945 utni elsQ vek npfrontos llapot egyttesi munka kibontakozst. Fejezetet szentel az elsQ hivatsos egyttesek, koreogrfusok munkjnak s eredmnyeinek. Trgyalja a kitereblyesedett nptncmozgalom vezetQkpzQ rendszert. a msodik koreogrfus generci munkssgt. A tanulmny a klfldi kapcsolatok rvid ismertetsvel zrul. 3. MACZ Lszl: Az amatQr nptncmozgalom trtnete. Rvid ttekints. In: A nptncmozgalom nhny alapvetQ krdsrQl. Budapest, 1979. Npmqvelsi Intzet. 3-23.o. A tanulmny a harmincas vek II vilghbor elQtti nptncmozgalmnak elQzmnyeivel kezdi ttekintst (Gyngysbokrta mozgalom, ifjsgi s hivatsos mozgalmak: Regscserkszet, npfQiskolk, egyhzi ifjsgi szervezetek egyttesei, a Muharai egyttes, Harangoz Gyula stilizlt balett koreogrfii, Millos Aurl Csupajtk cmq programja)majd kpet ad a II. vilghbor utni mozgalmi trtnsekrQl (tncegyttesi let meginduls, a hivatsos egyttesek, a Npmqvszeti Intzet, szerepe, az 56 utni trendezQds, irnyzatok, fesztivlok ltrejtte, a tnchzmozgalom kibontakozsa). 4. DEBRECENI Lszl: A Gyngysbokrta aktibl. In: Tncmqvszeti rtestQ. 1956. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata. 99-105. o. A szerzQ a tnctrtneti kutats egyik adssgbl igyekezett trleszteni, amikor a II vilghbort kvetQen elQszr prbl meg rnyaltabb kpet ad gondolatokat megfogalmazni a Gyngysbokrta mozgalomrl. Nem vllalja az elvi rtkelst, hanem nhny jellemzQ kortrtneti dokumentumot pldt (alapszably kivonatot, levelet) kzl. 5. FL Edit KOVCS Lszl: Az Qrhalmi (Ngrdm.) Bokrta hitelestse. In: Karcsony Zoltn (szer.): Magyar tncfolklorisztikai szveggyqjtemny. Budapest, 2004. Eurpai Folklr Intzet.179-181.o. ElsQ kzls: Ethnographia XLVIII. 1937. prilis. 98-100. o. A szerzQpr a az Qrhalmi egyttes mqsornak hitelessgt vettk vizsglat al. Lrst adnak a rezes bokrta kldsnek szoksrl, s a hozz kapcsold tncalkalomrl, illetve az itt tncolt buks, kukorgs tncrl. Lerjk a frfiak s nQk hiteles viselett, javaslatot tesznek a vltoztatsra. 6. PLFY Csaba: A Gyngysbokrta trtnete. In: Tnctudomnyi Tanulmnyok 1969-70. Budapest 1970. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata. 115-161.o. Plfy Csaba tanulmnyban a msodik vilghbort kvetQ viszontagsgos korszakban elQszr ad tfog, relis kpet az 1931-ben indul Gyngysbokrta mozgalomrl. Trgyalja a mozgalom ltrejttnek kivlt krlmnyeit, kibontakozst s tereblyesedst, mqvszeti- trsadalmi-politikai clkitqzseit, Paulini Bla kezdemnyezQi, szervezQi rdemeit, a bemutatk mqvszeti anyagait. A dolgozat legnagyobb rdeme a mozgalomnak a hagyomny Qrzsben, letben tartsban, tovbbltetsben betlttt szerepnek relis rtkelse. 7. PLFY Csaba: Kecsetkisfalud a Gyngysbokrtban. In: Tnctudomnyi Tanulmnyok 1980-81. Budapest 1981. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata.317-331.o. A szerzQ tanulmnya mintegy kiegsztse korbbi dolgozatnak. A kecsetkisfaludi egyttes szinte egyedl kpviselte az udvarhelyi szkelysg hagyomnyait a Gyngysbokrrta bemutatin. A tanulmnyban a szerzQ ismerteti az egyttes megalakulsnak s mqkdsnek, illetve a bokrts bemutatkon val rszvtelnek trtnett. Elemzi tovbb a falu, illetve az egyttes, viselett, tncprogramjt, s az 1968-ban mg lQ s filmen rgztett tncrepertorjt. 8. PLFY Csaba: Npmqvszeti nnepi napok 1981- Gyngysbokrta? In: Sppal, dobbal& A npmqvelsi Intzet Tnc s zenei Osztlynak Kiadvnya. Budapest, 1981. 69-73. o. Az 1981. augusztus 20-22-n a Budai Parksznpadon, a Gyngysbokrta elsQ bemutatjnak 50. vforduljn rendezett, hromnapos Npmqvszeti nnepi Napok elQadsait kvetQen rja, sszehasonltva kt elQadst. Plfy Csaba szerint a bemutat kvette a Gyngysbokrta legjobb hagyomnyait. A rsztvevQ egyttesek felnek elQde rsztvevQje volt a hajdani bemutatnak. Az, hogy ezek az egyttesek, formk fennmaradtak, a Gyngysbokrta mig hat mozgalmnak ksznhetQ. A korbbi mozgalom a civilizcis rtalmakkal szemben kvnta megQrizni a hagyomnyokat, ma a nemzeti nbecsls s nemzetkzi szolidarits progresszivitsnak tartalmt tallhatjuk meg a hagyomnyQrzsben. 9. JVRI Ferenc: A Gyngysbokrta boldogi csoportjnak trtnete. (rszlet) In: Tncmqvszeti dokumentumok 1982. Szerk.: Macz Lszl. Budapest, 1982. Magyar Tncmqvszek Szvetsgnek idQszakos kiadvnya. 59-95. o. Tovbb: Sppal, dobbal. A Npmqvelsi Intzet Tnc s Zenei Osztlynak kiadvnya. 1981/1. Budapest. 74-90. o. A tanulmny Boldog rvid trtnetnek felvzolsa utn a falu kzssgi- mqvelQdsi, egyesleti s idegenforgalmi lett dokumentlja. A tovbbiakban az 1931-ben megalakult csoport letvel foglakozik, s az elsQ (1931. augusztus 18-19-20.) budapesti bemutatkozs lerst adja, , majd 1946-ig kveti nyomon a csoport lett, szereplseit Bruckner JenQ a falu fQjegyzQjnek naplja alapjn 10. VISKI Kroly: Gynygysbokrta. In: KARCSONY Zoltn (szer.): magyar tncfolklorisztikai szveggyqjtemny. Budapest, 2004. Eurpai Folklr Intzet. ElsQ kzls: Magyar Szemle, 1934, pp. 409-417.o. A jeles nprajzkutat a Magyar Szemle felkrsre veszi nprajzi szempontbl kritika al mozgalom anomliit, hibit, s ad tancsokat a jobbtsra. Viski Kroly elsQsorban a vezetQk s szervezQk nprajzi tudst hinyolja s flti a sok kpzetlen bbtl, kuruzsl (nadrgos) tudsasszonytl a csoportokat. Sorra veszi a zenei mellfogsokat, az rtktelen dalanyagot, a viseletek eredetisgt s nem rgisgt keresi. Nagy teret szentel a tnc- s zenei anyag vlogatsnak, illetve a bemutats stlusnak, a megmutatkoz hinyossgoknak (lelketlen tornagyakorlatok, tbbszlam nekls, nyelvi dialektus sajtossgainak eltntetse). 11. VOLLY Istvn: A Gyngysbokrta indulsa (Adalkok). In: Tnctudomnyi Tanulmnyok 1976-77. Budapest, 1977. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata. 343-368. o. A tanulmny a Gyngysbokrta szlets, elindulst rajzolja fel. Rszletesen ismerteti a mozgalom vezetQje, Paulini Bla lettjt, majd a 20-as vekben lassan megindul s a folklr fel fordul idegenforgalom kibontakozst vzolja fel, illetve kzl adatokat a npmqvszeti bemutatkrl (Pcsny, Sopron, Eger, Mr, Kaposvr, Balassagyarmat, MezQkvesd, Csiksomly stb.). E folyamat szerves rsze Paulini-Kodly: Hry Jnosnak sikeres bemutatja hivatsos nekesekkel, s Cskvron falusi mqkedvelQkkel. Ilyen elQzmnyek utn kerl sor a Gyngysbokrta indulst jelentQ elsQ bemutatra a Vrosi Sznhzban. Volly Istvn gazdag forrsanyaggal illusztrlja lltsait. 12. VOLLY Istvn: Nagykarcsony ccakja 1934. In: Tncmqvszeti dokumentumok. Budapest, 1976. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tncmqvszeti Archvuma. 48-61. o. Volly Istvn a msodik vilghbort megelQzQ idQszak npi jtk gyqjtsnek s lQv ttelnek kezdemnyezQje vetette paprra emlkeit arrl a korszakos esemnyrQl, amely a felgyqjttt hagyomny tadsnak, tovbbltetsnek mdszerre is pldt nyjtott 1934. december 8-n. A pesti gyerekek produkcija nem utnzs volt, hanem tls- rja Volly Istvn. 2. HAGYOMNYPRZS, MpFAJTEREMTS 1. ANDRS Kroly: A npi formanyelvrQl s a hagyomnygyqjtsrQl. P. Nagy Thtm beszl a KALOT munkjrl. In: j let, 1943 prilis. 116-117.o. A lap jsgrjval P. Nagy Thtm jezsuita pter ismerteti a KALOT tevkenysgt. E kpzsi formn kvl beszmol a hrom hnapos magyar mqveltsgtanfolyamokrl, amelyeken npi hagyomnyokat, zent, tncot sajttottak el a hallgatk, a regscserksz vezetQkpzsrQl. Beszmol a nprajzi osztlyon dolgoz Molnr Istvn ballada feldolgoz, nptncgyqjtQ s rendszerezQ munkjrl, valamint a Viski Kroly ltal irnytott npzenegyqjtQ tervekrQl. A cikk rja vgl ismerteti Molnr Istvn ballada- s versfeldolgoz programjt, valamint az 1942-ben Csksomlyn megrendezett nagyszabs szabadtri elQadst. 2. MOLNR Istvn: A magyar sznjtszs alapja: a magyar mozgs In: j let. 1943. mjus 134-136.o. A lap 1943. mjusi szmban Ballada a sznpadon cmmel frumot indtott, amelynek vitaindtja volt Molnr Istvn rsa. A szerzQ kifejti, hogy a magyar mozgs nmagban vve is elg arra, hogy a lelket megjelentse. A felgyqjttt tncanyagbl tervezi kialaktani azokat a mozgsformkat, amelyek a sajtosan magyar jtkformnak megfelelnek. Ezeknek az elQadsok nagy hatssal lesznek a vros, de fQkppen a kultrban nagyobbat esett falvakban. 3. KDR Zoltn: Molnr Istvnnak mg milli nehzsggel kell megkzdenie. In: j let. 1943. mjus 136-139.o. A mqvszettrtnsz rsban abbl indul ki, hogy a npi jtkok alkalmatlanok egy hatrozott szemlyre, hQsre plQ drma kialaktsban. Nem lvn Kalevalnk, az j magyar drma forrst msutt kell keresni. A magyar npballada formai, szerkezeti, elQadsmdbeli elemzst kvetQen Molnr Istvn szkely npballadinak sznpadi vltozatt elemzi, s a realizmus szimbolizmus kettvlst kifogsolja. 4. DANIS JenQ: Remnytelen lenne azt hinni, hogy a ballada kiszortja a drmt. In: j let. 1943. jlius. 210-213.o. A sznhzigazgat csatlakozik Molnr clkitqzshez, de ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy relis tvlatokban kell gondolkodni, valamint arra, hogy a magyar sznpad egyedli dvztQje, vezreffektusa nem lehet csak a magyar mozgs s a s a balladikus tnc. Staud Gza dramaturg polemizlsnak lnyege: a vilgirodalomban sehol sem alakult a balladbl sznjtk. Ktli, hogy a magyar mozgsbl magyar sznjtsz stlust, a balladbl pedig npi sznjtkot lehessen teremteni. 5. STAUD GZA: A vilgirodalomban sehol sem alakult balladbl sznjtk. In: j let. 1943. augusztus. 236-238.o. A dramaturg vlemnye szerint a tnc mint magyar mozgs nem alkalmas arra, hogy belQle magyar sznjtsz stlus alakuljon ki, s a tncmozgs veszti el alapjellegzetessgt. Ha a balladhoz kapcsoldott is tnc, de a szerzQ mgsem lltja, hogy a ballada egyetlen lehetsges elQadsmdja a tnc. Mindez csak akkor volna lehetsges Bartk s Kodly mintjra a drmban is, ha volna gazdag sznjtsz hagyomnyunk. A meglvQben megtallhat elemek azonban nem elegendQek. Nem hiszi vgl is, hogy a magyar mozgsbl magyar sznjtsz stlust, a balladbl pedig npi sznjtkot lehet teremteni. 6. VGH Jzsef: Npi mqveltsgnk terjesztse s a npi jtkok. In: Hajnalodik. 1943. 1. sz. 6-9- o. A szerzQ szerint a harmincas vekben megindul politikai, trsadalmi, 2n|  T Z  H L "rvx\d\p r555555 @"@0ADDJJrKLRNRRh^)6\]h^)CJ aJ h^)0J h^)0J h^)\ h^)CJh^)5CJ \h^)56\] h^)6]h h^)CJh^)5CJ\ h^)5\h^)5CJ,\h^)< 2468:<>jlnprtvxz|$a$ll   j v $a$gd$a$v  Z \  N P "$xz p#`$`a$` p#bdvxF\^8: $a$$a$` p# p#` "XZ\^p $ ^ `a$ $\^\`a$$a$ "VX>@t#v#$$((`)Z.^.//44p5r5$@&@.A0AD$a$DDDDJJpKrKLRNRR\_`_h`j`ccdNeReiijjkk^o`o$a$$a$R`_Tei^o`oqrs:vt0p^H"##g0v5;0>~CPKhKKKKY\\\\h^)56CJ\] h^)CJh^)56\]h^)6]aJ h^)aJh^)6\] h^)\ h^)5\h^)6CJ] h^)CJh^) h^)6]B`ooPpqqnsrssxuzu\y^yy~{{}fjlRTlj$a$$a$$a$jxzԣ֣JL "$&(*$a$$a$*,.02468:<>Ftv>@02$a$$a$z|$a$$a$vx@B|np$&(*,.024$a$$a$468XZ\^x~6 !H"J"##&&&&&&N)P)00$a$0f0g0r5t5v5$6&699;;,>0>2?BB~CPKRKTKVKXKZK\K^K`KbK$a$$a$bKdKfKhKtKKKKKKMMQQXRRRXXYYr^t^__>bBbLd$a$ p#\l^__>bgkXmpBrw0}6}Ǝ̎tV>DFL\vx  8t=v=>>>?@AEIIKKOO0\2\`^f`fh^)56\]h^)0J6] h^)CJh^)56CJ\]Uh^)6CJ] h^)5\h^) h^)6]KLdNdffggllVmXmpp@rBrwwwDy&z(z4}6}~~(n$a$$a$npƎȎ̎~ Yt$a$szellemi mozgalmai s trekvsei nagymrtkben befolysoltk a szellemi let alakulst. Megindult a npmqvszet irnyba forduls, egyre nagyobb szerepet jtszik a npi mqveltsg. A szellemi let vezetQi olyan mqveltsgtartalom kitermelsre trekszenek, ami npi s nemzeti s egyben eurpai is. A tanulmny sorra veszi a legelsQ helyen ll npzenekutats eredmnyeit, brlja a Gyngysbokrtval kapcsolatos gyakorlatot, amely szerint nem szakemberek, hanem kpzetlen falusi szervezQk sajt elkpzelsk szerint egsztik az esetleges romjaiban lvQ nphagyomnyt. A npzenei alapokon nyugv magyar mqzenhez hasonlan a npi jtkok mqvszi magaslatra emelst srgeti. 7. VITNYI Ivn: A magyar nptncmozgalom trtnete 1948-ig. In: Kaposi Edit (szerk.): Tanulmnyok a magyar tncmozgalom trtnetbQl I-II. Budapest, 1964. Npmqvelsi Intzet 1-135.o. Vitnyi Ivn rsa a magyar nptnc-mozgalom kialakulsnak trtnett kveti nyomon, elhelyezve azt az adott korok szellemi- mqvelQdsi irnyzataiban. A szerzQ rsa kt fejezetre oszlik: 1. Az ElQzmnyek s okok -ban a nptncmozgalom lnyegt, a magasmqvszett vls folyamatt, a balett s nptnc viszonyt, a nptnc pusztulsnak folyamatt vizsglja, majd a A nptncmozgalom szellemi elQfelttelei -t, azok hatst elemzi: (az j magyar zene, a npies irodalom, npi ri mozgalom hatsa). 2. A nptnc a sznpadon fejezet a parasztsgot megmozgat Gyngysbokrta mozgalmat, valamint az ifjsg mozgalmt a Regscserkszetet, mint a Vitnyi fogalomrendszervel lve - nptncmozgalom Qst elemzi. A fejezet kitr Harangoz Gyula nemzeti balett trekvseire, Millos Aurl Csupajtk-ra, a mozgsmqvszeti ksrletekre A nptncmozgalom tovbbi tjai cmmel ismeretei Volly Istvn Nagykarcsony ccakja cmq bemutatjt, Molnr Istvn, Szab Ivn, Muharay Elemr munkssgt. 3.AZ J MAGYAR TNCMpVSZETRT 1. BRES Andrs: A szabadmqvelQdsi nptncos tevkenysg Hajd- s Biharban. In: Tncmqvszeti Dokumentumok 1982. Budapest, 1982. Magyar Tncmqvszek Szvetsge. 162-180.o. A magyar tncmozgalom sajtos korszakt jelenti a szabadmqvelQdsi korszak, amely a npi kultra felkarolsnak j lehetQsgeit teremtette meg. A korszak orszgos llapotra, viszonyaira is kitekintQ rs izgalmas dokumentumokkal bizonytja, hogy a felvzolt idQszak lelkestQ eredmnyeket produkl, ugyanakkor nem mentes a tvedsektQl s buksoktl, de az 1950 utni, ms kemny politikai lgkrben zajl tovbbfolytats megrtse nlkle elkpzelhetetlen volna. 2. ERDPS Lszl: Az j magyar kultra s a npi hagyomnyok. In: Ifjsg. 1946. 20. szm. Meddig elQrehajt a npmqvszetre, a npzenre val hivatkozs? Hol a hatr, amely a hagyomnyok mltbanzQ imdit elvlasztja azoktl, akik az j kultra egyik alapjv akarjk tenni a npmqvszetet. Akik j magyar tncmqvszetet akarnak teremteni, nem tehetnek mst mint gyqjtik a magyar nptncokat. A magyar sznjtszsban a balladk hasznosak lehetnek az j magyar sznjtsz stlus megteremtsben. A zenben, tncban, nekben, a kltszetben a np nyelvre kell fordtani a demokratikus kultra rtkeit. 3. MOLNR Istvn: Magyar tnchagyomnyok. Budapest, 1947. Magyar let kiadsa. Molnr Istvn ktetnek (amelyben 150 mozgscsoportot tallunk ) elQszavban a hagyomnyok jelentQsgrQl sorsrl rva kifejti, hogy a hagyomny a magasrendq mqvszet gykere, amelynek belsQ rtkt csak az alapformk birtokban s ismeretben tallhatjuk meg. Az ebbQl az alapbl kinQtt sznpadi nptnc is csak gy emelkedhet utolrhetetlen magassgokba. A magyar tnc jvQje pedig a magyar fiatalsg kezben van. 4. PAPP Oszkr: Npi kultra-avantgarde. A Muharay-egyttesrQl. In: Kultra s Kzssg. 1981. 4. sz. 26-34.o. Papp Oszkr visszaemlkezsben a megalakulstl a megszqnsig tekinti t az egyttes lett, a levente egyttesi lttQl a hbort kvetQ megszqnsig. A szerzQ megfogalmazsban az egyttes munkja egyszerre volt tnc, nek, sznjtszs, ballada- s versmonds, ugyanakkor gyqjtQhelye, kikristlyosodsi lehetQsge volt mindenfle mqvszeti, kulturlis s trsadalmi jat akarsnak. A visszaemlkezs az egyttes belsQ mqhelymunkjval, szereplseivel, a II. vilghbor utni letvel, az egyttes NKOSZ szal val kapcsolatrl. 5. SZENTHEGYI Istvn: Kodly Zoltn a magyar tnc krdseirQl. In: Zene, tnc. Zene- s Tncosztly Kiadvnya. Budapest,1982.9-11.o. ElsQ kzls: Tncmqvszet.1951.1.sz.11-12.o. Az jsgr a nptncgyqjts mdjrl, valamint a korszak tncbemutatinak tapasztalatairl, a trsastncknt alkalmazhat nptncrl, valamint a nptnc oktatsnak iskolai bevezetsrQl krdezte Kodly Zoltnt. Kodly vlaszban a zenekutat, folklorista s tnckutat egyttes gyqjtQmunkjt ltta jnak. Vlaszban kifejtette, hogy szksg volna a mqvszi sznvonalra emelt nptnc megteremtsre, a nptnc oktatst pedig mr az vodban kellene kezdeni 6. VITNYI IVN: A npi kultrmozgalom krdsei. In: Valsg. 1946. 6-9. sz. 67-71. o. A demokrcia hozta magval, hogy a npi kultra rtkeit a trsadalom rdekben kell tovbbfejleszteni. Melyek a npi kultra fejlQdsi vonalai? 1.) Az emberisg, specilisan a magyarsg eddigi kultr-eredmnyeit kell tovbb fejleszteni. 2.) A npi kultrt kell magaskultrv, nemzeti kultrv fejleszteni. Meg kell Qrizni a magyar kultra npi jellegt, s a npet kell bekapcsolni, akinek teremtQ ereje t fogja alaktani a maga kpre. 3.) A npi kultra jrhat tja a munkskultrhoz vezet, s arra kell trekedni, hogy annak rsze s gykere legyen. Vitnyi Ivn vlasza: A mi kultrnknak a np, a munkssg s a parasztsg kell, hogy legyen. Jellegben ezltal lesz npi. A hrom t szntzist kell megteremteni. 7. VITNYI Ivn: Gondolatok a nemzeti tnckultrnk kialakulsrl. In: Tnctudomnyi Tanulmnyok. Budapest, 1958. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Bizottsga. 52-66.o. A sznpadi tnc s balett Magyarorszgon vszzadokkal fiatalabb, mint Eurpban. A sznpadi mqvszetek gazdagdsra a XIX. szzad teremtett lehetQsget, s a nyugatrl beraml balett gazdag npmqvszetet tallt, amely a sznpadra knlta magt. A nemzeti mqvszet megteremtsnek feladatt a tncmqvszet sem kerlhette meg. A tncban a cl a nemzeti tncjtk megteremtse volt. A magyar sznpadi tnc-nem lvn Erkel Ference, Liszt Ference- nem rte el cljt. A tncmqvszet a XX. szzadban is kimaradt a nemet kulturlis letbQl. (Klfldi mesterek dolgoznak). A tncmqvszetre az 1930-as vek magyar szellemi lete hatott dntQen. Ez a nptnckutats s a nptncmozgalom megindulsnak idQszaka. A kettQ szoros egysgben zajlott. A szerzQ megrajzolja a hbor utni kibontakozs krlpt, a a nptncmozgalom kibontakozst, a nemzeti balett trekvseket, s a mqvszeti sszegzsek idejt vrja. 4. REPLJ PVA S A HAGYOMNYPRZP EGYTTESEK 1. MARTI Gyula: A kortrs szemvel. In: Berlsz Melinda (szerk.):Vass Lajos emlkezete. Tanulmnyok s dokumentumok. Budapest 1998. Pski A Vass Lajos letrQl ttekintQ tanulmny egy rszletben a Replj pva npzenei vetlkedQ sorozatt, s benne a zeneszerzQ s karnagy rdemeit mltatja. Klnskppen azt emeli k, hogy a televzis programmal a npdalnekls j renesznsza indult meg. A tanulmny rja kifejti, hogy a tnchz-mozgalom ltrejtte is ennek a mozgalomnak ksznhetQ. 2. OLSVAI Imre: Npdalkrk kziknyve. Szombathely, 1986. MMIK A szombathelyi megyei MqvelQdsi s Ifjsgi Kzpont kiadvnya elmleti a gyakorlati segtsget nyjtott a kor egyttesvezetQinek. .A npdalkrk helye s szerepe a nemzeti kultrban ,a Hagyomnypols s npdalkrk, a Npdalkrk s npzenegyqjts, valamint a Mirt s hogyan szerkessznk npdalcsokrokat cmq fejezetek utn a szerzQ tz dunntli npdalcsokor sszelltsval s elemzsvel ajndkozta meg a nyolcvanas vek vgnek npzenei egyttesek vezetQit. 3. OLSVAI Imre: Gondolatok a npdalkrk elsQ orszgos felmrse utn (1976) In: Antal Lszl (szerk.): Npdalkrknek& szveggyqjtemny. Szombathely, 1979. 16-29.o. ElsQ kzls: Npmqvelsi Intzet kiadsa 1978.) A szerzQ tanulmnya elejn a npdalkrk (pva-krk), mint hzagptl-sszektQ gazat fogalmt s feladatt hatrozza meg. E szerint a npdalkrk a zenei hagyomny teljessgnek Qrzsre, polsra, bemutatsra hivatottak, elsQsorban annak magarlelte formiban (egyszlam nekls, egyszlam jtk, egyszerq tbbszlam ksret, klnfle ritmusksrletek). A teoretikus mig helytll megllaptsokat megfogalmaz munka az rtkes zenei anyag krlrsval, a tovbbfejlQds irnyainak meghatrozsval, a hagyomnypols s a npdalkr viszonyval foglalkozik, majd megszvlelendQ tancsokat ad a forrstisztasg megQrzsre. 4. OLSVAI Imre: Npzenei hagyomny s feldolgozs. In: Zene, tnc. Zene- s Tncosztly Kiadvnya. Budapest, 1982. 31-41.o. ElrhetQsg szempontjbl a npzenei hagyomny hrom rtege ll rendelkezsre. A legknnyebben elrhetQ, a felsznen sz, amely a zenei egyttesek repertorjn szerepel. A msodik rteg az lQ gyakorlatbl kiveszett, s fonogrf hengereken s lemezeken rgztett anyag, a legmlyebb rteg pedig ms csak lert kottkbl jtszhat. A tovbbiakban felhvja a figyelmet arra, hogy a magyar npzenei vilg nem egysges s homogn. Fontosnak tartja a zenei vlogats sorn a felelQssgteljes idQbeli s trbeli kiterjesztst, amelybQl az idQbeli az egyik legnehezebb; nem hallott, gyqjtQlmny nlkli dallamok, hangszeres megszlaltatsa. Felhvja a figyelmet arra, hogy egy terlet ksrQ hangnemeit ne hzzk r grcssen minden tjegysg dallamaira. Figyelmeztet: Egyre mlyebben kell megismerni s magunkv tenni azt az rzelem s gondolatvilgot, amit a nphagyomny sajtos mqvszi nyelven kifejezett. 5. VADASI Tibor: A hagyomnyQrzs mai krdsei s problmi. In: A nptncmozgalom nhny alapvetQ krdsrQl. Budapest, 1979. Npmqvelsi Intzet. 48-63.o. Vadasi Tibor 1997-ben rt tanulmnyban elsQsorban a sznpadi hagyomnyQrzs (hagyomnyQrzQ falusi egyttesek, tnchzak, Npmqvszet Ifj Mestere) krdseivel foglalkozik, s sorra veszi a kor hagyomnyQrzQ formit, a hagyomnyQrzQ egyttesekre hatst gyakorl kezdemnyezseket (Gyngysbokrta, Replj Pva mozgalom, veresegyhzi tallkozk, feldolgoz tncegyttesek hagyomnyQrzQ tevkenysgre, tnchzmozgalom, npmqvszet ifj mestereinek tevkenysge). A tanulmny elemzi a hetvenes vek vgnek hagyomnyQrzQ irnyzatait, kiemelve a legjelentQsebb egytteseket (klasszikus npi egyttesi kategria, pva kr, paraszti tncegyttes. Felhvta tovbb a figyelmet a hagyomnyQrzs felelQssgre. 6. VADASI Tibor (szerk.): A hagyomnyQrzQ npi egyttesek orszgos tallkozja, Veresegyhz 1981. mjus 30-31. Budapest, 1982. Npmqvelsi Intzet Az utols veresegyhzi tallkoz jegyzQknyve. A megnvekedett egyttesi ltszmot nem tudta befogadni, GdllQ vllalta a megrendezst. Martin Gyrgy szerint minden egyttes mltatsra, dicsretre alkalmas. dvzlte az j kezdemnyezst, hogy tbb egyttes kzsen mutatkozott be. Ez az a mdszer s forma, amely meghosszabbthatja a npmqvszet bemutathatsgt Magyarorszgon. 7. VADASI Tibor: Npi egyttes s hagyomnyQrzs hat v fesztivl-jegyzQknyvei alapjn. In: Tnctudomnyi Tanulmnyok 1982-83. Budapest 1981. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata.345-375.o. Vadasi Tibor rsnak clja, hogy a sznpadi hagyomnyQrzs problmakrhez dokumentcis anyagot adjon. Tanulmnyban. ElQzmnyknt a Gynygysbokrta mozgalom, majd a folytatsrl, az 50-es vek Muharay Elemr irnytotta kultrversenyek jelentQsgrQl rtekezik A Nprajzi Intzet megszqnse utn gazdtlann vlt hagyomnyQrzQ egyttesi munka a 60-as vekben led jj. Az sszehasonltsi alap a gyngysbokrts repertor. A tanulmnyban a fokozatosan ltrejtt bemutatk (megyei, terleti bemutatk, Duna-menti Folklr Fesztivl, valamint a veresegyhzi tallkozk) tapasztalatait sszegzi a szertQ sorra vve a korszak hagyomnyQrzQ egytteseit (Hosszhetny, ZengQvrkony, Vralja, regcserQ, Zsmbok, TpiszecsQ, Ecsd, Bag, Galgamcsa, Domahza). Tapasztalatai: az egyttesek biztos utnptlssal rendelkeznek, a tallkozk perspektvt jelentenek, vezetQ utnptls kinevelse srgetQ feladat, a gynygsbokrts programok felfrissltek, j alkotk megjelensre van szksg. 8. VASS Lajos: Npdalcsokrok. In. Berlsz Melinda (Szerk.): Vass Lajos emlkezete. Tanulmnyok s dokumentumok. Budapest, 1998. 122-123. o. ElsQ kzls: Zenesz 19992. 6. sz. 4.l. A Replj pva mozgalom ltrehozott egy sajtos dramaturgival rendelkezQ j mqfajt a npdalcsokrot. A cikkben Vass Lajos felhvja a figyelmet Brdos Lajos 1977-ben rt tmutatsainak felhasznlsra, amely rszletesen, szisztematikusan s pontosan elemzi az sszelltsok legfQbb ismrveit. Mindezeket egszti ki a citeraksret, ismtlsek problmjra, a csokrok szerkesztsi elveirQl megfogalmazott gondolataival. 9. VRNAI Ferenc: Npdalkrvezets. Oktatsi segdanyag. Budapest, 1982. Npmqvelsi Intzet. Vrnai Ferenc munkja 12 fejezetben foglalta ssze a npdalkrk vezetsnek mdszertant. A npdalkrk szerepnek meghatrozsban a npzene magarlelte formibl indul ki, s ennek alapjn hatrozza meg feladatait, javaslatot tve az sszettelkre, korosztlyok nemek, hangszerksret meglte vagy hinya alapjn. A krk letnek megszervezshez adott tancsok mellett az nekhangfajtkkal ismerteti meg az olvast, majd a npdalnekls stlusrl, a feldolgozs technikai, mqvszi lehetQsgit, a prbafolyamatok sajtossgait, a vezets- veznyls mdszereit foglalja ssze, s vgl a dalcsokrok sszelltshoz ad tancsot. Az 1982-ben ksztett munkt ma is haszonnal forgathatjk a dalkrk vezetQi. 5. A NOMD NEMZEDK , A HETVENES VEK, A TNCHZMOZGALOM 1. ANDRSFALVY Bertalan: A npmqvszet helyes szemllete. In: Zelnik Jzsef (szerk.): Rgi s j formk Budapest, 1977. Npmqvelsi Intzet Zelnik Jzsef felkrsre Andrsfalvy Bertalan rta az un. nomd nemzedk zszlbontsaknt megjelent Rgi s j formk tanulmnyktetbe "A npmqvszet helyes szemllete" cmq bevezetQ tanulmnyt, biztatva olvasit a npmqvszet igazi rtkeinek megismersre, s ennek nyomn a kzssgptsre. Mindjrt az elsQ mondatban leszgezte: a npmqvszet irnti rdeklQds nagy, eurpai eszmeramlat. Az jstetq npmqvszeti rdeklQdst vja a seklyessgtQl, a tldsztettsg imdattl, a "npies" magatartstl. Jogos volt ez a flelem, mert minden divathoz, gy a npmqvszeti divathoz is sok felletessg s pz tapadt. S az elmlt szz v jra meg jra megjelenQ npmqvszeti mozgalmainak kapcsn visszatrQ vitaelem a npmqvszet helyes szemllete. 2. JEL- TRS SZOCIOLGIAI ALOTMpHELY: Krdsek s vlaszok. Tnchztallkoz 2004. I-II. In Folkmagazin XI. vfolyam 4. szm. Budapest, 2004. 12-15. o. illetve XI. vfolyam 5. szm. Budapest, 2004. 32-33. o. A felmrs tbb krdsre keresett vlaszt (rsztvevQk megoszls, kora-iskolai vgzettsge, lakhelye, vallsossga, elgedettsge stb.). A felmrs a nQk magasabb arnyszmrl, az fQiskolai, egyetemi vgzettsg magas arnyrl, a nvekvQ vidki ltogatottsgrl, s ltalban a rendezvny pszerqsgrQl tanskodik. 3. MARTIN Gyrgy: Szk felfedezs s tnchagyomnyai. In: Tnctudomnyi Tanulmnyok 1980-81. Budapest 1981. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata. 239-282.o. Szk-korbban csak szakemberek ltal ismert- npmqvszeti, folklorisztikai hagyomnya fel fordulst a hetvenes vek jfolklorisztikai mozgalma, a tnchz mozgalom induklta. EbbQl az indttatsbl kveti nyomon Szk vros hagyomnyt Martin Gyrgy. A tanulmny ismerteti Szk mltjt, hagyomnyainak felfedezst (Gyngysbokrta, Lajtha Lszl, Gulys Lszl, Csenki Imre, Ks Kroly, Kalls Zoltn stb.) Rszletesen elemzi a hetvenes vek tnchz mozgalmnak rdeklQdst, a hagyomnyhoz val viszony jrartkelsben betlttt szerept. A tanulmny utols fejezete a tncrend tncainak elemzsvel zrul. 4. MARTIN Gyrgy: A magyar nptnckutats egy vtizede (1965-1975). In: Tncmqvszeti rtestQ 1976/1. Budapest, 1976. Magyar Tncmqvszek Szvetsge. 81-112.o. A nptnckutatsban bekvetkezett 1965. vi szervezeti vltozs 10 ves vfordulja adta az apropt az egy vtizedes munka ttekintshez, amely a korbbi veket feltr tanulmny folytatsa (Tncmqvszeti rtestQ 1965/1.). A tanulmny sorra veszi a nptncgyqjts, a tudomnyos kutats, eredmnyeit, a kialaktott nemzetkzi kapcsolatok trtnseit. A tudomnyos ignnyel kszlt sszefoglal gondolkodsmdjban azonban ott van, a Zenetudomnyi Intzet kutatgrdjra mindig is jellemzQ szemlletmd: a kutatsi eredmnyek megjelensnek fontossga a trsadalom sokfle rtegt rintQ npismereti npmqvszeti- kzmqvelQdsi munka segtsnek ignye is. 5. MARTIN Gyrgy: A frfitncok pedaggiai s tnchzi alkalmazsrl. In: Zene, tnc. Zene- s Tncosztly Kiadvnya. Budapest, 1982. 56-67.o. A tnchzmozgalom tapasztalata, hogy a tnchzba jr fiatalok a a tnckincs szles rtegt megkedveltk, s a frfitncokban val csoportos rszvtel ignye is kialakult. Martin Gyrgy felidzi a paraszti tnctanuls rendjt. A frfitncok kt gnak a szlisztikus s kollektv forminak lehetQsgeire hvja fel a figyelmet (tncos nkifejezs s a kollektv sszetartozs szellemnek rvnyeslse). E tncformk egymst kiegsztve kerlhet be a tnchzak programjba. 6. PESOVR ErnQ: A magyar tnckutats 25 ve. In: Tanctudomnyi Tanulmnyok 1969-70.Budapest, 1970. Magyar Tncmqvszek Szvetsge. 79-89. o. A szerzQ a 25 vet a kutats dinamikus korszaknak nevezte, amely szervesen kapcsoldott az eleven tncmqvszeti lethez. A Zenetudomnyi Intzet kutati kiemelkedQ teljestmnyq elQdkre tmaszkodhattak. A kutats elsQ korszakt a szerzQ a gyqjtsre koncentrl peridusnak, az 1958-tl szmtott idQszakot pedig a korszerq tncfolklortisztika kialaktsnak korszakaknt jelli meg (strukturlis elemzs, tnctpusok, tncdialektusok krvonalazsa, tncstlusok elhatrolsa stb.) 7. SIKLSI Lszl. Tnchz. Budapest, 1977. Zenemqkiad. Zenelet A hetvenes vekben erQteljess vl npmqvszet irnt megnyilvnul rdeklQds klnsen az ifjsg letben reztette hatst. A szociolgiai jellegq ktet azt vizsglja, hogy a fiatalok milyen keretek kztt s hogyan ismerkedhetnek meg a npmqvszettel, klnskppen a nptnccal s a npzenvel. Az egy kivteltQl eltekintve budapesti tnchzak indulsnak s mqkdsnek bemutatst kvetQen a szerzQ a nptnc s npzene ltalnosabb krdsei fel fordul. A fiatalokat, nprajzosokat, npzenekutatkat megszlaltat ktet foglalkozik a nphagyomny, magyarsg s nacionalizmus krdsvel, a hivatsos s amatQr mozgalom sszehasonltsval. A ktet egyetlen problmja Budapest centrikus szemllettel a budapesti tapasztalatait ltalnostja. 6. AMATPRMOZGALOM A HATVANAS- HETVENES VEKBEN 1. KESZLER Mria: A magyar gyermektncmozgalom trtnetbQl) (1965-1985). In: Tnctudomnyi Tanulmnyok 1996-97. Budapest, 1997.Magyar Tnctudomnyi Trsasg 89-98.o Keszler Mria elg hossz idQ eltelte utn folytatta 1985-ben megjelent ttekintst a gyermektnc mozgalom trtnetbQl. A tanulmny ltal fellelt idQ az a peridus, amikor a mozgalom az iskolai oktats semmilyen ghoz nem kapcsoldott. A felvzolt korszak vgnek jelentQs, mintegy 350 tncegyttest felsorakoztat mozgalmban a rsztvevQk 60 %-a gyermek volt, s ezt egsztette ki a gyermekletet is magba foglal tnchzmozgalom. E korszak szemlletvltoztatst srgetett. Megoldst kell tallni arra, hogy a kzoktatsba is bekerljn a tnc (a pedagguskpzsbe s alapfok oktatsba egyarnt). 2. NOVK Ferenc: A nptncmozgalom mqvszeti irnyzatai. In: A nptncmozgalom nhny alapvetQ krdsrQl. Budapest, 1979. Npmqvelsi Intzet Mqvszeti Osztly 25-39.o. A hetvenes vek vgnek korszakos elmleti rsa Novk Ferenc munkja. A szerzQ a tncmqvszet mltjbl indul ki, s az un. ElsQ generci mqvszi eredmnyeit mltatja. Az 1970-es vek un. msodik genercijnak eredmnyeit elkpzelhetetlennek tartja a zene- s tnckutatk nlkl. A korszak tncmqvszeti trekvsit kt nagy irnyzatra osztja: - a tiszta forrst bemutatk s - a tiszta forrsbl mint anyanyelvbQl tpllkozk csoportjra. E ttel rszletes kifejtse nemcsak izgalmas, hanem ma is helytll megllaptsokat tartalmaz olvasmny. 3. VSRHELYI Lszl. Az amatQr nptncmozgalom. In: Vas Anna (szerk.): AmatQr mqvszeti mozgalom. Helyzetelemzs. Budapest, 1976. Npmqvelsi Propaganda Iroda. 63-67. o. Vsrhelyi Lszl a II. Vilghbor utni idQszaktl vizsglja az amatQr nptncmozgalmat. A mennyisgi nvekedssel egytt jr devalvcihoz hozzjrultak a proletkultos politikai elvrsok. Az ezt kvetQ idQszakban kialakult irnyzatokat, viszonylatokat s azok hibit elemzi. A npi jellegq autentikus plus s az avantgarde trekvsek kztt szmtalan irnyzat jtt ltre a msodik, majd harmadik generci vezetsvel jelentQs mqvelQdspolitikai tevkenysget folytattak. 4. VITNYI Ivn (munkabizottsg vezetQ): Az amatQr mqvszeti mozgalom ideolgiai-politikai helyzete s feladatai. In: Vas Anna (szerk.): AmatQr mqvszeti mozgalom. Helyzetelemzs. Budapest, 1976. Npmqvelsi Propaganda Iroda. 7-24. o. ElsQ kzls: Trsadalmi Szemle 1976. VIII-IX. sz.) A Npmqvelsi Intzet munkabizottsga ltal ksztett jelents az MSZMP KB. 1974-es kzmqvelQdsi hatrozata hatsra kszlt. A rvid trtneti ttekintst kvetQen a stilris sokflesggel, heterogn sznvonallal, a bennelvQk pozitv, kritikai magatartsval jellemezhetQ mozgalmat tbb szempontbl veszi vizsglat al (ideolgiai - politikai hatsok, mqvszeti magatarts s stlus, mqsorpolitika) a npmqvszetnek szenteli a legnagyobb teret, s fogalmazza meg a kor politikai elvrsainak megfelelQ teendQket. 7. NAPJAINK ESEMNYEI, KITEKINTS 1. BODOR Anik: A vajdasgi magyar npzene jelene s tovbblsnek tvlatai. In: Savaria. A Vas Megyei Mzeumok rtestQje 22/4- Pars ethnografica (1995-1998). Szerk.: Nagy Zoltn. Szombathely, 1999. Hagyomny s korszerqsg. A nptnc-npzenei hagyomnyok szerepe a nemzeti identits formlsban. Konferencia. Krmend, 1996. mjus 25-26. 71-76.o. Bodor Anik tanulmnya elejn a vajdasgi npzenekutats helyzett vzolja fel, majd a nphagyomny oktatsnak helyzetrQl vzol fel szomor kpet. A folklrhoz, a npzenhez val viszont z rtktelen lakodalmas zene jelenti. Sikeres hagyomnyQrzQ munka a npzene-nptnc kzeli egyttesekben van (Pvakrk, tncegyttesek, ezek fesztivlja (Gyngysbokrta, Durind). A fiatalok egyre tbben fordulnak a hagyomnyQrzQ erdlyi s magyarorszgi terletek fel. Nvekszik a npzenei egyttesek, s a bennk zent tanulk szma. A vltozs lass, de megindult. Az egyn kzssgbe tartozsnak erejt knlja fel a npzene s a nptnc mqvelse. 2. GALAMBOS Ferenc Irneusz: A magyar nptnc, npzenei hagyomnyok s a npdal identits megQrzQ szerepe a burgenlandi magyaroknl. In: Savaria. A Vas Megyei Mzeumok rtestQje 22/4- Pars ethnografica (1995-1998). Szerk.: Nagy Zoltn. Szombathely, 1999. Hagyomny s korszerqsg. A nptnc-npzenei hagyomnyok szerepe a nemzeti identits formlsban. Konferencia. Krmend, 1996. mjus 25-26. 127-136.o. A szerzQ rszletesen ttekinti a burgenlandi magyarsg hagyomnyQrzQ, hagyomnypol tevkenysgt, intzmnyrendszert, kzssgi formit. Helyisgenknt veszi szmba az egytteseket, azok trtnett, munkjt, kapcsolatt az anyaorszggal (FelsQQr, AlsQr, Prsziget, FelsQ- s KQzppulya. A tanulmny szl Gl Kroly nprajzi gyqjtQmunkjrl s a hazai kapcsolatokrl, segtsgrQl. A szerzQ e munka identitsmegQrzQ, megerQstQ szerepvel kapcsolatosan bizonytalan, hiszen tbb genercin t nem volt lehetQsg az anyaorszg kultrjval val megismerkedsre s a nyelvtanulsra. 3. GOMBOS Andrs - FELFLDI Lszl (szerk.): A npmqvszet tncos mesterei. Budapest, 2001. Eurpai Folklrkzpont - Hagyomnyok Hza-MTA zenetudomnyi Intzet. A mltban gykerezQ kulturlis rksg minden kzssg szmra az azonossgtudat forrsa . A ktet szerkesztQi feladatuknak tartjk a szellemi rksg leghatkonyabb mdjt, hogy sszegyqjtttk s ktetbe rendeztk a legtehetsgesebb magyar paraszti elQadkat s alkotkat, akik elnyertk az 1953-ban alaptott Npmqvszet mestere cmet. Az sszelltk a bevezetQben ismertetik a mozgalom trtnett, a tncos egynisgek viszonyt (?) az ltaluk kpviselt hagyomnyos kultrhoz, a magyarorszgi folklr mozgalmakhoz s nptnckutatshoz. A ktet 49 adatkzlQ letrajzi adatait s tncos rdemeit tartalmazza. 4. GNCZ Lszl: A magyar nptnc- s npzenei hagyomnyok szerepe a nemzeti tudat formlsban a Muravidken. In: Savaria. A Vas Megyei Mzeumok rtestQje 22/4. Pars ethnografica (1995-1998). Szerk.: Nagy Zoltn. Szombathely, 1999. Hagyomny s korszerqsg. A nptnc-npzenei hagyomnyok szerepe a nemzeti identits formlsban. Konferencia. Krmend, 1996. mjus 25-26. 77-82.o. A szerzQ tanulmnya bevezetQjben a hagyomnyQrzs lehetQsgeirQl ad szmot, majd az oktats keretben zajl hagyomnytads szerny helyzett elemzi .A szerzQ elemzi a Muravidk Trianon utni hagyomnyQrzQ helyzett, s a mqkedvelQ egyesletek, krk trsadalmi fontossgt. A jelenlegi egyttesek mqkdsnek, zenei s tnckincsnek elemzsvel zrul az rtekezs. 5. HRA va: Martin Gyrgy s a folklrmozgalom kapcsolata. In: Folkmagazin XI. vfolyam. 1. szm. 36. o. ElsQ kzls: Martin Gyrgy emlkezete. Budapest 1993. Martin Gyrgy letmqve nem csak a tudomny szmra fontos, hanem munkatrsaival egytt a kzmqvelQdsben, a tncmozgalom fejlQdsben is irnyt ad volt. Nem reztk kevesebbnek a tncsokkal val trQdst a napi tudomnyos munkjuknl, a kettQ szerves egysget alkotott letkbe. 6. TAKCS Andrs: Magyar nptnchagyomnyok Szlovkiban, a Felvidken. In: Savaria. A Vas Megyei Mzeumok rtestQje 22/4- Pars ethnografica (1995-1998). Szerk.: Nagy Zoltn. Szombathely, 1999. Hagyomny s korszerqsg. A nptnc-npzenei hagyomnyok szerepe a nemzeti identits formlsban. Konferencia. Krmend, 1996. mjus 25-26. 121-125.o. A Szlovkiban lQ magyar nemzetisg (nemzettest) hagyomnyos tnckultrja szerves rsze a Krpt-medence npei tnckultrjnak. A szerzQ ismerteti az e terleten megtallgat jtk- s tnchagyomny rendkvli gazdagsgt. A szerzQ tanulmnyban tjkoztat arrl, hogy e gazdag hagyomny jraledsre jelentQs hatssal brt a Csemadok szervezte Tavaszi szl vzet raszt& orszgos mretq hagyomnyQrzQ vetlkedQ. Ez a szervezet fogta s fogja ssze a hagyomnyok feltrst, sznpadra lltst, s a kibontakoz tnchzmozalmat. 7. TAKCS Andrs: A CSEMADOK s a Csehszlovkiai magyar rtelmisgi nptncmozgalom. In: Tncmqvszeti Dokumentumok 1980. Budapest 1980. 127-136.o. Takcs Andrs rsa a megalakulsnak 30 vforduljt nneplQ CSEMADOK magyarorszgi megismertetsre szletett. Rviden ismerteti az 1920 s 1940 kztti idQszak elQzmnyeit, majd az tvenes vektQl sorra veszi a trtnseket; az egyttesek mennyisgi gyarapodst, a tallkozk, vezetQkpzs, a nemzetkzi fesztivlok s kapcsolatok rendszernek kiplst, kiemelve a mozgalomra lnktQ hatst gyakorl lvonalbeli egytteseket. A szerzQ rsban kifogsolja, hogy a magyar nemzetisgi kultrnak nincs orszgos hatskrq hivatsos intzmnye, egyttese. Ez megnehezti a nprajzi tudomnyos kutat- s feldolgozmunkt s az amatQr egyttesek szakmai segtst. 8. NPHAGYOMNY AZ ISKOLBAN 1. ANTAL Lszl. FelsQoktats s hagyomnyra nevels. Savaria. A Vas Megyei Mzeumok rtestQje 22/4- Pars ethnografica (1995-1998). Szerk.: Nagy Zoltn. Szombathely, 1999. Hagyomny s korszerqsg. A nptnc-npzenei hagyomnyok szerepe a nemzeti identits formlsban. Konferencia. Krmend, 1996. mjus 25-26. 67-70.o. A kzoktats klnbzQ szintjein olyan pedaggik lptek sznre, amelyek nagy teret szentelnek a tnc oktatsnak. A terlet oktatshoz szksges pedaggusok kpzse pedig fzisksben van. A szombathelyi Berzsenyi Dniel FQiskola tncos oktatmunkjnak ismertetse mellett a hagyomny oktatsnak nehzsgeire hvja fel a figyelmet, illetve a tncos szakember kpzs szombathelyi lehetQsgeit s fontosabb pedaggiai clkitqzseit sorakoztatja fel, nagy teret szentelve a nevelQmunka fontossgnak, mg a felsQoktatsban is. 2. KARCSONY MOLNR Erika- KRAICIN SZOKOLY Mria: Hon-s npismeret, nphagyomny az oktat-, nevelQmunkban. Az 1996. oktber 4-5-i orszgos konferencia anyaga. Budapest, 1998. Budapesti tantkpzQ FQiskola TovbbkpzQ Fzetek 5. A ktet 71 tanulmnyt tartalmaz a hon- s npismeret nphagyomny oktatsa tmakrkbQl. Az elQadsok a nphagyomny oktatsnak jelenlegi helyzett, lehetQsgeit, gyakorlatt s tvlatait trgyaltk. Az egyes elQadsok tfogjk az oktats valamennyi magyarorszgi szintjt: az vodtl a felsQoktatsig. A konferencia anyaghoz Andrsfalvy Bertalan rt elQszt. IV A BIBLIOGRFIBAN SZEREPLP SZAKORODALOM A. TANULMNYOK ANDRS Kroly: A npi formanyelvrQl s a hagyomnygyqjtsrQl. P. Nagy Thtm beszl a KALOT munkjrl. In: j let, 1943 prilis. 116-117.o. ANDRS Kroly: A npi formanyelvrQl s a hagyomnygyqjtsrQl. P. Nagy Thtm beszl a KALOT munkjrl. In: j let, 1943 prilis. 116-117.o. ANDRSFALVY Bertalan: A npmqvszet helyes szemllete. In: Zelnik Jzsef (szerk.): Rgi s j formk Budapest, 1977. Npmqvelsi Intzet ANDRSFALVY Bertalan: Mqvszet s kzmqvelQds. In: Vas Anna (szerk.): AmatQr mqvszeti mozgalom. Helyzetelemzs. Budapest, 1976. Npmqvelsi Propaganda Iroda. 25- 32. o. ANTAL Lszl. FelsQoktats s hagyomnyra nevels. Savaria. A Vas Megyei Mzeumok rtestQje 22/4- Pars ethnografica (1995-1998). Szerk.: Nagy Zoltn. Szombathely, 1999. Hagyomny s korszerqsg. A nptnc-npzenei hagyomnyok szerepe a nemzeti identits formlsban. Konferencia. Krmend, 1996. mjus 25-26. 67-70.o. BARTK Bla: A npzene jelentQsgrQl.. In: SZLLPSY Andrs (sszegyjttte, sajt al rend.): Bartk Bla vlogatott rsai. Budapest, 1956. Mqvelt Np196-200. o. BARTK Bla: A parasztzene hatsa az jabb mqzenre. In: SZLLPSY Andrs (sszegyjttte, sajt al rend.): Bartk Bla vlogatott rsai. Budapest, 1956. Mqvelt Np189-195. o. BARTK Bla: Mi a npzene? In: SZLLPSY Andrs (sszegyqjttte, sajt al rend.): Bartk Bla vlogatott rsai. Budapest, 1956. Mqvelt Np184-188. o. BARTK Bla: Npdalkutats s nacionalizmus. In: SZLLPSY Andrs (sszegyjttte, sajt al rend.): Bartk Bla vlogatott rsai. Budapest, 1956. Mqvelt Np178-188. o. BARTK Bla: Zene s faji tisztasg. In: SZLLPSY Andrs (sszegyjttte, sajt al rend.): Bartk Bla vlogatott rsai. Budapest, 1956. Mqvelt Np174-177. o. BRES Andrs: A szabadmqvelQdsi nptncos tevkenysg Hajd- s Biharban. In: Tncmqvszeti Dokumentumok 1982. Budapest, 1982. Magyar Tncmqvszek Szvetsge. 162-180.o. BODOR Anik: A vajdasgi magyar npzene jelene s tovbblsnek tvlatai. In: Savaria. A Vas Megyei Mzeumok rtestQje 22/4- Pars ethnografica (1995-1998). Szerk.: Nagy Zoltn. Szombathely, 1999. Hagyomny s korszerqsg. A nptnc-npzenei hagyomnyok szerepe a nemzeti identits formlsban. Konferencia. Krmend, 1996. mjus 25-26. 71-76.o. DANIS JenQ: Remnytelen lenne azt hinni, hogy a ballada kiszortja a drmt. In: j let. 1943. jlius. 210-213.o. DEBRECENI Lszl: A Gyngysbokrta aktibl. In: Tncmqvszeti rtestQ. 1956. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata. 99-105. o. ERDPS Lszl: Az j magyar kultra s a npi hagyomnyok. In: Ifjsg. 1946. 20. szm. FL Edit KOVCS Lszl: Az Qrhalmi (Ngrd m.) Bokrta hitelestse. In: Karcsony Zoltn (szer.): Magyar tncfolklorisztikai szveggyqjtemny. Budapest, 2004. Eurpai Folklr Intzet.179-181.o. ElsQ kzls: Ethnographia XLVIII. 1937. prilis. 98-100. o. FLDESN GYRGYI Erzsbet: Magyar paraszti gyermeknevels. In: ZELNIK Jzsef (szerk.): Hagyomny s kreativits. Tradition And Creativity. Budapest-Kecskemt, 1982. UNESCO WORKSHOP. GALAMBOS Ferenc Irneusz: A magyar nptnc, npzenei hagyomnyok s a npdal identits megQrzQ szerepe a burgenlandi magyaroknl. In: Savaria. A Vas Megyei Mzeumok rtestQje 22/4- Pars ethnografica (1995-1998). Szerk.: Nagy Zoltn. Szombathely, 1999. Hagyomny s korszerqsg. A nptnc-npzenei hagyomnyok szerepe a nemzeti identits formlsban. Konferencia. Krmend, 1996. mjus 25-26. 127-136.o. GOMBOS Andrs - FELFLDI Lszl (szerk.): A npmqvszet tncos mesterei. Budapest, 2001. Eurpai Folklrkzpont - Hagyomnyok Hza-MTA zenetudomnyi Intzet. GNCZ Lszl: A magyar nptnc- s npzenei hagyomnyok szerepe a nemzeti tudat formlsban a Muravidken. In: Savaria. A Vas Megyei Mzeumok rtestQje 22/4. Pars ethnografica (1995-1998). Szerk.: Nagy Zoltn. Szombathely, 1999. Hagyomny s korszerqsg. A nptnc-npzenei hagyomnyok szerepe a nemzeti identits formlsban. Konferencia. Krmend, 1996. mjus 25-26. 77-82.o. HRA va: Hagyomny s korszerqsg a npi kultra Qrzsben. Savaria. A Vas Megyei Mzeumok rtestQje 22/4- Pars ethnografica (1995-1998). Szerk.: Nagy Zoltn. Szombathely, 1999. Hagyomny s korszerqsg. A nptnc-npzenei hagyomnyok szerepe a nemzeti identits formlsban. Konferencia. Krmend, 1996. mjus 25-26. 63-66.o. HRA va: Martin Gyrgy s a folklrmozgalom kapcsolata. In: Folkmagazin XI. vfolyam. 1. szm. 36. o. ElsQ kzls: Martin Gyrgy emlkezete. Budapest 1993. HOSSZ Klra. Oktats, mqvszet, folklr, jtk. In: ZELNIK Jzsef (szerk.): Hagyomny s kreativits. Tradition And Creativity. Budapest-Kecskemt, 1982. UNESCO WORKSHOP. JEL- TRS SZOCIOLGIAI ALOTMpHELY: Krdsek s vlaszok. Tnchztallkoz 2004. I-II. In Folkmagazin XI. vfolyam 4. szm. Budapest, 2004. 12-15. o. illetve XI. vfolyam 5. szm. Budapest, 2004. 32-33. o. KDR Zoltn: Molnr Istvnnak mg milli nehzsggel kell megkzdenie. In: j let. 1943. mjus 136-139.o. KARCSONY MOLNR Erika- KRAICIN SZOKOLY Mria: Hon-s npismeret, nphagyomny az oktat-, nevelQmunkban. Tanulmnyktet. Az 1996. oktber 4-5-i orszgos konferencia anyaga. Budapest, 1998. Budapesti tantkpzQ FQiskola TovbbkpzQ Fzetek 5. KESZLER Mria: A magyar gyermektnc mozgalom trtnetbQl) (1965-1985). In: Tnctudomnyi Tanulmnyok 1996-97. Budapest, 1997.Magyar Tnctudomnyi Trsasg 89-98.o KODLY Zoltn: A magyar npzene. In. ElsQ kzls: Zenekzlny, Budapest. 1925, X. vfolyam 9. szm. KODLY Zoltn: A npdal s a rdi. In: ElsQ kzls: Npmqvels. 1956. aug. 31. II. vfolyam 8. szm 31. o. Tovbbi kzls: Visszatekints I. sszegyqjttt rsok, beszdek, nyilatkozatok. Sajt al rendezte: Bnis Ferenc. Budapest, 1984. Zenemqkiad Vllalat. 302-303. o. KODLY Zoltn: Magyarsg a zenben. In: SZEKFp Gyula (szerk.): Mi a magyar, Budapest, 1939. Magyar Szemle Trsasg. 379-418.o. Tovbb kzls: Apoll IX. ktet. IV. vf. 6. sz. Budapest, 1940. 97-102.o. KODLY Zoltn: Mi a magyar a zenben. In: ElsQ kzls: Apoll 1939. IV. vfolyam 92-102. o. Tovbbi kzls: Visszatekints I. sszegyqjttt rsok, beszdek, nyilatkozatok. Sajt al rendezte: Bnis Ferenc. Budapest, 1984. Zenemqkiad Vllalat. 75-80. o. KODLY Zoltn: Szzegy magyar npdal. In: ElsQ kzls: Magyar Cserksz Knyvei 116-117. sz. Budapest, 1929. 3-5. o. KODLY Zoltn: Zene az vodban. In: ElsQ kzls: Magyar Zenei Szemle1941. I. vfolyam 2. sz. 3-21. o. Tovbbi kzls: Visszatekints I. sszegyqjttt rsok, beszdek, nyilatkozatok. Sajt al rendezte: Bnis Ferenc. Budapest, 1984. Zenemqkiad Vllalat. 92-116. o. MACZ Lszl: Az amatQr nptncmozgalom trtnete. Rvid ttekints. In: A nptncmozgalom nhny alapvetQ krdsrQl. Budapest, 1979. Npmqvelsi Intzet. 3-23.o. MACZ Lszl: Nptncmqvszet s nptncmozgalom. In: Kaposi Edit-Pesovr ErnQ: Magyar tncmqvszet. Budapest, 1983. Corvina Kiad. 53-76.o. MARTI Gyula: A kortrs szemvel. In: Berlsz Melinda (szerk.): Vass Lajos emlkezete. Tanulmnyok s dokumentumok. Budapest 1998. Pski MARTIN Gyrgy: A frfitncok pedaggiai s tnchzi alkalmazsrl. In: Zene, tnc. Zene- s Tncosztly Kiadvnya. Budapest, 1982. 56-67.o. MARTIN Gyrgy: A magyar nptnckutats egy vtizede (1965-1975). In: Tncmqvszeti rtestQ 1976/1. Budapest, 1976. Magyar Tncmqvszek Szvetsge. 81-112.o. MARTIN Gyrgy: Szk felfedezs s tnchagyomnyai. In: Tnctudomnyi Tanulmnyok 1980-81. Budapest 1981. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata.239-282.o. MARTIN Gyrgy: Szk felfedezs s tnchagyomnyai. In: Tnctudomnyi Tanulmnyok 1980-81. Budapest 1981. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata.239-282.o. MOLNR Istvn: A magyar sznjtszs alapja: a magyar mozgs In: j let. 1943. mjus 134-136.o. N.N.: A kllai kettQs feljtsa Nagykllban (1924. prilis 5.) In: KARCSONY Zoltn (szer.): magyar tncfolklorisztikai szveggyqjtemny. Budapest, 2004. Eurpai Folklr Intzet. ElsQ kzls: Ethnographia XXXIV. vfolyam 117-118. o. NOVK Ferenc: A nptncmozgalom mqvszeti irnyzatai. In:A nptncmozgalom nhny alapvetQ krdsrQl. Budapest, 1979. Npmqvelsi Intzet Mqvszeti Osztly 25-39.o. OLSVAI Imre: Gondolatok a npdalkrk elsQ orszgos felmrse utn (1976) In: Antal Lszl (szerk.): Npdalkrknek& szveggyqjtemny. Szombathely, 1979. 16-29.o. ElsQ kzls: Npmqvelsi Intzet kiadsa 1978.) OLSVAI Imre: Npzenei hagyomny s feldolgozs. In: Zene, tnc. Zene- s Tncosztly Kiadvnya. Budapest, 1982. 31-41.o. PLFY Csaba: A Gyngysbokrta trtnete. In: Tnctudomnyi Tanulmnyok 1969-70. Budapest 1970. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata. 115-161.o. PLFY Csaba: Kecsetkisfalud a Gyngysbokrtban. In: Tnctudomnyi Tanulmnyok 1980-81. Budapest 1981. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata.317-331.o. PLFY Csaba: Npmqvszeti nnepi napok 1981- Gyngysbokrta? In: Sppal, dobbal& A npmqvelsi Intzet Tnc s zenei Osztlynak Kiadvnya. Budapest, 1981. 69-73. o. PAPP Oszkr: Npi kultra-avantgarde. A Muharay-egyttesrQl. In: Kultra s Kzssg. 1981. 4. sz. 26-34.o. PESOVR ErnQ. Hagyomny s korszerqsg a nptncmqvszetben. In: Tnctudomnyi Tanulmnyok 1975. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata. 157-162.o. PESOVR ErnQ: A magyar tnckutats 25 ve. In: Tanctudomnyi Tanulmnyok 1969-70.Budapest, 1970. Magyar Tncmqvszek Szvetsge. 79-89. o. PESOVR ErnQ: Tnchagyomnyunk mqvelQdstrtneti jelentQsge. In:Sppal, dobbal...Budapest, 1981. a Npmqvelsi Intzet Tnc s zenei Osztlynak kiadvnya. 5-9. o. RATK Lujza: Hagyomny s korszerqsg a nptnc mozgalomban. In: Savaria. A Vas Megyei Mzeumok rtestQje 22/4- Pars ethnografica (1995-1998). Szerk.: Nagy Zoltn. Szombathely, 1999. Hagyomny s korszerqsg. A nptnc-npzenei hagyomnyok szerepe a nemzeti identits formlsban. Konferencia. Krmend, 1996. mjus 25-26. 59-62.o. STAUD GZA: A vilgirodalomban sehol sem alakult balladbl sznjtk. In: j let. 1943. augusztus. 236-238.o. SZENTHEGYI Istvn: Kodly Zoltn a magyar tnc krdseirQl. In: Zene, tnc. Zene- s Tncosztly Kiadvnya. Budapest, 1982. 9-11.o. ElsQ kzls: Tncmqvszet. 1951. 1. sz. 11-12.o. SZENTHEGYI Istvn: Kodly Zoltn a magyar tnc krdseirQl. In: Zene, tnc. Zene- s Tncosztly Kiadvnya. Budapest,1982.9-11.o. ElsQ kzls: Tncmqvszet.1951.1.sz.11-12.o. TAKCS Andrs: A CSEMADOK s a Csehszlovkiai magyar rtelmisgi nptncmozgalom. In: Tncmqvszeti Dokumentumok 1980. Budapest 1980. 127-136.o. TAKCS Andrs: Magyar nptnchagyomnyok Szlovkiban, a Felvidken. In: Savaria. A Vas Megyei Mzeumok rtestQje 22/4- Pars ethnografica (1995-1998). Szerk.: Nagy Zoltn. Szombathely, 1999. Hagyomny s korszerqsg. A nptnc-npzenei hagyomnyok szerepe a nemzeti identits formlsban. Konferencia. Krmend, 1996. mjus 25-26. 121-125.o. Tovbb: Sppal, dobbal. A Npmqvelsi Intzet Tnc s Zenei Osztlynak kiadvnya. 1981/1. Budapest. 74-90. o. JVRI Ferenc: A Gyngysbokrta boldogi csoportjnak trtnete. (rszlet) In: Tncmqvszeti dokumentumok 1982. Szerk.: Macz Lszl. Budapest, 1982. Magyar Tncmqvszek Szvetsgnek idQszakos kiadvnya. 59-95. o. VADASI Tibor (szerk.): A hagyomnyQrzQ npi egyttesek orszgos tallkozja, Veresegyhz 1981. mjus 30-31. Budapest, 1982. Npmqvelsi Intzet VADASI Tibor: A hagyomnyQrzs mai krdsei s problmi. In: A nptncmozgalom nhny alapvetQ krdsrQl. Budapest, 1979. Npmqvelsi Intzet. 48-63.o. VADASI Tibor: Npi egyttes s hagyomnyQrzs hat v fesztivl-jegyzQknyvei alapjn. In: Tnctudomnyi Tanulmnyok 1982-83. Budapest 1981. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata.345-375.o. VSRHELYI Lszl. Az amatQr nptncmozgalom. In: Vas Anna (szerk.): AmatQr mqvszeti mozgalom. Helyzetelemzs. Budapest, 1976. Npmqvelsi Propaganda Iroda. 63-67. o. VASS Lajos: Npdalcsokrok. In. Berlsz Melinda (Szerk.): Vass Lajos emlkezete. Tanulmnyok s dokumentumok. Budapest, 1998. 122-123. o. ElsQ kzls: Zenesz 19992. 6. sz. 4.l. VGH Jzsef: Npi mqveltsgnk terjesztse s a npi jtkok. In: Hajnalodik. 1943. 1. sz. 6-9 o. VISKI Kroly: Gynygysbokrta. In: KARCSONY Zoltn (szer.): magyar tncfolklorisztikai szveggyqjtemny. Budapest, 2004. Eurpai Folklr Intzet. ElsQ kzls: Magyar Szemle, 1934, pp. 409-417.o. VITNYI Ivn (munkabizottsg vezetQ): Az amatQr mqvszeti mozgalom ideolgiai-politikai helyzete s feladatai. In: Vas Anna (szerk.): AmatQr mqvszeti mozgalom. Helyzetelemzs. Budapest, 1976. Npmqvelsi Propaganda Iroda. 7-24. o. ElsQ kzls: Trsadalmi Szemle 1976. VIII-IX. sz.) VITNYI Ivn: A magyar nptncmozgalom trtnete 1948-ig. In: Kaposi Edit (szerk.): Tanulmnyok a magyar tncmozgalom trtnetbQl I-II. Budapest, 1964. Npmqvelsi Intzet 1-135.o. VITNYI IVN: A npi kultrmozgalom krdsei. In: Valsg. 1946. 6-9. sz. 67-71. o. VITNYI Ivn: Gondolatok a nemzeti tnckultrnk kialakulsrl. In: Tnctudomnyi Tanulmnyok. Budapest, 1958. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Bizottsga. 52-66.o. VOIGT Vilmos (szerk.): Hagyomny s kreativits. Tradition And Creativity. Szveggyqjtemny. In: Hagyomny s kreativits Budapest-Kecskemt, 1982. UNESCO WORKSHOP. VOLLY Istvn: Nagykarcsony ccakja 1934. In: Tncmqvszeti dokumentumok. Budapest, 1976. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tncmqvszeti Archvuma. 48-61. o. VOLLY Istvn: A Gyngysbokrta indulsa (Adalkok). In: Tnctudomnyi Tanulmnyok 1976-77. Budapest, 1977. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata. 343-368. o. ZELNIK Jzsef (szerk.): In: Hagyomny s kreativits. Tradition And Creativity. Budapest-Kecskemt, 1982. UNESCO WORKSHOP. B. KNYVEK, TANULMNYKTETEK A nptncmozgalom nhny alapvetQ krdsrQl. Budapest, 1979. Npmqvelsi Intzet. ANDRSFALVY Bertalan: A npmqvszet helyes szemllete. In: Zelnik Jzsef (szerk.): Rgi s j formk Budapest, 1977. Npmqvelsi Intzet ANDRSFALVY Bertalan: Hagyomny s jvendQ. Npismereti tanulmnyok. Lakitelek, 2004. ANDRSFALVY Bertalan: Nphagyomny rtkei napjaink kultrjban. Mindentuds Egyeteme 15. elQads. 2002. december 23. ANTAL Lszl (szerk.): A magyar nptncmqvszet mltjrl s jelenrQl. Vlogats a magyar tnctrtneti s tnceszttikai irodalombl. Szombathely, 1996. BDTF. 5-15. o. ANTAL Lszl (szerk.): Npdalkrknek& szveggyqjtemny. Szombathely, 1979. 16-29.o. BERLSZ Melinda (szerk.):Vass Lajos emlkezete. Tanulmnyok s dokumentumok. Budapest 1998. Pski BODOR Ferenc (szerk.): Nomd nemzedk. Budapest, 1981. Npmqvelsi Intzet BNIS Ferenc(sajt al rend.): Visszatekints I. sszegyqjttt rsok, beszdek, nyilatkozatok. Sajt al rendezte: Budapest, 1984. Zenemqkiad Vllalat. BORBNDI Gyula: A magyar npi mozgalom. New York, 1983. Pski Kiad ERDEI Ferenc: A magyar falu. Budapest, 1974. Akadmiai Kiad ERDEI Ferenc: A magyar trsadalom. Budapest, 1987. MagvetQ Knyvkiad. Gondolkod Magyarok GOMBOS Andrs - FELFLDI Lszl (szerk.): A npmqvszet tncos mesterei. Budapest, 2001. Eurpai Folklrkzpont - Hagyomnyok Hza-MTA zenetudomnyi Intzet. GUNDA Bla: Hagyomny s eurpaisg. Akadmiai szkfoglal. Budapest, 1994. Akadmiai Kiad GYPRFFY Istvn: A nphagyomny s nemzeti mqvelQds. Budapest 1939.Egyetemi Nprajzi Intzet Magyar Tj s Npismereti Knyvtra ILLYS Gyula: Hattydal breszt vagy lehet-e a npnek mqvszete? Bp. 1976. Gyorsul idQ. MagvetQ Kiad. ILLYS Gyula: Magyarok KAPOSI Edit (szerk.): Tanulmnyok a magyar tncmozgalom trtnetbQl I-II. Budapest, 1964. Npmqvelsi Intzet KAPOSI Edit- PESOVR ErnQ (szerk) : Magyar tncmqvszet. Budapest, 1983. Corvina Kiad. KARCSONY Sndor: Ocsd magyarsg. Szoksrendszer s pedaggia. Szerk.: Kvesdi Dnes. Budapest, 2002. Szphalom Knyvmqhely. KARCSONY Zoltn (szer.): Magyar tncfolklorisztikai szveggyqjtemny. Budapest, 2004. Eurpai Folklr Intzet. KATONA Imre: Nprajz s gyermekvilg. Budapest, 2001. Pont Kiad KSA LSZL: Hagyomny s kzssg. Magyar npi kultra s trsadalom. Budapest, 1984. Kozmosz knyvek KSA LSZL: Nphagyomnyunk vszzadai. Budapest, 1976. MagvetQ Kiad. Gyorsul idQ MRAI Sndor: Rpirat a nemzetnevels gyben. Budapest, 1942. Rvai Kiads MOLNR Istvn: Magyar tnchagyomnyok. Budapest, 1947. Magyar let kiadsa. MRICZ Zsigmond: Gyalogolni j. Budapest, 1952. Szpirodalmi Knyvkiad MUHARAY Elemr: Hagyomnyunk, mqveltsgnk, letnk. Budapest, 1943. NMETH Lszl: Npiessg s npisg. In: Napkelet. 1928. februr OLSVAI Imre: Npdalkrk kziknyve. Szombathely, 1986. MMIK SEBP Ferenc: Hagyomny s korszerqsg. A Magyar llami Npi Egyttes 50 ves. Budapest, 2003. SIKLSI Lszl. Tnchz. Budapest, 1977. Zenemqkiad. Zenelet SZEKFp Gyula (szerk.): Mi a magyar, Budapest, 1939. Magyar Szemle Trsasg. SZLLPSY Andrs (sszegyqjttte, sajt al rend.): Bartk Bla vlogatott rsai. Budapest, 1956. Mqvelt Np TAMS- GSPR Mikls: Idola tribus. Prizs, 1991. Magyar fzetek knyvei 12. TARJN Gbor: Folklr, npmqvszet, npies mqvszet. Budapest, 1991. Tanknyvkiad UDVARDI LAKOS Endre: A mqvszeti nevels mdszertana II. (zene, tnc). Egysges jegyzet, Budapest 1991. Tanknyvkiad VADASI Tibor (szerk.): A hagyomnyQrzQ npi egyttesek orszgos tallkozja, Veresegyhz 1981. mjus 30-31. Budapest, 1982. Npmqvelsi Intzet VRNAI Ferenc: Npdalkrvezets. Oktatsi segdanyag. Budapest, 1982. Npmqvelsi Intzet. VAS Anna (szerk.): AmatQr mqvszeti mozgalom. Helyzetelemzs. Budapest, 1976. Npmqvelsi Propaganda Iroda. VASS Samu: A kalotaszegi gyermek. A szemlyisgfejlQds hagyomnyai Kalotaszegen. 1993. Krter Kiad- Colirom Rt kiadsa. VERES Pter: Mit r az ember, ha magyar. Levelek egy parasztfihoz. Budapest, 1989. Pski Kiad VERES Pter: Mit r az ember, ha magyar. Levelek egy parasztfihoz. Budapest, 1989. Pski Kiad VOIGT Vilmos (szerk.): Hagyomny s kreativits. Tradition And Creativity. Szveggyqjtemny. In: Hagyomny s kreativits Budapest-Kecskemt, 1982. UNESCO WORKSHOP. ZELNIK Jzsef (szerk.): Hagyomny s kreativits. Tradition And Creativity. Budapest-Kecskemt, 1982. UNESCO WORKSHOP. ZELNIK Jzsef (szerk.): Rgi s j formk. Tanulmnyktet. Budapest, 1977. Npmqvelsi Intzet C. FORRSKNT HASZNLT FOLYIRATOK, PERIODIKK Budapesti TantkpzQ FQiskola TovbbkpzQ Fzetek 5. , 1998. Folkmagazin XI. vfolyam. 1. szm. Budapest, 2000 Folkmagazin XI. vfolyam 4. szm. Budapest, 2004. Hajnalodik. 1943. 1. sz. Ifjsg. 1946. 20. szm. Kultra s Kzssg. 1981. 4. sz. Magyar Zenei Szemle1941. I. vfolyam 2. sz. Napkelet. 1928. februr Savaria. A Vas Megyei Mzeumok rtestQje 22/4- Pars ethnografica (1995-1998) Sppal, dobbal. A Npmqvelsi Intzet Tnc s Zenei Osztlynak kiadvnya. 1981/1. Tncmqvszek Szvetsgnek idQszakos kiadvnya. Tncmqvszet. 1951. 1. Tncmqvszeti Dokumentumok. Budapest, 1976. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tncmqvszeti Archvuma. Tncmqvszeti Dokumentumok 1980. Budapest 1980. Tncmqvszeti Dokumentumok 1982. Budapest, 1982. Magyar Tncmqvszek Szvetsge. Tncmqvszeti rtestQ 1976/1. Budapest, 1976. Magyar Tncmqvszek Szvetsge. Tncmqvszeti rtestQ. 1956. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata. Tnctudomnyi Tanulmnyok 1969-70. Budapest 1970. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata. Tnctudomnyi Tanulmnyok 1975. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata. Tnctudomnyi Tanulmnyok 1976-77. Budapest, 1977. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata. Tnctudomnyi Tanulmnyok 1980-81. Budapest 1981. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata. Tnctudomnyi Tanulmnyok 1980-81. Budapest 1981. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata. Tnctudomnyi Tanulmnyok 1982-83. Budapest 1981. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Tagozata Tnctudomnyi Tanulmnyok 1994-95. Budapest 1995. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tnctudomnyi Tanulmnyok. Budapest, 1958. Magyar Tncmqvszek Szvetsge Tudomnyos Bizottsga. j let, 1943 prilis. j let. 1943. mjus j let. 1943. augusztus. Valsg. 1946. 6-9. sz. 67-71. o. Zenekzlny, Budapest. 1925, X. vfolyam 9. szm. Zene, tnc. Zene- s Tncosztly Kiadvnya. Budapest, 1982. V. NVMUTAT ADY Endre 5.o. ANDRS Kroly 11., 21.,24.,40.o. ANDRSFALVY Bertalan 11.,12.,28.,34.o. ANTAL Lszl 15., 25.,33.,34.,40.o. BRDOS Lajos 7., 26.o. BARTK Bla 4., 5., 15.,22.,34.o. BERLSZ Melinda 24., 26.,40.o. BRES Andrs 34.o BODOR Anik 31.,35.o. BODOR Ferenc 12.,40.o. BNIS Ferenc 7., 8.,40.o. BORBNDI Gyula 5.,39.,40. o. BRES Andrs 23.o. BRUCKNER JenQ 20. o CHAGALL, 15.o. CSENKI Imre 28.o CSRI Sndor 16.o. DANIS JenQ 21.,35.o. DEBRECENI Lszl 18.,35.o. BNER Sndor 18.o. ERDEI Ferenc 6., 39.,40.o. ERDPS Lszl 23.,35.o. ERKEL Ferenc 24.o. FL Edit 19., 35.o. FELFLDI Lszl 12.,31.,35.,40.o. FLDESN GYRGYI Erzsbet 12.,35.o. GALAMBOS Ferenc Irneusz 31.,35.,40.o. GAIGUIN, 15.o. GL Kroly 31.o GOMBOS Andrs 12.,31.,35.o. GNCZ Lszl 32.,35.o. GULYS Lszl 28.o GUNDA Bla 13.,40.o. GYPRFFY Istvn 5., 8.,18.,39.,40.o. HARANGOZ Gyula 22.o. HRA va 13.,32.,35.o. HOSSZ Klra 13.,35.o. HRYNEN, Liisa 16.o. ILLYS Gyula 6, 13.,39.,40. o. JANACEK. 15.o KDR Zoltn 21.o KALLS Zoltn 28.o. KAPOSI Edit 22.,39.41.o. KARCSONY MOLNR Erika-33.,36.o. KARCSONY Sndor 7., 21.o. KARCSONY Zoltn 19.,35.,37.,40 o. KARLHEINS, Otto 16.o. KATONA Imre 14.,41. o. KERNYI Ferenc KESZLER Mria 30.,36.o. KODLY Zoltn 7.,9., 15.,21.,22., 23.,36.,38.o. KS Kroly 28.o. KSA Lszl 14.,41.o. KOVCS Lszl 19.,35.o. KVESDI Dnes 7.o. KRAICIN SZOKOLY Mria 31.,36.o. LAJTHA Lszl 28.o. LISZT F ERENC 24.o. LOMAN, J.M. 16.o. LORCA, 15. o. MACZ Lszl 18.,20.,36.,38.o. MADARASSY Lszl 18.o MRAI Sndor 9.,41.o. MARTI Gyula 25.,36.o. MARTIN Gyrgy 15., 25.,26.,28.,29., 32.,36.,37.o. MILHAUD, 15.o. MILLOS Aurl 18.,22.o. MOLES, Abraham 16.o. MOLNR Istvn 15.,21., 22.,23.,36.,37.,41.o. MRICZ Zsigmond 5., 9.,41.o. MUHARAY Elemr 9., 18.,22., 23. 26.,41.o. NAGY Lszl 16.o. NAGY Zoltn 13.,15.,16., 31., 32., 34.,35.,38. o. NMETH Lszl 10.,41.o. NN (az Ezhnogrfia trca rovatnak szerzQje 1924-ben) 18.o. NOVK Ferenc 30.,37.o. OLSVAI Imre 2.,37.,41. o. P. NAGY Thtm 11.,21.o. PLFY Csaba 19.,37 o. PAPP Oszkr 23.,37.o. PAULINI Bla 19.,20.o PESOVR ErnQ 15.,29.,37.,41.o PETPFI Sndor 5 PICASSO, 15.o. RBAI Mikls 15.o. RATK Lujza 16.,38. o. RTHEI PRIKKEL Marin 18.o SEBP Ferenc 13.,41. o. SRA Lszl 16.o. SIKLSI Lszl 41.o. STAUD Gza 21.,22.,38.o. SZAB Antal 18.o SZAB DezsQ 5.o SZAB Ivn 22.o. SZEKFp Gyula 7.,41. o. SZENDREI Zsigmond SZENTHEGYI Istvn 10.,23.,38.o. SZLLPSI Andrs 4.,5.,34.,41.o. TAKCS Andrs 32.,38.o. TAMS-GSPR Mikls 16.,41.o. TARJN Gbor 41.o UDVARDI LAKOS Endre 41.o. JVRI Ferenc 20.,38.o. VADASI Tibor 26.,38.,41.o. VRNAI Ferenc 27.,41.o VAS Anna 30.,38.,39.,41.o. VSRHELYI Lszl 30.,38.o. VASS Lajos 24., 26.,38.o. VASS Samu 41.o. VGH Jzsef 22.,38.o. VERES Pter 10.,41.o. VISKI Kroly 20.,21.,39.o. VITNYI Ivn 16., 22.,24.,30.,39.o. VOIGT Vilmos 16.,17.,39.,41. o. VOLLY Istvn 20.,22.,39.o. ZELNIK Jzsef 17., 27.,28.,39.,41.o PAGE PAGE 2 tVNP>DF$a$$a$LNxz\^<vx$a$$a$4  t v $a$$a$ %%&))V+X+33|4778>>>>??$a$?EE.G0GIIKKOOQQ8V$a$XZprbdFH6 8  z|$a$jl "rt$&rt!! """$a$"L"N""" $$$$%%''''z(|())J*L***P+R+, ,F-$a$$a$$a$F-H-..////000122|3~34444~56666B7D777$a$7T8V88899::::;;$<&<<<==>>??r@t@hAjA*B ^`$a$*B,BBB:D@> Cmsor 5$$@&a$5\>@> Cmsor 6$$@&a$5\B@B Cmsor 7$$@&a$ 5CJ\HA@H Bekezds alap-betqtpusa\i@\ Norml tblzat :V 44 la ,k@, Nem lista >B@> Szvegtrzs$a$6]$O$ spelle"O" grame<Q@"< Szvegtrzs 3$a$L^@2L Norml (Web)dd[$\$ B*ph@P@B@ Szvegtrzs 2$a$CJ.X@Q. Kiemals6]4 @b4 lQlb p#*)@q* Oldalszm\C\ Szvegtrzs behzssal<^`<\bR@b Szvegtrzs behzssal 2$<^`fghijwxyz{ 5;ef IJ~<=op  IJx  U V cd -/pq IJ!!!!X%Y%%++f,g,. .2...11:1}12 233 4Z4445566688999:;;;<<= ? ?[?\?CDEEEEHHHHKKKKNNNNPP Q Q@SASBSCSDSESFSGSHSISJSKSLSMSNSOSPSQSUSlSmSSTQVRVWWYYZJ]K]]]z_{_|__/`0`,b-b{b|beeff iiiilll|l}lnnoossmtnt*v+vvxyzzx{y{{{p|ijDEFGHIJKLMN^_MVWّڑEFDEHJ˜ڢۢܢݢޢߢ ^stklQSXY$%34ݳ޳RSԹEF̻ͻƿijrt*+#$/05E2312GHab9:)STUVWXYZ[\]^_`abcdefghi%qrmnVWgh67oq^_P Q " # ` a  qr:; !X!!!o"p"Q$R$q%r%w'y'z'''(()++--b/c/00m2o233\5]555777r8s8::;;=======??-A.ABBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCjDkDDDEE2F3FsGtGHHHHcIdI JJJJ[K\K]K^KLL-M.MMMNOOOOgQhQRRSSTT&UlUmUVVVVVWWWMXNXX[Y\YnZoZ:[;[:\;\\\]]`^a^^^^z_{_ ` ```PaQaaaYbDcEcccdd9e:eeeff)g*ggg7h8hhhkiliminioijj.k/kkll&m'm~nnnooYpZpppqqirjrss~ssDtEtaubuvvmvnvwwwwexfxyyyyyyyzzzzzzb{c{||e|f|||}}}}}}3~4~~~./wxX؁فIJJ,-stRSNOijVWĈň?@!"&XrڌAǍߍDuǎjя&[tNOQT^_nۓ3E[rД4Gby• -I`s–ٖ$3EYrї&Vg}ɘݘ1G]t͙.Xj!;Qg}͛(=VgwҜ (:Tl՝,Gkʞ˞Ԟ՞֞0000000000000000000000000000000h0000000000000000000000000000000000000000000000X0X000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000X0000000000000000000000000000000000000000000(000000000000000000000000000000000000000000000000000000H00000000000000000000000000000000000X000000000000000000000000000000000000000000000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000(00X000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000H00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000X00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000My00QMy00My00@0@0My000{`WQ R\`fGlv D`oj*40bKLdnt?f"N"F-7*BKWn\aglll !!/ 1 46CN_a))/,6,N,W,2.4.:1<111 4444Y5Z56666G7O79 999<<<<\?a???V@[@\BaBCCII~JJKK]N_NNNPQSSTTEURUyU~UV"VVVWWoXX4Z6Z8Z>ZZZZZ]]__0`;`3f5fifrfsfvfwffkknnooo$oppnr}rss't0t1t4t5t?tp|t|jn7FHNflsvFM\c'"#//Celɐː͐Ԑג'`eflKTUXYcwyƚ˛Л "&fhDI8DXZۣv|}ƥ.=?ACIJV<Kfu§çǧȧԧէߨ©ѩPbϪ KQXbIX­|)5'%*SZDRUgik.z׵$)M\ GIty߻+0)8NPԿ4;,6We,1di'S^- $.5:ac " M\prtzbq#2^o6EejMO?IHLFJ#1BPXZLZ`o$'+5Ggr$&8:>M(7(7= !#+357>QU9=^i _ey    JY[ay'=L|}8DCEGT57;J-/3B!!!!""##$$M&W&''''(#($(0(U*d*f*m*++, , ,,;,?,@,L,1.;.2$22222333#3555517C7`7b7d7k777779999u::::::>>?>C>D>P>aClCDDFDDD2E4E6Ez@zBzHzzz||||}}Ɂejkq +23<=@AK_aۊ&1"&'3ܗԙۙƚ˞> #)+4[dx $%bc3;ABs ZbXa!'JK##%%&&'!'"'%'((++i-n-......n0p0223344W5X5;;i>j>(D,DF'F GGHHNNNNtP}PSSSSWWbYdYZZ` `~aaJgTgiidjqjooopPuUuxxKxSxxxILՑؑ ҧԧh ef #ѳٳfnϺۺEL|&)"+.`a45CF-.}~2B=@il*2'5  58z{hqjqR V [ b #!,!k%n%j&&((--00003344n8q899":':;;????QD]DfDiDDDDDoFʞ˞֞~ %%:1b1t &U/UmU{Upssyy}~Sc $3ʞ˞˞_________Hra va,uJ:808^8`0o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.,tz#^)@D2 2124282?2D2Q2S2]2c2d2f2l2n2t2{222222222222222222222222@@@@@@@H@j@p@x@@@T@@@@@@@@@@@@@@@@ @"@`@@2@4@6@>@J@X@^@b@d@l@r@z@@@@@@@@@@@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"qf۫&<|4Jj4Jj$4d 3AH(?NPMpVSZET, HAGYOMNYPRZSLabdarzsa Bt.Hra va Oh+'0 $0 L X d p|NPMVSZET, HAGYOMNYRZSPMLabdarzsa Bt.GabdabdNormalz Hra vaa B60aMicrosoft Word 10.0@g|@+Y@@)@714Jj՜.+,0 hp Labdarzsa Bt.A NPMVSZET, HAGYOMNYRZS Cm !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./012345678:;<=>?@BCDEFGHORoot Entry F`H:1QData 1Table0WordDocument%SummaryInformation(9DocumentSummaryInformation8ACompObjl FMicrosoft Word dokumentum MSWordDocWord.Document.89q