аЯрЁБс>ўџ 35ўџџџ4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@№П0bjbjЯ2Я2"­X­X˜џџџџџџˆŒŒŒŒŒŒŒ ((((< Y ь\\\\\\\\Р Т Т Т Т Т Т $E R— вц -Œњ\\њњц ŒŒ\\ ОООњ.Œ\Œ\Р ОњР ОЂО` ŒŒ` \P АЌ –’Ъ((R` Р ) 0Y ` iz.i`   ŒŒŒŒiŒ` `\pО~ Šp\\\ц ц   d$Ј   BELЩPЩSI NYILATKOZAT EGYмTTESEK Egyќttes neve:_______________________________________________________________ egyќttes cэme: _______________________________________________________________ (egyќttesvezetQ neve: _________________________________________________________ telefon: _________________________________, e-mail: ____________________________) ezњton jelzem belщpщsi szсndщkomat a Muharay Elemщr Nщpmqvщszeti Szіvetsщg (adѓszсm: 19635394-1-41; cэm: 1011 Budapest, Szilсgyi DezsQ tщr 6.) tagjai kі02FHPlцъь H Š Œ Ž $ ( ž І Т Ф Ь Ю а д м  d f h z Š ” Ђ Р м ц ш њ "<ЌЬаќј№ыцтјоктгоЬотШтотШтШтгСгСгМИгБкЊБЃŸЃŸЃггŒгогˆƒ hJ?Њ5hnв h)hŽ*кCJOJQJ^JaJUh$! hnвhŽ*к hnвh) hnвhь*Эhь*Э h)5 hь*Эhь*Эhgќ hь*ЭhuС hь*ЭhŽ*кhСhuСh…N h…N5 hŽ*к5hŽ*кhŽ*к5hŽ*кh”,Ћ12HJLNPьŠ * Ю а f  ЊЌЖИїїїїїїђђђъпддппдЫппппР $dha$gdŽ*к 7$8$H$gd) $dha$gduС $dha$gdь*Эdhgdь*ЭgdŽ*к$a$gdŽ*к0ўzщ. A szervezet mqkіdщsщt щs Alapszabсlyсt ismerem, az abban foglaltakat elfogadom. A Szіvetsщg щvi 10.000 Ft-os tagdэjсnak befizetщsщt a Szіvetsщg 11701004 - 20215770 szсmњ bankszсmlсjсra, vagy kщszpщnzben vсllalom. ____________________________ egyќttesvezetQ alсэrсs ______________, 2010. _________________ Kщrjќk az egyќtteseket, hogy az egyќttesi adatlapot is tіltsщk ki!!! аифцќJR| Ж:NvˆŽœЂІ.0њђњючрмричдадЬдШаШНЕНhK .CJaJhь*Эhь*ЭCJaJhь*ЭhA •hbtбhŽ*кhСh) hь*Эhь*Э hь*ЭhŽ*кhnвhь*ЭhŽ*к5 hnв5ИКМОJLNž ЂЄІ0єєєєєєєєєєєєє $dha$gdŽ*к 1hА‚. АЦA!А‰"А‰#‰$‰%Аœ@@ёџ@ NormсlCJ_HaJmHsHtHHAђџЁH Bekezdщs alap-betqtэpusaXiѓџГX Normсl tсblсzatі4ж l4жaі ,kєџС, Nem listaJ™ђJ J?Њ BuborщkszіvegCJOJQJ^JaJ˜џџџџ$%&'(vХghГUVлмноп%&'OPQRSš˜0€€˜0€€p˜0€€˜0€€p˜0€€˜0€€p˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€p˜0€€ˆ˜0€€p˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€p˜0€€ˆ˜0€€p˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€p˜0€€p˜0€€ˆ˜0€€˜0€€p˜0€€ˆ˜0€€ ˜0€€ €˜0€€€˜0€€(€˜0€€(ghГUVлšO90œІ@й!M90O90O90M90šmкS€M90€O90€š€€`їа0 И0 0џџЇє”ф#"šВšV*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags €PersonName€http://www.microsoft.com Цд7;šv~hnhl'=”—šh'<š7;šџџMuhary Elemщr Nщpmqvщzeti EHщra Щva%Muharay Elemщr Nщpmqvщszeti Szіvetsщgх)4V$!K .…NA •˜FЂЏІJ?Њ”,ЋСuСь*ЭbtбnвŽ*кбcрgќџ@€;;ш•;;(˜@@ @џџUnknownџџџџџџџџџџџџGю‡z €џTimes New Roman5€Symbol3&ю ‡z €џArial5&ю ‡za€џTahoma"1ˆ№ФЉK[’ІK;с†Š“гf5t$t$!№‰‰ДД24——3ƒ№H)№џ?тџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ4VџџBELЩPЩSI NYILATKOZATMuhary Elemщr Nщpmqvщzeti E%Muharay Elemщr Nщpmqvщszeti Szіvetsщgўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0Р˜ РЬ№ќ HT p | ˆ ” ЈАИтBELЩPЩSI NYILATKOZAT1ELЩMuhary Elemщr Nщpmћvщzeti EuhauhaNormalE&Muharay Elemщr Nщpmћvщszeti Szіvetsщgof15aMicrosoft Word 10.0@~mg@DІзЪЇЩ@"ЋП2Х@by’Ъt$ўџеЭеœ.“—+,љЎ0ќ hp|„Œ” œЄЌД М нтЩ—A BELЩPЩSI NYILATKOZAT Cэm ўџџџўџџџўџџџ !"#$%ўџџџ'()*+,-ўџџџ§џџџ0ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFАЌ –’Ъ2€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџWordDocumentџџџџ"SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ&CompObjџџџџџџџџџџџџlџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word dokumentum MSWordDocWord.Document.8є9ВqRoot Entryџџџџџџџџ РFp,$‡рЪ8€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџWordDocumentџџџџ" ўџџџўџџџўџџџ !"#$%ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ7§џџџўџџџўџџџўџџџ6џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayNameАЯEШdmuharay honlapmuharay@mail.datanet.hu&Muharay Elemщr Nщpmqvщszeti SzіvetsщgSummaryInformation(џџџџџџџџџџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџCompObjџџџџџџџџџџџџlџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word dokumentum MSWordDocWord.Document.8є9ВqўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎ@ќ hp|„Œ” œЄЌД М нтЩ—A BELЩPЩSI NYILATKOZAT CэmР@є€ќ 4l