ࡱ> gih5@Vbjbj22"\XX!,.h(((((((c.e.e.e.e.e.e.$d0R24.-((.((....((c..c...+.( R֬,c..0.,\3~30.3.H(<.J VX(((..$ MUHARAY ELEMR NPMpVSZETI SZVETSG 1011 Budapest, Szilgyi DezsQ tr 6. Tel.: 201-7931 2006. vi munkatervi beszmol Tagszervezetek szma: Csoportos: 132 Egyni: 47 sszesen: 6.000 fQ II. Szervezetnk mqkdsnek jellemzQi, civil partner kapcsolatok: A 2006-os vet tagrevzival kezdtk. Azokat a csoportokat, melyek nem fizetik a tagdjat vagy nem vesznek rszt Szvetsgnk tevkenysgben trltk. Tapasztalatunk, hogy a civil szervezQdsbQl azok a szervezetek, egyttesek maradnak ki, melyek mgtt nem ll intzmnyi, szervezeti httr. Ezek azon kisteleplsek, ahol mr a mqvelQdsi hzak sem mqkdnek, ahol a csoportok ln nem rtelmisgi vezetQ ll, vagy ahol kulturlis tevkenysgre egy fillr sem jut. Ezeknek a csoportoknak, teleplseknek volna leginkbb szksgk segtsgre, de szemlyi, gazdasgi feltteleik miatt Qk sajnos a vgrvnyesen lemaradk. Szvetsgnk mqkdsi tmogatsai is vrQl- vre cskkennek, gy minden igyekezetnk ellenre sem vagyunk kpesek arra, hogy munkjukat, az orszgos- szakmai vrkeringsbe val bekapcsoldsukat folyamatosan segtsk. Jobb helyzetben vannak azok a csoportok, szervezetek, ahol a hagyomnyQrzQ-kzssgi munknak tbb vtizedes hagyomnyai vannak, s ahol a telepls rtelmisge, tanr/npmqvelQ a csoportok lre llt. Ezeken a teleplseken trsadalmi sszefogssal, a helyi rgis orszgos civil szervezetekkel egyttmqkdve, mqkdQkpes, mqvszileg is j teljestmnyt nyjt csoportok mqkdnek. A mqvszeti munka mellett a telepls egszre hat kzssgi munkt vgeznek, melynek eredmnye abban is mrhetQ, hogy az NCA helyi s regionlis szervezeteinl sikeres plyzk. Tagszervezeteink ignyei szerint ebben az vben kapcsolatainkat azokkal az orszgos civilszervezetekkel erQstettk, kiknek tevkenysge szintn a falusi kulturlis, mqvszeti kzssgek munkjnak segtsre, sszefogsra irnyul. gy a KzssgfejlesztQk Orszgos Egyesletvel, a Honismereti Szvetsggel s a Falusi s Agroturizmus Orszgos Szvetsgvel van szervezett egyttmqkdsnk. Ebben az vben nnepelte megalakulsnak 75. vforduljt a Szanyi Bokrta , mely orszgunk egyik legidQsebb mqvszeti, civil szervezete. Az vforduln tagszervezeteink kpviselQi jelen voltak. Szvetsgnk mqkdsi krlmnyei: Mqkdsi cl tmogatsunk ebben az vben jelentQsen cskkent, trgyi s eszkz gyarapodsunk ebben az vben nem volt. A mqkdshez elengedhetetlenl szksges szemlyi llomnyt sem tudtuk megerQsteni, tovbbra is vllalkoz megbzssal dolgoz irodavezetQ s nknteseink vgzik a szervezQ s adminisztrcis tevkenysgeket. A tagdjbevteleken s az NCA, NKM csekly mqkdsi tmogatsa mellett, szakmai tevkenysgnkhz az NKA szakkollgiumaitl kapunk cltmogatst. A mqkdsi tmogatst a plyzati szerzQdsben foglaltak szerint hasznltuk fel: az iroda brleti djra, kommunikcis kltsgekre (posta, telefon), adminisztratv kltsgekre (knyvels, titkri teendQk) hasznltuk fel. 2006. jliustl irodnk cme megvltozott, melyre vonatkozan a jogerQs brsgi vgzst mellkeljk. IV. Megjelens s kapcsolatok Honlapunk  HYPERLINK "http://www.muharayszovetseg.hu" www.muharayszovetseg.hu tartalmazza a szervezetnk mqkdsvel kapcsolatos dokumentumokat s bemutatja tagszervezeteinket is. Minden esetben igyeksznk tevkenysgnk nprajzi s trtneti vonatkozsait is bemutatni. . Partnerkapcsolatokat alaktottunk ki a szomszdos orszgok hasonl tevkenysgq szervezeteivel. gy a Vajdasgi Magyar Folklrkzponttal, a szlovniai magyar hagyomnyQrzQ szvetsggel s a Burgenlandi Magyar NpfQiskolai Trsasggal. Szervezetnk szmra a legtbb pldt az 1908. ta folyamatosan mqkdQ Ausztriai Viselet s HagyomnyQrzQ Szvetsg mutatta. Szakmai partnereink (Martin Szvetsg, rksg Gyermek Npmqvszeti Egyeslet, Tnchzi Egyeslet, Npmqvszeti Egyesletek Szvetsge) megalaktottuk a Npmqvszeti Tancsot, melynek clja a kzs rdekkpviselt s rdekrvnyests. Civil partner: Honismereti Szvetsg, KzssgfejlesztQk Egyeslete, Falusi s Agroturizmus Orszgos Szvetsge 2006. februr 18. nnepi Kzgyqls. HagyomnyQrzQk nemzetkzi konferencija a SzvetsLj, H P h | @ @B,.PVX,| ~ @!B!D!r!t!#*#P#v#%%'((žгЯЯЯЪЪНВо h/(l0Jjh/(lUjh/(lU h-#d\ h/(l\hh?hB hB5\ h/(l5\ h,5\h,h/(l h1'*5 h/(l5h a5CJaJhci}h a5CJaJhci}h a5CJ$aJ$7L* , R ~ @ B r <>@ $ & F a$gdB$a$$a$VRTVX(,| ~ "##%'(($h^ha$$ & Fa$$a$(((828 9:::::$;&;(;;<<<v=">4?@@A\CDD8EG$a$((<)68 8::::::;$;&;(;; <2<GG0GGKKKKKKKLL:LLLLM2MNNNpQrQtQ~QQQQQQ R"RUUUUV½µǨǡǨh-#d h2Qh`hjPh`5 h`5hRh`5 h a5 hSn5h`hth\.h/(l56B*]ph h\.5 hB5hB h/(l5Uh/(l h/(l5\9g megalakulsnak 15. vfordulja alkalmbl. Partnerknt meghvtuk a szomszdos orszgok hagyomnyQrzQ mozgalmainak azon kpviselQit, akik pldjukkal segtettk megalakulsunkat s mqkdsnket, vagy, akik eddigi tevkenysgnk sorn partnereink voltak. RsztvevQk szma: 270 fQ Szvetsgnk tagegyesleteinek, teleplseinek kpviselQi, klfldi s hazai szakmai szervezetek kpviselQi. Az erre az alkalomra killtst is rendeztnk, mely 3 htig volt lthat a Hagyomnyok Hzban. A tablk bemutattk Muharay Elemr munkssgt, Szvetsgnk tevkenysgt, tovbbkpzseinket, rendezvnyeinket. (Pr. 1. sz. mellklet) V. Szakmai rendezvnyek: februr 18. Budapest jvkszntQ Nptncantolgia. A rendezvny hagyomnyainak megfelelQen ezttal is a trgyvben-legjobban szereplQ egyttesek kaptak meghvst. Jnius 10.- 11. Tura Bag A Galga menti kis telepls, Bag 20 ve ad otthont a hagyomnyQrzQk orszgos tallkozjnak. A Bagtl 10-km-re lvQ Tura, az 1906-os Bartk ltogatsrl akart megemlkezni, ezrt kzenfekvQnek tqnt, hogy a szakmailag azonos krt rintQ, azonos szakmai szervezet kzremqkdsvel tartott rendezvnyt sszekapcsoljuk. Mindkt telepls lakossga nagyszerq hzigazda volt. A kzponti, menzai tkezst kiegsztettk az otthonrl hozott hzi stemnyekkel, gy a vendgcsoportoknak szinte lakodalomszerq elltsban volt rszk. A tallkozra az sszes programot tartalmaz meghv kszlt (1000 pldnyban). A helyi nkormnyzatok sajt sokszorosts szrlapot ksztettek, melyet eljutattak a kt telepls minden csaldjnak postaldjba. Meghvst kapott Galga mente minden polgrmestere, kulturlis s kzintzmnye, zeme s vllalkozsa. Pldaszerq volt (nem gyakori), hogy a szomszdos teleplsek vezetQi s kpviselQtestletei csaldtagjaikkal egytt meg is jelentek a rendezvnyeken. Rendezvnynk bizonytk arra, hogy, ha a helyi kezdemnyezs, megfelelQ szakrtelemmel prosul, nem csak a rgi kulturlis mozgstsra kpes, viszonylag szerny helyi krlmnyek (elhanyagolt mqvelQdsi intzmnyek, klnsen Tura) s tmogats ellenre is kiemelkedQ programsorozat megvalstst eredmnyezheti. (Pr. 2. sz. mell.) jnius 23-24-25. Pcs  Pannon vgassg - Orszgos hagyomnyQrzQ tallkoz A tallkoz venknti megrendezsvel az a clunk, hogy rszben frumot ill. tallkozsi lehetQsget biztostsunk az autentikus nptnc s npzenei egyttesek szmra, msrszt a lehetQsgek szerint helyet adjunk az autentikus folklrbl tpllkoz mai mqvszeti trekvseknek s egy-egy rtegprogrammal - mint, most pl. filmvetts bemutassunk egy-egy jellemzQ pldt a folklr nemzetkzi rtelmezs s mqvszi bemutats tmakrben. RsztvevQ szvetsgi tagok szma: 450 fQ Kznsg: 6500-7000 fQ (Pr. 3. sz. mell.) HagyomnyQrzQ egyttesek bemutat sznpada Decs: oktber 7-8. Kapuvr: november 11. A hagyomnyQrzQ csoportok rtkelst ad, szakmai bemutat fruma. Felhvsunkra 38 egyttes jelezte minQstsi szndkt, a bemutatkon 31 egyttes jelent meg, minQslt 28 egyttes. A minQsts alkalmbl nemcsak az egyttesek sznpadi teljestmnyre, hanem mqkdsi feltteleikre is kvncsiak voltunk. A jelentkezsi lap mellett ki kellett tltenik az egyttesvezetQknek egy adatlapot, melynek krdsei a mqkdsi krlmnyeikre, pnzgyi felttteleikre s szakmai munkjukra vonatkoztak. 31 egyttes tlttte ki az adatlapot, melyek elemzse alapjn az albbi gyors sszefoglalt ksztettem, melyet mellkelek. (Pr. 4. sz. mell.) Zradk: Alulrott kedveszmnyezett jelen beszmol alrsval, igazolom, hogy a rsznkre megtlt tmogatst a lert mdon, a szerzQdsben foglalt tmogatsi cl megvalstsra, az abban foglaltak teljes krq betartsa mellett hasznltuk fel. Igazolom tovbb, hogy a beszmolban s annak mellkleteiben kzlt adatok, valamint az elszmolshoz benyjtott szmlk valdiak s hitelesek. Budapest, 2007. janur 13. Hra Istvnn elnk G.G0GG*I8KKKKKKKKLdLLNNNtPpQrQQQQQQ$a$gd`gd`$a$QQlRTTTTTTTUV$a$ 1h. A!"#$R%DyK www.muharayszovetseg.huyK @http://www.muharayszovetseg.hu/@@@ NormlCJ_HaJmHsHtH>@> Cmsor 1$$@&a$6]>@> Cmsor 2$$@&a$5\HA@H Bekezds alap-betqtpusa\i\ Norml tblzat :V 44 la ,k, Nem lista :B@: SzvegtrzsxaJBU@B Hiperhivatkozs >*B*phJJ BuborkszvegCJOJQJ^JaJ@P@"@ Szvegtrzs 2$a$\!\&KZ[\]|}~ !hi)*+, a > ? @ ~ DEFl$012nY8 eL:"563:czVW`lmnwx  !0000000000 000000000000000000000000 00000000000000000000000000000p00000000000000000000000000000 0 00000 0 0p00p0p0000p00000000 0000(V(GQV,-Vs !X3d!g!>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName io#/Xh[apt#%{}N`Y[ !NPrz_ s H W 29:A6<34ad!!!K[]~ 2"6zX_`x !!!Hra vaMuhary Elemr Npmqvzeti Emamamamamamamamamamamamamama 7n.d-?:?8O,G>a{Ot4 DV8,]LFeL *Enꏾh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH808^8`0o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.808^8`0o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ,]?{O*En,G7Fe.d-?DV >NhHhUdȍ2Gfx h?t1'*,\. a-#d/(lSnVpxB`@!!S!!(!PPP6UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma;Wingdings?5 z Courier New"qbFbFbF0=0=!24 ! ! 3qH(?1'*bElQzQ plyzatunkban 2005-re az albbi tervezetet nyjtottuk be, melyek hinytalanul megvalsultakHra vaMuhary Elemr Npmqvzeti E0     Oh+'0 ,8DT x  cElz plyzatunkban 2005-re az albbi tervezetet nyjtottuk be, melyek hinytalanul megvalsultaklz Hra vayzraraNormalaMuhary Elemr Npmvzeti E2haMicrosoft Word 10.0@F#@]֬@]֬@]֬0՜.+,D՜.+,X hp ;Folklrfesztivlok= !A cElz plyzatunkban 2005-re az albbi tervezetet nyjtottuk be, melyek hinytalanul megvalsultak CmHpx _PID_HLINKS_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_ReviewingToolsShownOnceAx c http://www.muharayszovetseg.hu/w^Revhera.eva@mail.datanet.huaz Hra vamaira !"#$%&'()*+,-.012345689:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXY[\]^_`adRoot Entry FR֬fData /1Table74WordDocument"\SummaryInformation(RDocumentSummaryInformation8ZCompObjl FMicrosoft Word dokumentum MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry F`mData /1Table74WordDocument"\ !"#$%&'()*+,-.012345689:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYlkj Cm\H T _PID_HLINKS_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_ReviewingToolsShownOnce_PreviousAdHocReviewCycleIDAx c http://www.muharayszovetseg.hu/Ij anyag Muharaymuharay@mail.datanet.hu&Muharay Elemr Npmqvszeti Szvetsgw^SummaryInformation(RDocumentSummaryInformation8CompObjl FMicrosoft Word dokumentum MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,X hp ;Folklrfesztivlok= !A cElz plyzatunkban 2005-re az albbi tervezetet nyjtottuk be, melyek hinytalanul megvalsultak