аЯрЁБс>ўџ 24ўџџџ3џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@№П„bjbjЯ2Я2"­X­XћџџџџџџˆŒŒŒŒŒŒŒ шшшшќ  ьl n n n n n n $ё RC О’ -ŒККК’ ŒŒП rrrК"ŒŒl rКl rЂr ŒŒ  чm…рЪшмR l е 0  .:   ŒŒŒŒŒ X0r> Jp’ ’   Dфh   ф BELЩPЩSI NYILATKOZAT MAGСNSZEMЩLY Alulэrott _________________________________________________________________ cэme: ____________________________________________________________________ telefon: _____________________________________, e-mail: _______________________ ezњton jelzem belщpщsi szсndщkomat a Muharay Elemщr Nщpmqvщszeti Szіvetsщg (adѓszсm: 19635394-1-41; cэm: 1011 Budapest, Szilсgyi DezsQ tщr 6.) tagjai kіzщ. A szervezet tevщkenysщgщt щs Alapszabсlyсt ismerem, az abban foglaltakat elfogadom. A Szіvetsщg щvi 2.000 Ft-os tagdэjсnak befizetщsщt %&*46uwx|~‰ЖМ     J L N ` p z ˆ І Т Ь Ю р ь ю  * ˜ š К М Ф а в ш ќј№ыцтјлзгтлтЬлЬтШтлЬлЬлУзлМгЕМЎЊЎЊЎл™л•лШ‘‰„|„‘hь*ЭhŽ*к5 hnв5h§<Кh§<К5hnвhРФ h)hŽ*кCJOJQJ^JaJh$! hnвhŽ*к hnвh) hnвhь*Э h)5h§<К hь*Эhь*ЭhСhь*Э hь*ЭhŽ*кh…N h§<К5 hŽ*к5hŽ*кhŽ*к5hŽ*кh”,Ћ0&'()*xУ  L ю № ˜ š ЂЄІїїїїїїђђђъппппдЫппппРР $dha$gdŽ*к 7$8$H$gd) $dha$gd§<К $dha$gdь*Эdhgdь*ЭgdŽ*к$a$gdŽ*к„ўш ў 6>hŒЂNRdjx~„љђ№ђьђшљфрмфифдрдЩhь*Эhь*ЭCJaJhь*ЭhUh§<КhbtбhŽ*кhСh)U hь*Эhь*Э hь*ЭhŽ*кa Szіvetsщg 11701004 - 20215770 szсmњ bankszсmlсjсra, vagy kщszpщnzben vсllalom. ____________________________ alсэrсs ______________, 2010. _________________ ІЈЊє&(*z|~€‚„єєєєєєєєєєєє $dha$gdŽ*к 1hА‚. АЦA!А‰"А‰#‰$‰%Аœ@@ёџ@ NormсlCJ_HaJmHsHtHHAђџЁH Bekezdщs alap-betqtэpusaXiѓџГX Normсl tсblсzatі4ж l4жaі ,kєџС, Nem listaJ™ђJ J?Њ BuborщkszіvegCJOJQJ^JaJћџџџџ&'()*xУ_АБŠ‹ŒŽГЬЭЮіїјљњ§˜0€€˜0€€p˜0€€˜0€€p˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€p˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€ˆ˜0€€p˜0€€ €˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€p˜0€€p˜0€€€˜0€€˜0€€p˜0€€ €˜0€€ ˜0€€ €˜0€€€˜0€€(€˜0€€ €_АБŠ§O90œІ@й!M90O90O90M90šmкS€O90€š€€`їш „ І„ „џџW1\.V9§^§V*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags €PersonName€http://www.microsoft.com Юлрт§*7x|УЪФЫ§*xУМњ§§џџMuhary Elemщr Nщpmqvщzeti EHщra Щva%Muharay Elemщr Nщpmqvщszeti Szіvetsщgх)4V$!…NU˜FЂЏІJ?Њ”,Ћ§<КСРФь*ЭbtбnвŽ*кџ@€‹‹L6‹‹(99ћ@@@ @џџUnknownџџџџџџџџџџџџGю‡z €џTimes New Roman5€Symbol3&ю ‡z €џArial5&ю ‡za€џTahoma"1ˆ№ФЉРЋС&ŸЃфFТЋС&`›`›!№‰‰ДД24њњ3ƒ№H)№џ?тџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ4VџџBELЩPЩSI NYILATKOZATMuhary Elemщr Nщpmqvщzeti EMuhary Elemщr Nщpmqvщzeti Eўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0Д˜ РЬ№ќ <H d p | ˆ”œЄЌтBELЩPЩSI NYILATKOZAT1ELЩMuhary Elemщr Nщpmћvщzeti EuhauhaNormalEMuhary Elemщr Nщpmћvщzeti E4haMicrosoft Word 10.0@ @”9Я-\Ш@Г‡-\Ш@OU…рЪ`›ўџеЭеœ.“—+,љЎ0ќ hp|„Œ” œЄЌД М нтЩњA BELЩPЩSI NYILATKOZAT Cэm ўџџџўџџџўџџџ !"#$ўџџџ&'()*+,ўџџџ§џџџ/ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF X’m…рЪ1€Data џџџџџџџџџџџџ 1TableџџџџWordDocumentџџџџ"SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ%CompObjџџџџџџџџџџџџlџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word dokumentum MSWordDocWord.Document.8є9ВqRoot Entryџџџџџџџџ РFp!$‡рЪ7€Data џџџџџџџџџџџџ 1TableџџџџWordDocumentџџџџ" ўџџџўџџџўџџџ !"#$ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ6§џџџўџџџўџџџўџџџ5џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayNameАћo[muharay honlapmuharay@mail.datanet.hu&Muharay Elemщr Nщpmqvщszeti SzіvetsщgSummaryInformation(џџџџџџџџџџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџCompObjџџџџџџџџџџџџlџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word dokumentum MSWordDocWord.Document.8є9ВqўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎ@ќ hp|„Œ” œЄЌД М нтЩњA BELЩPЩSI NYILATKOZAT CэmР@є€ќ 4l