ࡱ> ^`_ \p%Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsg Ba==x[,!8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial1$Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman#,##0\ "Ft";\-#,##0\ "Ft"##,##0\ "Ft";[Red]\-#,##0\ "Ft"$#,##0.00\ "Ft";\-#,##0.00\ "Ft")$#,##0.00\ "Ft";[Red]\-#,##0.00\ "Ft">*9_-* #,##0\ "Ft"_-;\-* #,##0\ "Ft"_-;_-* "-"\ "Ft"_-;_-@_->)9_-* #,##0\ _F_t_-;\-* #,##0\ _F_t_-;_-* "-"\ _F_t_-;_-@_-F,A_-* #,##0.00\ "Ft"_-;\-* #,##0.00\ "Ft"_-;_-* "-"??\ "Ft"_-;_-@_-F+A_-* #,##0.00\ _F_t_-;\-* #,##0.00\ _F_t_-;_-* "-"??\ _F_t_-;_-@_-"Igen";"Igen";"Nem""Igaz";"Igaz";"Hamis""Be";"Be";"Ki"        + )  , * "  " 8@ @ @ @ @@    ( (  ("@ (b@  @ @ @@ 0 @@ @ @ @@ (0@@ (8!@@ !@ @ !@@ !@ @ (0!@@ !@@ 0 (` 8@@ 8@ @ # h  "P `  H H "X "\ @ " #0 #8"@ #p #8b@ #8 # 8 #8` # #P #X #X "|`  (8@ @ (8@@ (@ (8 @  @ @ @ @@ U@@ 0 8&@ @ (&@ @ (&!@ @ 8@ @ "8@ @ "8@ @ "8@@ 8@@ 8@ @ *8@@ (@ (!@@ 0 (!@ @ (!@@ (!@ @ (8  (P #xP #8P  hP  \ #8@ "|@ "pP  L h@ #x@  l@ ` 8&@ @ 8&@ @ 8@ @ "8 "8 "8 "0 "8@ "8 "  ( 8@ @ 8@@ 8@@ 8@ @ 8@ @ 8@ 8@ @ 8@ 8@ 8@@ 8@@ 8@ @ 8@ @ 8@ @ *8@ @ *8@@ *8 @ 0!@ @ 0!@@ 8@ @ 8@@ 0@ @ 0@@ 8@@ 8@@ *8&@ @ 8@ @ ( (0 "   ! ! % ! ! % ` >Munka1D^befektetsi tkr yD.) A CL SZERINTI JUTT.NF.) Foglalkoztatottak$$ ;T & Jogllsa:KZHASZN BESZMOL KZHASZNSGI JELENTSETrsadalmi szervezet vezetQje& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .."A KZHASZNSGI JELENTS TARTALMA:A.) SZMVITELI BESZMOL\A kiemelten kzhaszn szervezet egyszerqstett ves beszmolt: a 224/2000. (XII. 19.) Korm.\rendelet 4. s 6. szm mellklete szerint - Kzhaszn szervezetekre vonatkoz - mrleget s4eredmny-kimutatst kszt. (mellkletknt csatolva)CB.) A KZHASZN SZERVEZET BEVTELEINEK - EZEN BELL A KLTSGVETSITMOGATS FELHASZNLSA:#I. Kzhaszn tevkenysg bevtelei ezen bell01. Kzhaszn clra, mqkdsre kapott tmogatsok,3. Kzhaszn tevkenysgbQl szrmaz bevtel4. Tagdjbl szrmaz bevtel'Kzhaszn tevkenysg bevtele sszesen3II. Kzhaszn tevkenysg kltsgei s rfordtsai1. Anyag jellegq rfordtsokAnyagkltsg sszesenIgnybevett szolgltatsok,Egyb szolgltats (bankkltsg, biztosts)#Anyag jellegq rfordtsok sszesen 2. Szemlyi jellegq rfordtsok Megbzsi djBrkltsg sszesenSzemlyi jellegq egyb kltsg$Szemlyi jellegq rfordts sszesen3. rtkcskkensi lers4. Egyb rfordtsok8Kzhaszn tevkenysg kltsgei s rfordtsai sszesen)Trgyvi eredmny = Trgyvi tQkevltozs Megnevezs3C.) A VAGYON FELHASZNLSVAL KAPCSOLATOS KIMUTATS1. Sajt tQke vltozst Indul vagyon TQkevltozsebbQl:Trgyvi eredmny Sajt tQkeSajt tQke vltozsa.2. A vagyon megjelentsi formja s vltozsaBefektetett eszkzkForg eszkzkAktv idQbeli elhatrolsokEszkzk sszesenKtelezettsgekPasszv idQbeli elhatrolsokIdegen forrs sszesenSajt forrs sszesenForrsok sszesen Brutt rtk Nett rtkBrutt vltozsaNett rtk adatok Ft-bansszesen4. Befektetsi tkrBrutt rtk vltozsa Nyit 01.01. Nvekeds CskkensVagyoni rtkq jogokSzellemi termkekIMMATERILIS JAVAK SSZESENIngatl.kapcs.vagy.rt.jog.Mqszaki gp, berendezsEgyb gp, berendezsTRGYI ESZKZK SSZESEN*BEFEKTETETT ESZKZK SSZESEN (nagyrtkq)=Trgyivi sszes nagyrt.kisrtbeszerzs, selejtezs, adomnyrtkcskkens vltozsa!Ingatlanok s kapcs.vagy.rt.jog.$Trgyvi elszmolt cs. Mindsszesen beszerzsadomny plyzatajndk rtkeststerven felli cs.adomny zr 12.31. lops kr selejtezs tv.fel.cs Zr 12.31.Nett rtk vltozsa MINDSSZESEN tv.szti cs kresemnyselejtezs miattadomny nett rt.D.) A CL SZERINTI JUTTATSOK E.) A KZPONTI KLTSGVETSI SZERVTPL, ELKLNTETT LLAMI PNZALAPTL, NKORMNYZATOKTL S MINDEZEK SZERVEITPL KAPOTT TMOGATS MRTKE:F.) A FOGLALKOZTATOTTAK LTSZMA, MUNKABRE, TLAGBRE, A VEZETP TISZTSGVISELPKNEK NYJTOTT JUTTATSOK RTKE, ILLETVE SSZEGE:1. Foglalkoztatottak ltszmaHelyi szervezetek sszesenKzpontFQfoglalkozs alkalmazottRendszeres megbzsokTiszteletdjban rszeslt'Rendszeresen foglalkoztatottak ltszma,Eseti megbzssal foglalkoztatottak sszesen%2. Foglalkoztatottak brutt brtmegefQe Ft3. Foglalkoztatottak tlagbre'Rendszeresen foglalkoztatottak sszesenFt/fQ/hMagnszemlyek tagdjaRszvteli djakBankszmlk kamataiEgyb bevtelek.3. Befektetett eszkzk sszesen s vltozsa 100 eFt alatti eszk. Beszerzse100 e Ft alatti eszk.elsz.cs.100 eFt alatti eszk. beszerzseNemzeti Kulturlis Alap%Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsg$1011 Budapest, Szilgyi DezsQ tr 6.Statisztikai szmjel: 19635394-Brsgi vgzs: A Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsge a Kzhaszn szevezetekrQl szl 1997. vi CLVI. Trvny 19. -a alapjn kiemelten kzhaszn besorols szervezet - s ennek alapjn az albbi - KZHASZNSGI JELENTST kszti. (A jelentsben szereplQ sszegek ezer Ft-ban rtendQk.)SZJA 1 %#Oktatsi s Kulturlis Minisztrium 2Szemlyi jellegq egyb kifizetsek (reprezentci) Kzhaszn Pk. 63.257Jogi szemlyek tagdjaG.) Rvid tartalmi beszmol 2009. december 31-iBudapest, 2010. mjus 25.2008. dec.31-n2009.dec.31-nFBefektetett eszkzk rtknek vltozsa 2009. vben (adatok e Ft-ban)Nvekeds 2009-ben9A Szevezetnek 2009 vben cl szerinti juttatsa nem volt.<4. VezetQ tisztsgviselQknek nyjtott juttatsok 2009. vben#Szocilis s Munkagyi Minisztrium&kotrs Alaptvny - Norvg Civil Alap%2. Plyzati ton elnyert tmogatsok-Nemzeti Kulturlis Alap (1907/2861 sz. ply.)-Nemzeti Kulturlis Alap (1907/2710 sz. ply.)-Nemzeti Kulturlis Alap (1904/1827 sz. ply.)COktatsi s Kulturlis Minisztrium (21439/2009 - Tengertnc ply.)6Szocilis s Munkagyi Minisztrium - NCA-ORSZ-09/0453mSzveges kiegszts a Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsgnek 2009. vi egyszerqstett ves beszmoljhoz-A Szvetsg 2009 vi eredmnye 1.742 ezer Ft.TA szervezet sszes bevtele 15.653 ezer forint volt, amely az albbi ttelekbQl ll:Tagdj bevtel: 616 ezer FtRszvteli djak: 2092 ezer FtNemzeti Kulturlis Alap:Nemzeti Civil Alapprogram:Norvg Civil Tmogatsi Alap: 5373 ezer Ft$Oktatsi s Kulturlis Minisztrium: 2400 ezer FtBankszmlk kamatai: 511 ezer Ft Apeh l %: 54 ezer FtEgyb bevtelek: 134 ezer FtA szvetsg sszes kiadsai 13.911 ezer forint sszeget tettek ki. Az llomnyban lvQ trgyi eszkz<k rtkcskkense 190 ezer forint volt. Az egyb rfordts 1 e Ft.]Az anyagjellegq rfordtsok (13688 ezer Ft) kzl a jelentQsebb sszegek az albbiak voltak:Nyomtatvny, irodaszer: 64 ezer FtIngatlan brleti dj:0Kikldetsi ktg., utazsi ktg., szlls: Szlltsi kltsgek:Knyvelsi dj:Irodai tevkenysg: Kulturlis tancsads:Kulturlis szolgltats:Rendezvnyszervezs:Oktats, tovbbkpzs: Bankkltsg: 77 ezer FtJavts s karbantarts: 38 ezer Ft Postakltsg:SA szervezetnek 2009-ben 110 e Ft rtkben volt kis rtkq trgyi eszkz beszerzse.sszessgben megllapthat, hogy a Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsg a kzhaszn tevkenysgvel sszhangban hasznlta fel a bevteleit. MegfelelQkppen gazdlkodott a kszleteivel, pnzeszkzeivel s tartalkaival, gy biztostva a kitqztt clok elrst.Budapest, 2009. mjus 25. & & & & & & & & & & & & & Hra Istvnnelnk`A Szvetsg 2009-ben vllalkozsi tevkenysget nem vgzett. A mrleg szerinti eredmnye teljes 0egszben a kzhaszn tevkenysgbQl szrmazott. 723 ezer Ft 3750 ezer Ft 898 ezer Ft 2012 ezer Ft 238 ezer Ft 829 ezer Ft 2188 ezer Ft 1595 ezer Ft 3250 ezer Ft 206 ezer Ft 58 ezer Ft4Kommunikcis kltsgek (telefon, internet): 413 ezer Ft 1226 ezer Ft4Egyb ignybevett szolg.(honlap, kzjegyzQ): 279 ezer Ft4 /izD +! ! P"( $&& (B.&/0R3*45H77_:;<Kcc $GIKSZ] dMbP?_*+%8 lMKyocera FS-3900DN KX dXXdPcK/ 4 ****4 <*D2*z 00000000L -L -2 dd ? ?XX0J,X< KidPcKP/0dPcK'/dPcK N/Bizalmas 1" VXX??U} } } I }  v w x==== ====== y == | || | || } }} 0&"*+8 @: ; = > ? " * + 8~z8~~~~~~~~~~~ : ; = > ? R.ABCDEFG6 HIJK6L6M6 NOPQ6R6 STU6V6 WX YZ[\]^_ A B D E FFD`@Dd@F G9{G99999GIB@IK@G9999999 Hn9HnnnnnHoB@oK@Hp:::::: I:"I=====HH9====== J9J99999JI@@I@J:9::::: K9uK99999KI1@IL@K9999999 L9|L99999LI@@I@L9999999 M9M99999I~ MI@M9999999 Nn9NnnnnnNo@o@Np9::::: OO449====== PnPH@4X@P9====== Q6oQI`v@G@Q9999999 RepReeeeeRfh@gJ@Rh S9SJ@D@Si T T449 U6UGP@G@@ VhmVhhhhh Vf} Vf}Vh W:9W:::::WJP@J@@Wm X1X88888XFm@F@XK YDD; ZZD`@Dd@Z [ [44 \ \DD ]]4`@4@b@]7 ^^4@4L@^7 __4V@4@S@_7BTX.PP4PPPJP*<<B.$HBB...` a b c d e f g h i j k m o p qrst uvxy z{| } ~ `_`_____`j@j@`k a aDD; b b4}~ b4@@b7 c cD} cD; d~ d4 d4l e_e_____ejj@@e< f447 ggD`@Dg@g< hhDP@D?h< i1i11111iF@F+@iK j44 k kDD8@ m" o# p !p pE`@Ed@ q$q4@4@ r%r4K@4B@ s& s44 t!'t!!!!!t??8@ u(uD/@D@@ v) v> x* y !y yC`@Cd@ z+z4@4@ {,{4?@4@ |!-|!!!!!?? }".}"""""}@/@@t@ ~/~AA0@ !0!!!!!??>0B4**B..B$8$$8$8$$&8$ 0@  "1"""""@@ #2#####B/@B@@ 3 C/@Ct@ q L8 {z z zO P4 M7 M4 M5 N6$Qj^R^-ARj^Rh*AS$$$$$ y y$,8884F( >?@<dKKK: 88 7 .grPx dMbP?_*+%MKyocera FS-3900DN KX dXXdPcK/ 4 ****4 <*D2*z 00000000L -L -2 dd ? ?XX0J,X< KidPcKP/0dPcK'/dPcK N/Bizalmas 1" dXX??U} } } } } .                   :  $$$$$$$$$$ ; < = >  rQ K tL M N tOt P XR XS )?'%%V )@~ '@ %} %~ V@ *A~ '@ %} %~ V@ )B '%%V )C '%%V )D~ 'x@ %} %} ~ Vx@ *E~ 'x@ %}%~ Vx@ *F~ '4@ %}%~ V4@ )rT~ %[@%~ V[@ /G0~ .[@,-.,,-~ W[@ H < > UUt YN ZT ZS [PV )?'%V )@'S@"@% }~ VV@ *A'S@"@%~ VV@ )I' }%V )C' }%V )D'@Q@%~ V@ *E'@Q@%~ V@ *F'P@T@%~ VЄ@ )sT~ [@% V} /J0~ g@.,,- W} }D4 l**dv@*NN**dNNJJ`T(RF<<FFFHH! " # $ % & ' ( ) * + , - !V !< != ! !>!\ ! rU " "tK "tL "M "X "N "Y "O " s # #]Z # ^[# s $)?$%%V %)@~ %%x@ %} %~ %%"@% ~ % V0@ &*A~ &%x@ &} &~ &%"@& ~ & V0@ ')B'%%V ()C(%% ( V} ))D~ )%f@ )} )~ )%Q@) ~ ) V@[@ **E~ *%f@ *} *~ *%Q@* ~ * V@[@ +*F~ +%@ +} +~ +%T@+ ~ + V@ ,)t,&~ ,[@ ,~ ,%[@, , V} -+W-`~ -a[@ -ab~ -c[@-aaab - W}zf~@,ff,8fffb>@<d *% !#!#!!!!!# "#"#"#"#"#"#"" 7 K~ dMbP?_*+%MSHARP AR-122E N 4dXXA4SCPI$&SHARP AR-122E N 4dXXA4Hff**** 4****d "ArialdXffffbfff@222222< Username unknownJobname unknown`@< dSC0C" dXX??U}        @  :\::::::::::::::::: qqqqqqqqq ] !!!!!!ww~ wd@$ 9$$$$u~ vp@$ 9$$$$u~ v@$ 9 $$$$u~ v@ $ 9 $$$$u~ v@ $ 9 $$$$u~ v@ $  !} !~ x@ 9 }~ u@ n(((<:::::F>@<d 7 [&\ dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(~?)~?MSHARP AR-122E N 4dXXA4SCPI$&SHARP AR-122E N 4dXXA4Hff**** 4****d "ArialdXffffbfff@222222< Username unknownJobname unknown`@< dSC0C" dXX `? `?U} &} m [ @       ^ _ 4h ! ` 2a 39 b ( c ( d ( e ( f~ ? ~ (? g 4i ! ` 2a 39 b ( c ( d ( e ( f~ 9@~ (9@ j 4l ! ` 2a 39 b ( c ( d ( k ($$$$$$$$ 55<`(84848 ! " $ % & ' ( ) * + , - . 01;2;3;4;5;6;7;8;9;:;;;<;=;>;?; 8 !d~ !}~ "$%&'()*+,-. 0 12 3 4 5 67 8 8 9 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ?@TD  *@;A;B@CJ@D;E;F;G;H;I;J;K;L;M;N;O;P;Q;R;S;TU;V@W;X;Y;Z; @ @A BB}}}}} CC}}}}}D E E F F G G H H I I J J K K K L L L M M N N O O P PP Q Q R R S S TT}}}}U VV}}}}}WX X Y Y Z: "" **& " >*@<dXXX2PPTTVVBBCC7 Oh+'0HP\ 4s&Muharay Elemr Npmvszeti SzvetsglMicrosoft Excel@qD(@Nճ@(՜.+,0x PXl t| & KapitnyLA Munka1befektetsi tkrD.) A CL SZERINTI JUTT.F.) Foglalkoztatottak.'D.) A CL SZERINTI JUTT.'!Nyomtatsi_terlet MunkalapokNvvel elltott tartomnyok !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSUVWXYZ[Root Entry FWorkbookSummaryInformation(LDocumentSummaryInformation8TRoot Entry F(aWorkbookSummaryInformation(LDocumentSummaryInformation8l !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSb ՜.+,D՜.+,x PXl t| & KapitnyLA Munka1befektetsi tkrD.) A CL SZERINTI JUTT.F.) Foglalkoztatottak.'D.) A CL SZERINTI JUTT.'!Nyomtatsi_terlet MunkalapokNvvel elltott tartomnyok@ $\_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayNamep{muharaymuharay@mail.datanet.hu&Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsg