ࡱ> [ bjbj1[1[ 9S1\S1\@h***8bv<*'t~&&&&&&&$)+&&1'" ~& ~& :r#&1& j&S'<' & ,CR,&,&T &&`',> : Az amatQr npmqvszeti mozgalmak helyzetnek ttekintse (1990-2000) A magyarorszgi npmqvszeti mozgalomnak hrom nagy korszakt klnbztetjk meg: - 1930-as vek, a Gyngysbokrta - l945 utni vek - 1970-es vek j folklrhullma, a Tnchz mozgalom Stlusukban, szemlletkben, a npmqvszet megjelensi formiban is lesen megklnbztethetQ korszakot jelentenek. Kialakulsukban egyarnt megtallhatk nemzeti, politikai, nacionalista jelensgek. Megtallhat a magyar mqveltsgeszmnyben jelenlvQ nemzeti trekvs, mely a npben, a parasztsgban, s annak felemelkedsben ltja a trsadalom fejlQdst. S vgl megtallhatk mqvszeti trekvsek, melyek a mqvszet megjulst a npmqvszettQl vrjk. Gyngysbokrta nven azt a rendszeresen visszatrQ sznhzi bemutat-sorozatot rtjk, mely 1931-1944-ig, minden v augusztus 20-a tjn parasztcsoportok tnc-, nek-, s jtkbemutatibl llt. Sajtos, a hagyomnyQrzs szempontjbl jelentQs npmqvszeti mozgalom bontakozott ki, mely egyedlllan nagyszm paraszti tmegeket mozgatott meg. Tbb mint 100 falu csatlakozott a Bokrthoz , s a Bokrta Szvetsgnek 3500-4000 tagja volt. Az elsQ vilghbor elvesztse utn, a trianoni bkeszerzQds okozta sokk, a terletnek s npessgnek egyharmadt vesztett orszg, a megbntott nemzeti nrzet magra tallst is jelentette ez a korszak. A sajt kultra rtkeit hangslyozta, s a nemzeti mqveltsg fejlesztsben ltta a kibontakozs lehetQsgt. Ez a korszak nptncmozgalmunk szletse, a falusi egyttesek megalakulsnak korszaka. A magyar nptncok megQrzsben, bemutatsban felbecslhetetlen rdeme volt. Nagyra becsljk azt a hatst is, melyet a parasztemberekre gyakorolt, felhvta a figyelmet sajt hagyomnyaik rtkeire, kultrjuk gazdagsgra, s a falvakban is megindtotta a tudatos hagyomnypolst. A msodik korszak az 1945 utni vek, a szovjet tpus hagyomnyQrzs korszaka. Szovjet mintra megalakulnak a hivatsos tncegyttesek is. A kor mqfaja a nptnc , s az zemi bemutatkon, kultrversenyeken szereplQ tbb szz egyttes npnk mqvszi alkot erejt hivatott pldzni. Mindkt korszaknak van azonban egy kevsb ltvnyos gazata, mely a politikai- kulturlis irnyts figyelmt mindvgig elkerlte: a nptnc- s npzenekutats. A Gyngysbokrta idejn nprajzosokbl ll szakmai bizottsg hitelesti az egyttesek mqsorait. A 40-es vekben- elsQsorban Bartk, Kodly munkssgnak hatsra- megindul a nptnc- s npzenei gyqjts. A npfQiskolkon, egyetemeken, a RegQs cserksz mozgalomban egyre tbb fiatal tallkozik a falu kultrjval, vesz rszt nprajzi gyqjtQmunkban, ismeri meg a falukutat szociolgusok munkit. A Npmqvszeti Intzet megalakulsa (l949) utn, a Muharay Elemr vezette nprajzi osztly munkatrsai (Martin Gyrgy, Pesovr ErnQ s Ferenc, Kaposi Edit stb.) nptnc s npzenei gyqjtQutakat szerveznek. Az intzet ltal szervezett tanfolyamokon a megismert anyagokat visszatantjk a tncosoknak. Ez a munka alapozta meg azt az 1970-es vekben megismert, s vilgszerte ismertt vlt magyar modell -t, mely jelenti az autentikus nptncok megismersnek s visszatantsnak folyamatt, melynek eredmnyei a tnchzmozgalomban mutatkoznak meg. Ez a mdszer, mellyel a hazai nptncmozgalom elkerli (elsQsorban a szocialista orszgokra jellemzQ) sematikus nptncbrzolst,. A harmadik korszak az 1970-es vek, a tnchzmozgalom korszaka.A tnchz, mint hagyomnyos npi szrakozsi forma adta a modelljt a vrosi tnchzak kialakulsnak. 25-30 vvel ezelQtt mg az erdlyi falvak lQ gyakorlata. A budapesti klubokban ennek mintjra kezdtek a fiatalok hagyomnyos parasztzenre tncolni, szrakozni. Ez a korszak gykeresen klnbztt azonban az elQzQektQl: nem sznpadi mozgalomknt jelentkezett, a npmqvszet tradicionlis vonsait erQstette. A nptnc s npzene mellett, j revival jelensg a kzmqvessg felfedezse. Nyri tborokban tanuljk a fiatalok a rgi mestersgeket, s a Fiatalok Npmqvszeti Stdija ad keretet szakmai fejlQdsknek s sszefogsuknak. A sznpadi tncmqvszet megjul, alapkvetelmnny vlik az eredeti nptncfolyamatok megismerse. A cignyzenei ksretet s a npzenei feldolgozsokat felvltjk az autentikus hangzs s fellls kiszenekarok. Fiatalok szzai fedezik fel az eredeti npmqvszetet. Rendkvl npszerqek a tnchzak, sokan indulnak gyjtQutakra, keresik fel a hagyomnyos npi kultrjukat mg QrzQ falvakat, Magyarorszgon s a Krpt-medencben. Klnsen Erdly szoksokat, viseletet, tnc- s npzenei hagyomnyokat megtart, etnikumban vltozatos, npmqvszeti rksgben rendkvl gazdag teleplsei hatottak elementrisan az j nemzedkre. Az rdeklQds tbbnek bizonyult kulturlis, turisztikai divatjelensgnl. Nprajz- s npzenekutatk irnytsval filmen s hangszalagon rgztettk a tncokat, zenket, helyi mesterektQl tanultk a kzmqves mestersgeket. MegnQtt azoknak a szma is, akik a szrakozsnl mlyebben kvntak foglalkozni a zenvel, tnccal s kzmqvessggel. Tanfolyamok, nyri tborok szervezQdtek /Tokaj, Kassk klub,), majd a Npmqvelsi Intzet ad intzmnyes keretet a kpzseknek. Mindez visszahatott a hagyomnyokkal rendelkezQ falvak kulturlis letre, mondhatni meglltotta ill. j formba terelte a npmqvszet trvnyszerq bomlsi folyamatait. Sajt hagyomnyaik rtke tudatosult, egyttesek, hagyomnyQrzQ trsasgok alakultak, helytrtneti gyqjtemnyek s kiadvnyok szlettek. A televzi orszgos vetlkedQivel (Rplj pva) npszerqstette s erjesztette ezeket a folyamatokat. Az 1980-as vekre rendkvl soksznq, jl szervezett, magas sznvonal npmqvszeti mozgalom alakult ki, mely hangos nemzetkzi elismerst vltott ki, nemzetkzi fesztivlokon s tudomnyos konferencikon egyarnt. ltalnos jellemzQi voltak e mozgalomnak, hogy tudomnyos kutatsi eredmnyeken alapul, szakmai vgzettsget ad kpzsek biztostjk a sznvonalt, mindvgig megQrzik kzssgi, un. alulrl jvQ kezdemnyezseiket, intzmnyeslskben j arnyban marad meg az ntevkenysg politikai irnyzatokhoz nem csatlakozott, ill. azok nem tudtk kisajttani a nphagyomny (nptnc, npzene, npszoks, letmd, stb.) bekerlt a kzktats s a tanrkpzs programjba. A politikai s trsadalmi vltozsok, a rendszervlts, azonban a npmqvszeti csoportok letben is alapvetQ vltozsokat hoztak. ElsQknt a gazdasgi recesszi reztette a hatst. Az intzmnyeket slyt takarkossgi intzkedsek nyomn mindentt a kulturlis tmogatsok cskkentek, csoportjaink fenntartsi s mqkdsi lehetQsgei nehezedtek. talakult ill. megszqnt a fenntarti hlzat. A szakszervezetek, ipari szvetkezetek, TSZ - ek, s orszgos szervezeteik a rendszervltst megelQzQen a npmqvszeti csoportok legnagyobb mecnsai voltak. Az egyttesek mqkdsi kltsgt, terleti s orszgos frumaikat, minQstsket, nemzetkzi kapcsolataikat szinte teljes egszben ezek az gazatok finanszroztk. Az egytteseket sokkhatsknt rte a tmogatsok megszqnse. ElsQknt a nagy trsadalmi bzissal, tbbvtizedes folyamatossggal mqkdQ csoportok ledtek. Egyesletek alakultak, s tagsguk s prtol tagjaik befizetseibQl biztostjk fennmaradsukat. Segtsgkre sietett a plyzati rendszer: a Pro Cultura Alaptvny, a Mqvszeti s SzabadmqvelQdsi Alaptvny, majd a Nemzeti Kulturlis Alap vltak a npmqvszeti csoportok legfQbb tmogativ. Az llami, tancsi fenntarts csoportok kerltek a legnehezebb helyzetbe. A megye s vrosi funkcik jraelosztsa rvn tbb megyei csoport tmogat nlkl maradt. A megyei mqvelQdsi kzpontok gazdasgi- s szakmai ellehetetlenedse lefejezte a megyei lgrdt. Megszqntek a kisebb csoportok, szakkrk, melyek mqkdsk feltteleit nem tudtk sajt maguk biztostani. A falusi csoportoknl jobb a helyzet, rszben, mert eddig sem igen kaptak tmogatst, rszben, mert a helyi kzssgek kzadakozsbl is biztostjk megmaradsukat. A mqkds krlmnyeinek biztostsa mellett, legfontosabb krds, hogy milyen mdon lehet megQrizni csoportjaink mqvszi, szakmai sznvonalt. A sztesQ s az ta is tszervezsek alatt ll intzmnyrendszer, az alakul szakmai szvetsgi s rdekkpviseleti hlzat, a plyzati forrsok tudjk e helyettesteni a kommunista kultrpolitika kzponti szerept. S fQkppen annak megszqntvel van-e szakmai s trsadalmi igny egy demokratikus civil keretek kztt mqkdQ npmqvszeti mozgalomra. Az ltalnos tendencik a npmqvszet klnbzQ terletein, ms-ms mdon rvnyeslnek., rnyaltabb teszi a kpet, ha ttekintjk egy-egy szakterlete helyzett. Nptnc Gyermek- s ifjsgi, felnQtt s hagyomnyQrzQ egyttesek. Szemlletkben egysges, de szervezetileg, szakmai frumrendszerkben gazatonknt klnll csoportosulst kpviselnek. Gyermek s ifjsgi egyttesek. A rendszervltst megelQzQen a gyermektnc gazdja az ttrQszvetsg volt. A felfut jellegq mqvszeti szemlerendszer ttekinthetQv tette a csoportok mqkdst. A nyri npmqvszeti tborok /melyeket a legjobb szakemberek vezettek / lmnyt adtak a gyerekeknek s biztostottk szakmai fejlQdsket is. Az egyttesvezetQket a Npmqvelsi Intzet kpezte, s a kiadott mqkdsi engedly ezen a terleten az egyetlen szakkpestst jelentette. Az ttrQszvetsg megszqnse utn a gyerekek mqvszeti nevelsrt felelQssget rzQ pedaggusok, s gyerekcsoportokkal dolgoz koreogrfusok alaktottk meg az rksg Gyermek Npmqvszeti Egyesletet. 1989-ben. Az egyeslet vette t az orszgos tallkozk szervezst, a csoportvezetQk tovbbkpzst, s nyri tborai tbb szz gyereket ismertetnek meg ma is npmqvszetnkkel. A terleti tallkozkon, orszgos bemutatkon bemutatkoz csoportok szma 600-650. Ha az iskolai vagy egyb nnepsgeken szereplQ csoportokat is szmtjuk ez a szm, megduplzdik. Tbbsgk ltalnos iskola fenntartsban mqkdik, Jobb mqvszeti sznvonalat kpeznek azonban a felnQtt tncegyttesek utnptlscsoportjaknt mqkdQ gyerekcsoportok. Mintegy 1o ve alakultak a zeneiskolai rendszer mellett a mqvszeti alapiskolk, ahol gyerekek szzai ismerkednek iskolai formban tncos anyanyelvnkkel. Br az iskolatpus elsQdleges clja a tehetsggondozs, ptolhatatlan szerepe van az egszsges testi, lelki, kzssgi nevelsben. Nptncegyttesek A l8-35 ves korosztly, szmuk 300-350. Szervezettsgben, mqvszeti sznvonalban, fenntartsi lehetQsgeit tekintve ez nptncmozgalmunk legkevsb egysges gazata. Az lgrda 30-40 egyttes jelentQs, kimagasl mqvszeti sznvonalat kpvisel. Fenntartsukat tagdjakbl, prtol tagok, nptnciskolk rsztvevQinek befizetseibQl s fellpseik bevtelbQl biztostjk. A plyzati lehetQsgeik a legjobbak, j mqsorok ksztshez, mqkdshez, bemutatkhoz, klfldi utazsokhoz krhetnek s kapnak tmogatst. Mintegy 100-ra tehetQ azoknak az egytteseknek a szma, melyek rendszeresen szerepelnek tjegysgi s terleti tallkozkon, orszgos minQstseken. Fenntartsukbl a helyi nkormnyzatok is szerepet vllalnak., br itt is jelentQs az egyttes mqkdsvel biztostott sajt forrs. Az egyttesek nagy rsze a Martin Gyrgy Nptncszvetsg tagja. Orszgos frumaik talakulban vannak. A mqvszeti versenyek sznhelye vtizedeken t a Szolnoki Nptncfesztivl s a Zalaegerszegi Kamaratnc Verseny voltak. A vrosok ill. megyk szerepnek mdosulsval e frumok megszqntek ill. mqvszeti tendencikat, irnyzatokat meghatroz orszgos szerepket elvesztettk. Az j frumok (Nagykll, Szeged, Szekszrd) inkbb az egyttesi bemutatk, versenyek sznhelyei. Hinyoznak ill. a rendszervltst kvetQen, nem alakultak ki azok a frumok, melyek a kisebb egyttesek szmra nyjtanak szakmai megmutatkozsi, rtkelsi lehetQsget. Br a szakmai rtkelst ad frum kevs, minden egyttes szmra megnQtt a szereplsi lehetQsgek szma. Idegenforgalmi esemnyek, helyi nnepsgek, bcsk, szreti mulatsgok, blok, politikai nnepsgek a fellpsi lehetQsgek mellett j bevtelt is jelentenek az egyttesek szmra. Nem ritka az vi 60-70 mqsort szolgltat egyttes sem. Sajnos mr most is ltszanak a jelei annak, hogy csak a bevtelt szolgl szerepls, a hajts a sznvonal rovsra megy. HagyomnyQrzQ egyttesesek Szmuk 140-160, pvakrk (neklQ csoportok) 600. A csoportok kztt mqkdskbQl addan tfedsek vannak. Tagsguk a 40-80 ves korosztly, de a nagy hagyomnyQrzQ mlttal rendelkezQ teleplseken, az idQs korosztly kihalsval a fiatalok viszik tovbb az egyttest. Tbbnyire a bokrts egyttesek utdai, ahol a sznpadi hagyomnyQrzsnek tbb vtizedes folyamatossga van. A fiatalok prbateremben, filmekrQl, lersokbl tanuljk vissza sajt hagyomnyaikat, s a vezetQ felkszltsge, szellemisge a dntQ abban, hogy a hagyomny betanult produkciknt l e tovbb mqsoraikban, vagy sikerl olyan tudatos hagyomnypol munkt vgeznik, melyben hagyomnyaik ismt a falukzssg szervezQjv vlnak. Az rtelmisggel rendelkezQ falvak vllaljk a hagyomnypol munka utbbi modelljt (pl. Miske-Drgaszl, Bogyiszl, Gencsapti) , hol a sznpadi munknak termszetes velejrja, a helytrtneti emlkek, viseletek, szoksok gyqjtse , a kzssgi alkalmak szervezse. Gondot fordtanak arra is, hogy a gyerekek, a fiatalok megismerjk sajt rksgket, tbb falusi iskolban a krnyezetismeret mellett tantjk a helyi tncokat, szoksokat. Az utbb vek jelensge, hogy emlktblt ll555566667777^8b8d8f8KKJMMqz<>jl*,V*ƺ2ְh.$B*phh.$B* phh.$>*B* phHh[h.$>*B* phheh.$5>*CJaJ hHCJU h.$>*heh.$CJaJ hSniCJh%Ohnh.$5CJ aJ h.$;t6 8 | vx"$~|"~"),`$a$$a$,0335567b8F9H9J9P:<>jBVEFFJJKKK^gd%O r^`rgd%O ^`gdSnigd%O$a$KKJMLMMRRSUYY&Y(Yj__d*h,hbhdhzz}~<`gdH$a$tanak, a Npmqvszet Mestereinek.(Decs), s a telepls jeles szemlysgeiknt tartjk Qket szmon. Valamennyi hazai felnQtt, magyar s nemzetisgi, hatron tli magyar egyttes minQstst, rtkelst ad szakmai fruma a Nptncosok Bemutat Sznpada, melyet a Martin Gyrgy Nptncszvetsg, a Muharay Szvetsg, az FEOSZ s a Magyar MqvelQdsi Intzet szervez. (. 2001-tQl Hagyomnyok Hza) A Bemutat Sznpadon minden egyttesnek 20-3o perces mqsort kell bemutatnia (hagyomnyQrzQknek 10-20 perc), melyben nem szerepelhet nll zenekari vagy ms bettszm, mely dramaturgiailag nem rsze a produkcinak. A sznpadon ltott mqsor mqvszi sszhatst 5 tag zsqri rtkeli az albbi szempontok szerint: mqsorszerkeszts, dramaturgia, folklorisztikai hitelessg, koreogrfiai megformls, sznpadi megjelens, nek, zenei elQads, elQadi sznvonal Az egyes szempontokat figyelembe vve a zsqritagok a ltottakat 0-5-ig pontozhatjk. A maximlisan adhat pontszm zsqritagonknt 30, sszesen: 150 pont. A bemutatt kvetQen minden egyttes megkapja a Nptncosok Orszgos Bemutat Sznpada emlklapjt s az rtkelQ lapot, A 0-99 pontot elrt egyttesek: RSZTVETT, a 100-129 pontokat elrtek MINPSLT s a 130-150 pont kzttiek KIVLAN MINPSLT cmet kapnak. A minQstseken val rszvtel nkntes. A gyermek egyttesek szmra nincs minQsts, de frumaikat minden esetben szakmai rtkels kveti. Npzene nekesek, hangszeres szlistk, tnchzi zenekarok, nekes kisegyttesek alkotjk npzenei mozgalmunkat.. A nptnctl eltrQen kevsb ktQdik intzmnyekhez, a kzmqvelQds tehetsggondoz szerepvel, vetlkedQivel, plyzataival, versenyeivel s egyb frumaival fejlQdsi, tovbblpsi s rvnyeslsi lehetQsget biztost a szlistk s zenekarok szmra. A pvsok s citerazenekarok (szmuk 600-700 csoport) tbbnyire falun szervezQdnek, legnagyobb szerepk a helyi kzssgekben van. Szakmai szervezeteik a KOTA Npzenei Szakosztlya, pvakrk pedig a Vass Lajos Npzenei Szvetsg tagjai. A tnchzasok nvvel jellemezhetQ j npzenei trsasg az intzmnyes npzeneoktats kvetkeztben is szmban s sznvonalban megerQsdtt. (60-70 koncertkpes zenekart tartunk szmon) Forgalmazsi lehetQsgeik szqksek. Tncegyttesek zeneksrett ltjk el, egyre kevesebb az nll tnchzban muzsikl zenekar. Br a plyzatok s a NEKM az utbbi kt vben rendszeres tmogatst adott a tnchzak mqkdshez, egyre kevesebb mqvelQdsi intzmny ad helyet e nem nyeresgorientlt szrakozsi formnak. Mintegy10-15 azoknak a zenekaroknak szma, melyek rendszeresen koncerteznek itthon s klfldn. Forgalmazsukbl jelentQs szerepet vllal a FONO Budai Zenehz, 2001-ben a Millenris, s az Orszg Imzs Kzpont. Van azonban egy olyan rtegk is, mely klfldi utcazenlsbQl tartja el magt. Szervezetk a Tnchzi Egyeslet. A Tnchztallkoz s a Szezonnyit Tnchzi mulatsg szervezsvel orszgosan is ismertt vlt. FolkMAGazin c. kiadvnyuk a npmqvszeti terlet egyetlen informatv, ismeretterjesztQ szakmnak s rdeklQdQknek egyarnt szl folyirata. Kzmqvessg, trgyalkot npmqvszet Az 1970-es vek j npmqvszeti hullma trgyalkot kultra letre is pozitv hatst gyakorolt. A kzmqvessg j renesznsza megvltoztatta a fiatalok trgy- s viseletkultrjt. Npmqvszeti dsztrgyak ksztse helyett a hasznlhatsg, praktikum, krnyezetkultra szempontjai kerltek elQtrbe. A rendszervltst megelQzQen nagyon sok szakkr mqkdtt (elsQsorban kisteleplseken) mqvelQdsi intzmnyek fenntartsban. A gazdasgi helyzet romlsval a fenntartk a mqkds terheit megprbltk thrtani a csoportokra, ami a megszqnshez vezetett. Ugyancsak megszqntek, csQdbementek a hziipari szvetkezetek, a forgalmaz bolthlzat minden zlete 2001. janurjra bezrt. Az 1982-ben alakult Npmqvszeti Egyesletek Szvetsge az alkotkat a megyei szervezeteken keresztl fogja ssze, egyni tagsg nincs. A korbban rdekkpviseleti feladatokat is ellt Npi Iparmqvszeti Tancs a Magyar MqvelQdsi Intzet tancsad szerveknt a zsqrizst vgzi. A fentiekben azokrl a csoportokrl, alkotkzssgekrQl szltam, melyek a szakmai intzmnyek, szervezetek munkjba bekapcsoldnak. Nincs tfog kpnk azoknak a munkjrl, sznvonalrl, szemlletrQl, melyek a szakmai hln tesnek . 2001tavaszn a Muharay Szvetsg elnksgvel 4 megyben tekintettk t a megyei nptncmozgalom helyzett. Baranya, Bcs-Kiskun, GyQr-Sopron s Tolna megye npmqvszeti szempontbl nem tekinthetQ tlagosnak, mert mindannyian gazdag npmqvszeti hagyomnyokkal rendelkeznek, csoportjaiknak tbbvtizedes szervezettsge van, s mqvelQdsi intzmnyhlzatukat. az utbb vek egyformn megviseltk. lljon itt nhny tny a felmrsbQl: A rendszervlts meghatroz jelentQsgq fordulatot hozott a megye egytteseinek letben. A megyei mqvelQdsi kzpont megszqnsvel megszakadt az a tbbvtizedes gyakorlat, mely tbb-kevsb szilrd s megbzhat rendszert jelentett az egyttesek mqkdsben. Megszqnt a szakreferensi hlzat, elveszett a bemutatkozsok rendszeres lehetQsge, megszqnt a megyei tovbbkpzs.  Szakmai felgyelet hjn az egyttesek zme nem tud fejlQdni, tbb botcsinlta szakember megfelelQ ismeretek s kellQ alzat nlkl tevkenykedik, a szakmai frumokon val megjelenst nem tartja fontosnak, helyi sikereket tapsoltat magnak s megl a laikusok (politikus is akad kztk) tmogatsval. A plyzati rendszer nem tlti be azt a szerepet, melyet neki szntak. Ezen a szinten nincs is plyzati lehetQsg. A fenntarti hlzat teljesen sszeomlott. A fenntartsi kltsgek gy jobb esetben az nkormnyzatokra, de sok esetben a tagokra hrulnak. A magyar jvedelmi viszonyok nem teszik lehetQv, hogy az egyttesbe jrk fizessenek is. A felnQttek kt-hrom mqszak, s 9-10 rs munkaidQ utn jrnak prbra. (Szanyban a felnQtt prba este 9. 30-kor kezdQdik, mert a dlutni mqszakosok csak gy tudnak jrni.) Ki tud vgezni, s meddig, ilyen krlmnyek kztt komoly szakmai munkt! Nem folytatom!. A ngy megyben regisztrlt l60 felnQtt egyttesbQl, mindssze 25 tagja az orszgos szakmai szervezetek valamelyiknek. (legtbben kzlk a Muharaynak s a Vass Lajos Npzenei Szvetsgnek) /60-80 % sajt sznpadi emlkeit rekonstrulja, nnepsgek s helyi blok rsztvevQje. VezetQik szakkpzetlenek, a tncos irodalmat s mdszertani anyagokat elQkpzettsg nlkl szintn nem tudjk hasznlni. Helyi szintq tovbbkpzsek nincsenek, az orszgos tovbbkpzsek pedig szmukra tl magas sznvonalak Mqkdskkel kapcsolatban meg kell emlteni egy msik, figyelemremlt tnyt. A npmqvszeti csoportok, gy a nptncegyttesek vezetQi is tbb vtizeden t a pedaggusok krbQl kerltek ki. Az 1970-l980-as vekben a fiatalsg is rdeklQdssel fordult a hagyomnyok fel, nagyon sok rtelmisgi, kztk friss diploms gpsz, matematikus, ptsz vgezte el az MMI oktatkpzQ tanfolyamait s vlt amatQr tncegyttes vezetQjv. A rendszervlts szinte kivonta az rtelmisget ebbQl a munkbl. Aki a szakmjban rvnyeslni akar, az mr szinte egyetemistaknt vlaszts el knyszerl, vagy friss diplomsknt nem tudja megengedni magnak a munka melletti rendszeres prbkat s szereplseket. A pedaggusok problmi kzismertek. A mai viszonyok kzepette, kevs s csak kivteles kpessgq pedaggus tud a helyi mqvelQds meghatroz egynisgv vlni. A kis teleplsek nagy rsze pedig este 5 utn rtelmisgi nlkl marad, gy a helyi kultra s a mqvszeti csoportok munkja nhny elhivatott, j szndk, de szakmailag felkszletlen ember szvgye. A szakterletei sszefoglalkban vzlatosan kitrtem arra, hogy az egyttesek milyen mdon prbljk mqkdsi kltsgeiket biztostani az lgrda mqkdshez, az orszgos s a nemzetkzi rendezvnyekre gy tqnik elegendQ plyzati forrs ll rendelkezsre. Gond azonban, hogy a plyzati rendszer nem teszi lehetQv a hosszabbtv tervezst. A kirsok a trgyvre, s arra is ltalban megksve, vonatkoznak. gy, mg a viszonylag biztos finanszrozs rendezvnyek (pl. Tnchztallkoz sem tudnak idQben s megfelelQ mdon tervezni, mert mg a lebonyolts idQszakban sem ismertek a tnyleges tmogatsi adatok. Az egyttesek helyi tevkenysgt, fenntartsi s szakmai kltsgeiket semmifle plyzat nem tmogatja. A NKA npmqvszeti kollgiumnak megalakulsa ta nem volt olyan plyzati kirsa, melyhez, pl. egy falusi hagyomnyQrzQ csoport vagy kzssg csatlakozni tudott volna. A terletfejlesztsi vagy turisztikai plyzatok elviekben adnak lehetQsget a bekapcsoldsra, de a plyzatokban olyan koncepcionlis s gazdasgi tervet krnek, melynek elksztse komoly szakrtelmet kvn, s melyre embereink nincsenek felkszlve. A mqkdst biztost forrsok egyre nagyobb szzalkt az idegenforgalom adja. A helyi csrda programoktl a borfesztivlokig, a szakkilltsoktl a klfldi magyar napokig egyre szlesebb a kre azoknak a rendezvnyeknek, ahol egytteseink kzmqveseink szerepelnek. Kvs azonban a megfelelQen szervezett, megfelelQ sznvonal rendezvny. Npmqvszet cmn legtbbszr az. ismert s ignytelen bvlit ignyli a megrendelQ. Mg a legkitqnQbb lebonyolts s a legsznvonalasabb, legnagyobb tmegeket vonz rendezvnyeink eddigi tapasztalatai is azt - az eddig a gyakorlat ltal nem megcfolt- megllaptst igazoljk, hogy az a rendezvny, melyben tl sok gazdasgi rdek rvnyesl, vagy csak az rvnyesl, egyre inkbb veszt sznvonalbl s elveszti szakmai sztnzQ erejt. Kln kell mg szlni a npmqvszeti terlet nemzetkzi kapcsolatairl. A rendszervltst megelQzQen jelentQs tmogatst lvezett e terlet. JelentQs volt az llami nemzetkzi kapcsolatok keretben, llami finanszrozsbl megvalsul kiutazs. A fenntart szervek protokoll kapcsolatai, a testvrmegyei kapcsolatok is sok egyttes kiutazst tettk lehetQv. Az l991-ben megalakult CIOFF /Folklrfesztivlok Nemzetkzi Szvetsge/ azzal a szndkkal alakult, hogy sszehangolja a nemzetkzi fesztivlok mqkdst, s segtse a csoportok kiutazst. Magyarorszg alapt tagja a szervezetnek, s mintegy 25-30 egyttes utazik ma is klfldre e szervezet kzvettsvel. A 90-es vektQl azonban jelentQs vltozsok trtntek a nemzetkzi kapcsolatokban. A rendszervltst megelQzQen a kelet-nyugati blokk orszgainak politikailag-gazdasgilag is tmogatott esemnyei voltak nptncfesztivlok. JelentQs tmogatst kapott az a nyugat-eurpai fesztivl, mely a vasfggny mgli orszgokbl hvott egyttest. Magyarorszg elsQknt vesztette el e tmogatst, hiszen l990 ta szabadon, politikai engedly, s legtbb orszgba vzum nlkl utazhatunk. A fenntarti rendszer sszeomlsval az egyttesek sajt kltsgen, sajt elhatrozsuk s szndkuk szerint utaznak. Ezrt nehz egyttest tallni a szakmailag is elismert fesztivlokra, mert az nem mindig esik egybe az utazs szndkval (Lengyelorszgba nem utazunk!) vagy nem sikerl az utazs pnzgyi feltteleit biztostani. Sok a kzepes vagy annl gyengbb sznvonal egyttes, aki mindent megtesz az utazsok megszervezsrt. Szereplseik igencsak rontjk a magyar nptncmozgalomrl kialakult kedvezQ nemzetkzi vlekedst. A szakmai szervezetek llsfoglalsa szerint csak Kivlan MinQslt egyttesek rszvtelt javasoljuk jelentQs nemzetkzi rendezvnyeken. Hinyzik azonban az a pnzalap, mely lehetQv tenn, hogy ezekre a frumokra valban a legjobbak utazzanak. Nptncfesztivlok Magyarorszgon Orszgos fesztivlok: jvkszntQ Nptncantolgia Budapest (vente) Orszgos Gyermek s Ifjsgi Nptncfesztivl - Szeged, Szekszrd, Budapest(vente) Magyarorszgi Nmet Tnchztallkoz Pcs (vente) Martin Gyrgy Orszgos Nptncfesztivl Szeged (ktvente) HagyomnyQrzQ egyttesek Orszgos Tallkozja Bag (vente) Pcsvradi Lenyvsr Pcsvrad (ktvente) Kllai kettQs Nptncfesztivl - Nagykll (ktvente) Szekszrdi Nptncfesztivl Szekszrd (ktvente) JelentQsebb nemzetkzi fesztivlok: Csng fesztivl, Eurpai kisebbsgek Folklrfesztivlja Jszberny (vente) Nemzetkzi Ngrdi Folklrfesztivl Salgtarjn (vente) Magyar s szlovk helyszneken. Zempln Nemzetkzi Folklrfesztivl Storaljajhely (minden msodik vben gyerek) Kirlyi Napok Nemzetkzi Nptncfesztivl - Szkesfehrvr (vente) Nemzetkzi Folklrnapok Srvr (vente) Minden Magyarok Tncfesztivlja Gyula (ktvente) Summerfest Nemzetkzi Nptncfesztivl Szzhalombatta, Rckeve, Tkl (vente) Dunamente Nemzetkzi Nptncfesztivl Baja, Kalocsa, Szekszrd (hromvente) Nemzetkzi Nptnc- s Npzenei Fesztivl GyQr (vente) Gyngy Nemzetkzi Nptncfesztivl Gyngys (ktvente) Nyregyhzi Nemzetkzi Nptncfesztivl Nyregyhza (ktvente) Egyb npmqvszeti esemnyek: Orszgos Tnchztallkoz s Kirakodvsr Budapest (vente) Mestersgek nnepe Budapest (vente Pcsi Folknapok Pcs (vente) Orszgos Npzenei Tallkoz Kecskemt (vente) lQ Npmqvszet Orszgos Npmqvszeti Killts Budapest (hromvente)   PAGE 8 <j*, TV.0*vvڤ$a$`gdHڤƺ 2 df \ <`gdn$a$2 df6~zhH0JmHnHu h.$0Jjh.$0JUh Bjh BUh.$5B*phh.$B*phh.$46~|\j|xz6$`gde <`gdn <^gdn <`gdn``gde&` 7hxhxhxhxhxhxhxhxhx-ooo0P&P/ A!Q"Q#$% 8$Dps666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmH nH sH tH <`< NormalCJ_HmHsHtH6@6 Heading 1$>*8@8 Heading 2$@&5:@: Heading 3$@&5B*DA`D Default Paragraph FontViV Table Normal :V 44 la (k (No List 4@4 Header p#.)@. Page Number4B@4 Body Text$a$<P@"< Body Text 2$a$B*PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VvnB`2ǃ,!"E3p#9GQd; H xuv 0F[,F᚜K sO'3w #vfSVbsؠyX p5veuw 1z@ l,i!b I jZ2|9L$Z15xl.(zm${d:\@'23œln$^-@^i?D&|#td!6lġB"&63yy@t!HjpU*yeXry3~{s:FXI O5Y[Y!}S˪.7bd|n]671. tn/w/+[t6}PsںsL. J;̊iN $AI)t2 Lmx:(}\-i*xQCJuWl'QyI@ھ m2DBAR4 w¢naQ`ԲɁ W=0#xBdT/.3-F>bYL%׭˓KK 6HhfPQ=h)GBms]_Ԡ'CZѨys v@c])h7Jهic?FS.NP$ e&\Ӏ+I "'%QÕ@c![paAV.9Hd<ӮHVX*%A{Yr Aբ pxSL9":3U5U NC(p%u@;[d`4)]t#9M4W=P5*f̰lk<_X-C wT%Ժ}B% Y,] A̠&oʰŨ; \lc`|,bUvPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!R%theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] [h 29s,K<ڤ:;<qrtu !8@0( B S ?;PTvyb  ]_`k/125_7777777778 88 80898C8@@CMM]^eefgHg~gggg?h@hBhChEhFhHhIhKhLhYh\h9:EHyz:<XZ = ? z{PQ^_01'(st45OQ@!B!!!!!""""U%W%%%&&((((++++?.A.000020E5G5m6n6D7E77777778888.8/8B8C888U9V999n:p:w:y:;;h<i<<< AA3A5AcBdBcCdCCCDDEEwGxGGGOJPJLLNNRREUFUUWWWhZjZ]]^^``aabb+b-b^b_bbbbb%c&cbccccccccc!d#dqdrddd e!efegeeeeeffffgfffffg g=g?g}g~ggggggg?h@hBhChEhFhHhIhKhLhYh\h/8C8@hBhChEhFhHhIhKhLhYh\hGGPQvwb b  QQ]a/3F5F57777778888/808DDNN]]qdqdff?h\hvBfl Ss<{@xhh^h`-@xh ^`OJQJo(o@xh 8^8`OJQJo(@xh ^`OJQJo(@xh ^`OJQJo(o@xh p^p`OJQJo(@xh ^ `OJQJo(@xh @ ^@ `OJQJo(o@xh ^ `OJQJo((--^-`o(-vBvB Ss@m @xhh^h`-r!@xh ^`OJQJo(om"@xh 8^8`OJQJo(l#@xh ^`OJQJo(g$@xh ^`OJQJo(ob%@xh p^p`OJQJo(o&@xh ^ `OJQJo(b'@xh @ ^@ `OJQJo(oh(@xh ^ `OJQJo(H{.$19 BYGESniyen > %O@hBh@G55G5G5044[h 68<FhpzUnknownFlesG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"ۨY[#X5X5r0 h h 3QHP?2A 2!xx QA magyarorszgi npmqvszeti mozgalomnak hrom nagy korszakt klnbztetjk meg:Fleslexika Oh+'0 ,8H Xd  \A magyarországi népművészeti mozgalomnak három nagy korszakát különböztetjük meg:FülesNormallexika7Microsoft Office Word@@.{d@&3@멷X՜.+,0 hp Malacka5 h \A magyarországi népművészeti mozgalomnak három nagy korszakát különböztetjük meg:\A magyarországi népművészeti mozgalomnak három nagy korszakát különböztetjük meg: TitleCím !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvxyz{|}~Root Entry F 7Data w1Table,WordDocument 9SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore"1O3KC0JUSJRJZQ==2"1Item PropertiesUCompObj r  F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q