ࡱ> [ 0bjbj1[1[ .S1\S1\_74Tg4t00000  23434343434343$58DX3 X300!4 x0023 23 0|j20[ <n13740g418EB8$j2j28~2 - 9X  X3X3 d  g48     > Z: Helyi emlkezet, kulturlis rksg, rksgvdelem. A falusi egyttesek szerepe a szellemi kulturlis rksg megtartsban. A mo-i Muharay Szvetsg clkitqzsei s pldi. I. A Szvetsg bemutatsa A Szvetsg alakulsnak idQpontja: 1990.* Clunk: - A hagyomny megtartsa s tovbbadsa a helyi kzssgekben - A tnc-, zene-, s szokshagyomnyok megQrzse s trktse. Rszletezve: A szerves kulturlis gykerek megtallsa, az identits erQstse. Az nnepi szoksok s hagyomnyok feleleventsvel a kzssgi kapcsolatok erQstse. A kzssgi szoksok, nnepi alkalmak tradciinak szellemben, az nnep mltsgnak felidzse, mely modellt s pldt adhat a ma embernek. A nphagyomnyok j, kzssgi funkciinak megtallsa . Az lQ npmqvszet (autentikus tncosok, zenszek, kzmqvesek) s a revival mozgalom kpviselQinek tallkozsa s bemutatkozsa, killtsok, mestersg bemutatk, sznpadi elQadsok alkalmval. Ismeretterjeszts a gyerekek, az ifjsgi korosztly s a kihvssal lQk krben elQadsok, interaktv foglalkozsok (tnchzak, kzmqves foglalkozsok, jtszhzak) s nyilvnos utcai animcik alkalmval. ElQsegteni egy-egy tjegysg/etnikum kpviselQinek regionlis egyttmqkdst, a npmqvszeti rksg innovcijt. A fentiekkel kapcsolatos tudomnyos kutats vgzse, sszefoglalsok s kiadvnyok megjelentetse Falusi imzspts. Kpzsek, konferencik szervezse. Mdszerek, tapasztalatok kzreadsa s terjesztse. * 1989. a 3. Magyar Kztrsasg kikiltsa, a trsadalmi-politikai-kulturlis rendszervltozs kezdete/idQpontja?. A kult. intzmnyhlzat s tmogatsi rendszer talakul, megszqnnek ill. talakulnak az amatQr mqvszeti tevkenysget tmogat szervezetek(SZOT, TSZ szv. Stb.) megalakul a a Nemzeti Civil Alap, mely megteremti a civil keretek kztt mqkdQ helyi s orszgos egyeslet tmogatsi rendszert. II. A magyar folklrmozgalom korszakai 1. A kt vilghbor kztti vek, az un. Gyngysbokrta korszak (1931-1944) - Parasztcsoportok helyi s orszgos bemutatinak megszervezse. - a szervezQdQ magyar idegenforgalom fellendtse - A VH. KvetQ trianoni bkeszerzQds kvetkeztben terleteit vesztett nemzet ntudatnak, lelki regenercijnak elQsegtse, a npmqvszet rtkeinek felmutatsval Eredmnye: orszgos szervezettsg, szakrtQi hlzat ltrehozsa nptnc s npzenei gyqjtsek megindulsa - Npr. Mz. szakembereinek felgyeletvel 2. Az 1945-1960 kztti korszak, a szovjet tpus hagyomnyQrzs vei. - a npmqvszet a dolgoz np letrmt s alkot tehetsgt pldzza - kultrcsoportok, kultrversenyek, fesztivlok szervezQdse. - nemzetkzi imzspts Eredmnye: Npmqvszeti Intzet megalaktsa (1949) csoportok fenntartsa Npmqvszet Mestere llami kitntets megalaptsa (1951) Ma Integible 3. 1970-tQl a tnchzmozgalom vtizedei. A tnchz (bl, tncmulatsg, stb), hagyomnyos paraszti szrakozsi forma, vrosi krnyezetben val jraledse, ahol fiatalok sajt szrakozsukra, parasztzenre szrakoznak, tncolnak. Eredmnye: a npmqvszet ltjogosultsgot nyer napjaink fiatalsgnak letben A 90-es vekben megindul az ltalnos iskolkban a nptncoktats s a npzenszkpzs, a Tncmqv. FQiskoln a tanrkpzs, a Zenekakadmin a hangszeres npzene s npi nekoktats A hagyomnyokhoz val viszonyban, szemlletben, mqvszeti stlusban lesen megklnbztethetQek ezek a korszakok. Kzs jellemzQjk: - nemzeti identitskeressi trekvsek, - a mqvszeti let, a tncmqvszet megjtsnak szndka - politikai hitvalls - a folklrkutats s amatQrmozgalmak sszefogsa, eredmnyei nem illeszkedtek hosszabbtv kulturlis s nemzetptQ stratgiba orszgunk s trsadalmi politikai helyzetnk kvetkeztben. III. Az Intengible Cultural heritage (tovbbiakban: ICH) jelentQsge: - A hagyomny rtelmezse mindentt ellentmondsos. A hagyomny rtelmezsvel kapcsolatos kt egymsnak feszlQ trend: 1. globalizci, az egyetemlegessgre trekvs, a kulturlis modernizci 2. Kulturlis identitsra trekvs. (A kisnpek, az etnikailag kevert npessgq terletek esetben, trsadalmi politikai konfliktusokat hordoz ezeknek a krdseknek a felvetse is./ Az Unesco egyezmny melyet mindannyian ismernek - jszerqsge: A vilg szmra a Konvenci elfogadsval kvetkezett be ez a pillanat, ami a hagyomnyos szellemi kultra szempontjbl trtnelmi jelentQsgq. Szemlletvltozsra kszteti a trsadalmat hagyomnyai rtkelse szempontjbl, s szemlletvltozsra ksztet mindannyinkat, akik a folklrral foglalkozunk. j szemlletet hoz, mert a szellemi rksg vdelmben a kzssgekre helyezi a hangslyt, clknt a kulturlis identits megQrzst fogalmazza meg. Nem a letqnt kultrk rtekeit minQsti, hanem az elQ emberi rksg folytonossgra irnytja a figyelmet. On a world scale ratification of the Convention by states parties was the historic moment for intangible cultural heritage. It prompted a change in appoach, and perspective of society regarding the appreciation of heritage and especially a change for all of us, who deal with folklore. Globalization and the many social and economic problems in the world caused a change in the cultural paradigm wherein tradition is redefined with a new interpretation and meaning. - Apart from documenting, recording and archiving and re-creating folklore, the emphasis shifted to transmission of folklore - Emphasis is no longer placed on the final product which is created by relatively few people, but the emphasis is now on the creative process in which the role of the community has become the main focus. - maintaining cultural identity has also become a significant goal IV. A hagyomnyQrzs feladatai az ICH szellemben: A kzssgek feladata: a kulturlis arculat megQrzse Ennek rdekben az elsQ lps: - szmba kell venni mindazokat az rtkeket, amelyeket a kzssg valaha is teremtett sajt maga s a vilg szmra, s a helyi kulturlis rksgre ptve ki kell dolgozni a fennmarads s megtarts stratgiit. Ennek folyamatai: 1. rksgleltr trtneti forrsok, mzeumok, levltrak, helyi gyqjtemnyek anyagainak sszegyqjtse, idQsek szbeli emlkeinek, tudsnak sszegyqjtse s rgztse 2. Az rksgelemek rtkelse. - Helyi, nemzetkzi jelentQsgq - mzeumba, levltrba, gyqjtemnybe val - MegQrzsre, fenntartsra, terjesztsre mlt elemek meghatrozsa. n  ` d j p  $ x z | Rtmnxz~Zrt68:<vļĮĵwpipipwwp hi(hlu hi(h 3hi(h 35hi(hB}V5hi(h1f5hi(h"6hi(hks6 hi(h"hi(h;5 hi(h; hi(hkshi(h5hi(hks5hi(h 5 hi(hmhi(h 6hi(h'86hi(hm6hi(hm5CJ aJ )n d f h j  $ & ~ $^a$gd"$ & F^`a$gdks $^a$gdks$a$gd;$a$gdksgdks$a$gd'8 (* mnnxz|~$a$gdB}V $*$a$gdks^gd" & F*$^`gdksgdks$ & F^`a$gdks & F^`gdks^gdks~tN6v<~&~ !!x""f#"$$|%$a$gdB}V~( !.!d!!"v"""""d#f#Z$$$$$ %*%B%|%`&b&&''*******+x++,,(-*-R.|....d2˼ബ hi(h[% hi(hP5hi(ht6 hi(ht hi(h1fhi(h1f5hi(h;5 hi(h;hi(h 5 hi(h hi(h hi(hB}Vhi(h 5hi(hd[5 hi(hd[hi(hB}V55|%~%b&&''8(()***++|+,,(-*-R.T...:1<3>3$a$gd[% $7$8$H$a$gd[%$a$gdB}Vd2:3>355o6667 78Z8\8^8`888%:&:':):b::::::>=H=T======B?????@RRRRRR RpR»»´ɬɥ{{hi(hCeJ5hi(h#L56U hi(hCeJ hi(h2bhi(h#L5 hi(h=hi(h=5 hi(h#L hi(h hi(hThi(hT5hi(h 5hi(hT>*hi(hP5>* hi(hP5 hi(h[%hi(h[%50>344r5s55566777 7^8`88899;::::$<<===>gdT$a$gdP5> ????nRpRTTbTdTXUZUVVhWjW YYYYZZ>\@\\]8^^$a$gdCeJgdT 3. A helyi mqvelQdsi viszonyok vizsglata a. Milyen trsadalmi-kulturlis-oktatsi intzmnyek s szervezetek lteztek/lteznek a teleplsen, s milyen szerepk volt/van a kulturlis rksg vdelmben? (iskola, knyvtr, mqvelQdsi hz, tjhz, klub); b. Egyhzi mqvelQdsi tevkenysgek c. Egykori s mai civil szervezetek (Gazdakr, Olvaskr, Iparos Egylet, NQegylet, Honismereti Kr, tncegyttes, stb.); d. Magnemberek ltal fnntartott intzmnyek, kzssgi szrakozhelyek, kereskedelmi egysgek (szakzlet, kocsma, vendglQ, italmrs, br, kvz, cukrszda stb.); e. Mdik (llami, egyhzi vagy civil ill. helyi, regionlis vagy orszgos jsg, rdi, TV). A felsoroltak tevkenysge a kulturlis rksgnek milyen terleteit rintettk/rintik, s milyen eredmnnyel? (Termszeti krnyezet, mqemlkek, hagyomnyos kultra - npzene, nptnc, szvs, hmzs stb.) 4. A kulturlis rksg tfog fltrkpezse a. a helyi npessg sszettele (csaldok, foglalkozsi csoportok, etnikumok, nemzetisgek, nyelvi kzssgek, vallsi kzssgek stb b. a helyi kultra fnnmaradt emlkei a mzeumokban, levltrakban, knyvtrakban, magntulajdonban stb. a rgszeti koroktl mig (iratok, fnykpek, levelek, hasznlati trgyak, mqtrgyak, irodalmi emlkek, c. hagyomnyos szellemi kultra (a nprajzi rksg) terletei: - tjnyelv, nyelvi kifejezsi mdok (helyi szavak, szlsok, kzmondsok, mesk, stb) - folklr kifejezsformk (nek, zene, tnc, kltszet, drma, jtk stb.); - npszoksok, trsadalmi egyttls mdjai s normi; - termszetismeret, vilgkp, npi gygyts, hiedelemvilg, npi vallsossg; - npi dsztQmqvszet, kismestersgek, nvnytermeszts, llattarts, mestersgbeli tuds; Jelljk meg, hogy melyek a hagyomnyos szellemi kultra tovbblQ maradvnyai a telepls mai letben! 5. A szellemi kulturlis rksg j elemei (falunap, nemzeti nnepek, trtneti vfordulk, iskolai ballags, mai-kreativits jelensgek stb.) Nem kis munka mindezeknek a feladatoknak az elvgzse, de a legnehezebb rsze ennek a tevkenysgnek most kvetkezik: adott helyen, adott intzmnyekkel, adott kzssgekkel sszehangolt, eredmnyes munkt vgezni 5. A mi prblkozsaink: Tagjaink mqkdsi krlmnyeinek, szakmai felkszltsgnek, iskolzottsgnak, szemlyi sszettelnek, kapcsolatrendszernek, hagyomnyos kultrrl vallott nzeteinek felmrse. (2005-ben 117 teleplsen vgeztnk krdQves felmrst, ahol adataink szerint 4970 fQ foglalkozik hagyomnyQrzssel, elsQsorban tncol, nekel,) Az ICH szempontjbl a legfontosabb krds: A hagyomnyt a mlt rszeknt kpzelik-e el, avagy a jelenbe jrartelmezendQ entitsnak? A vlaszokbl azt llaptottuk meg, - ami sajnos trsadalmi mretekben is igaz - hogy tagsgunk krben olyan statikus hagyomnykoncepci l, mely tbbnyire hagyomnyQrzst jelent. Ez jelenti, hogy sznpadi formban jelennek meg a hagyomnyok, tbbnyire idillikus letkpknt,. A hagyomnyok rtelmezse s mai letbe illesztse sokkal kevsb rsze ennek a munknak, mint ahogy az a hagyomny funkcijbl kvetkezQen rsze lehetne. Mindezek alapjn a kvetkezQ programokat lltottuk ssze: 1. Tallkoz szervezse a szoksos fesztivlok s bemutatk helyett jtkos, interaktv tapasztalatcsere s work shop , ahol kt nap alatt a szellemi rksg majd minden terlete megmutatkozott. A rsztvevQ tagegyesletek (54 telepls) 10 fQs kpviselQi hat gazatban (Zene, tnc, viselet, mese, gasztronmia, npi sportjtk) mutattk be teleplsk szellemi rksgt. Nem versenyt rendeztnk, hanem jtszottunk, fQztnk, s mulattunk, ahogy a hagyomny a mindennapi letben elQfordul. 2. Kpzs (2 x 30 rs modul) mely a szakmai ismeretek, forrsanyagok megismertetst s a mdszerek tadst tqzte ki clul. Clja: mdszert, tudsanyagot, zlst, eszmket s elveket adni a helyi hagyomnyQrzQ kzssgek tevkenysghez. Tmakrk: a helyi emlkezet szmbavtele (mi az rksgem, hol tallom, hogyan ismerhetem meg, a helyi kulturlis rksg rtelmezse (mit tartok belQle fontosnak, mi az, ami a mzeumi megQrzst szolglja, mit tudok a helyi kzssgekben tovbbQrizni, hogy illesztem a mai letembe) rksgvdelmi feladatok meghatrozsa (a megtarts s tovbbads formi, helyi oktats, mqvszeti csoportok, szakkrk, kzssgek szerepe) Az rksgvdelemmel kapcsolatos helyi, regionlis stratgik, kapcsolatok kialaktsa, orszgos rdekrvnyests. Gyakorlat: Gyqjts, kutats, forrsismeret tmutatk, archvumok s az archvumok hasznlatnak mdja. Gyqjtsi krdQvek, mdszerek, krdsek, lejegyzsi mdok, a dokumentumok 2. Az n mdszerem gyqjtstQl a bemutatig. Az egyttesi munka gyakorlati fzisai. Felkszls, forrsok tanulmnyozsa, technikai felkszts, stlusgyakorlat, j anyag tanulsa, szereplQvlaszts, koreogrfia, stb) Npi dramaturgia, sznpadi alapismeretek, vilgosts, hangosts, dszletek Hallgati feladat: (3-10 o. terjedelemben) sszegyqjteni annak a falunak a nprajzi irodalmt, ahonnan a rsztvevQ jn. Egy szabadonvlasztott szoks lersa. A falu tnclete rgen s ma. A falu jeles szemlyisgei, akik a hagyomny fenntartsban s tovbbadsban szerepet vllaltak. EgyttesvezetQk, tantk, jeles tncosok, nekesek, npmqvszet mesterei. Brmilyen tmval kapcsolatos, szabadon vlasztott tma kifejtse. 3. Kiadvnyok a helyi hagyomnyok feltrkpezshez, rtelmezshez s hasznlathoz adunk szakmai tancsokat. Fzeteinkben kzlnk gyqjtsi tmutatkat, forrsjegyzket s azoknak az intzmnyeknek, szervezeteknek az elrhetQsgt, melyek szolgltatsaikkal segteni tudjk az nk munkjt. A Helyi emlkezet, kulturlis rksg, rksgvdelem c. sorozatunk fzetei: - Felfldi Lszl: rksgnk van. Mit kell tudni rla? A szellemi kulturlis rksg vdelmrQl. - Bath Edit: Viseleti rksgnk. - Gombos Andrs: Tncos rksgnk. Varga Sndor: A hagyomnyQrzQ munka folyamatai. Tervezs, mdszerek, forrsok, gyakorlatok. - Nmeth Istvn: Npzenei rksgnkrQl. - Ttrai Zsuzsanna: nnepi szoksok Amit eddig eredmnynek mondhatunk: - a csoportok nemcsak a sznpadi bemutatkra kszlnek, helyi kzssgi s trsadalmi szerepk felrtkelQdtt - a mqvszileg gyengbb csoportok is feladathoz jutnak, sikerlmnyk van - szervezetnk kzssgi lete, kapcsolatrendszere felfrisslt - sok fiatal kapcsoldott be a munkba Ksznm a figyelmet! pRT TjTlT(UHU`UbUVV YY Y*Y,Y2YYYZZ<\F\\\z]]]]8^N^^^t___6`R`b`d`8a:aFaadbRcd"dPdee:g6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmH nH sH tH @`@ NormalCJ_HaJmHsHtHDA D Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k (No List PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VvnB`2ǃ,!"E3p#9GQd; H xuv 0F[,F᚜K sO'3w #vfSVbsؠyX p5veuw 1z@ l,i!b I jZ2|9L$Z15xl.(zm${d:\@'23œln$^-@^i?D&|#td!6lġB"&63yy@t!HjpU*yeXry3~{s:FXI O5Y[Y!}S˪.7bd|n]671. tn/w/+[t6}PsںsL. J;̊iN $AI)t2 Lmx:(}\-i*xQCJuWl'QyI@ھ m2DBAR4 w¢naQ`ԲɁ W=0#xBdT/.3-F>bYL%׭˓KK 6HhfPQ=h)GBms]_Ԡ'CZѨys v@c])h7Jهic?FS.NP$ e&\Ӏ+I "'%QÕ@c![paAV.9Hd<ӮHVX*%A{Yr Aբ pxSL9":3U5U NC(p%u@;[d`4)]t#9M4W=P5*f̰lk<_X-C wT%Ժ}B% Y,] A̠&oʰŨ; \lc`|,bUvPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!R%theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] _7d2pRi0 $&DFJ ~|%>3>^k*vZ0!"#%'(EGHI8@0( B S ?4{<a7a7>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName 67B ; gx *.@!!# #*+0011a767AB lnuyCRT f t | : L Z ) D # u } Jgjk}@Uv>z}=Obd*,?Cuw,C X$Dh?Q}QSwy !!!!e"g""" ##b#n###$ $b$q$x$y$$$x%z%%%O&U&m&o&$'%'''''P(S() )i)k)**B*D* ++++4,6,,,+-,-7-8---I.J...J/P/Z/\/{/|///00H0R00000J1O1y1z11111 2 22222 3 3#4%4s4u4444455:5=5l55555556$6&6666677D7G7\7a7nDU t u Z \ k m | $h U&o&&&,-8-P/|/0 0O1z111o222 355666$6G7^7a777 a79 v 8^"pbw4ld4.Qnhxp^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. hh^h`hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHhhh^h`OJPJQJ^Jo(-h88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHx9 w4l.Qn8^"P.ey"!d[i(U s=t 374'8/ DCeJ+QB}V[qaksluz1f#L1T; P5"1 m4X2b[%_7a7@6%666::: : :::::GGGG_7 $@"$(*.h@8t@<RUnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"b C/dC/dr0C7C7 3qHP ?+Q2!xx Moharailexika$   Oh+'0h $ 0 <HPX`MoharaiNormallexika4Microsoft Office Word@vA@ @ 븺C/՜.+,0 hp| dC7 TitleCm !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoprstuvwxz{|}~Root Entry F=Data L1TableT8WordDocument.SummaryInformation(qDocumentSummaryInformation8yCompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q