Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

Jász-Nagykun-Szolnok megye

A jászok ősei egy, az iráni csoporthoz tartozó nyelvet beszélő népcsoport tagjai, a nevezetes alánok rokonai voltak. Ma élő legközelebbi „hozzátartozóik” a kaukázusi oszétok.
Magyarországra a kunok szövetségeseiként kerültek a 13. században. IV. Béla király hívta be őket Kötöny kun fejedelem népével együtt, hogy könnyűlovas haderejüket felhasználja a központi hatalom ellen forduló nagyurak, illetve a közeledő mongol-tatár veszedelem ellen. A helyi keresztény lakossággal és az arisztokráciával való összetűzéseik miatt még a tatárjárás előtt elhagyták ugyan az országot, de a király később visszahívta őket és nemzetségeiket letelepítette a szinte teljesen elnéptelenedett mai Jászság vidékére.
Hamarosan, a kunoknál rövidebb idő alatt elmagyarosodtak, elhagyták nyelvüket és pogány szokásaikat, de a kunokkal ellentétben a 16. században nem vették fel a református vallást, hanem megmaradtak katolikus hitükön. Szintén megkülönbözteti őket a kunoktól, hogy náluk hangsúlyosabbá vált a földművelés. A mindenkori királynak lovas katonai szolgálatuk fejében kollektív nemesi jogokat élveztek. Saját elöljáróik és bíráik igazgatása alatt, a nemesi vármegyéktől és földesuraktól független székekbe szerveződve éltek a Jász-kun Kerületben.
A 18. században a bécsi udvar nem ismerte el régi kiváltságaikat és területüket, a kunokéval együtt a Német Lovagrendnek adta. Hosszú pereskedés után kaptak csak lehetőséget, hogy közadakozásból gyűjtött pénzen kiválthassák magukat, s így visszanyerjék „ősi” szabadságukat. Ezt a visszaváltakozást nevezték redemptio-nak, az abban részt vett és annak hasznából részesülteket pedig redemptusoknak.
Ezután folytatták szabad életmódjukat, amely hamarosan polgárosuló jómódhoz vezetett, de mindvégig fennmaradt számukra a katonaállítás kötelezettsége. A jászok hagyományosan a huszárság alakulataihoz kerültek, ahol külön jász-kun ezredek működtek.
Kiváltságaikat a többi nemeshez hasonlóan a jobbágyfelszabadításkor vesztették el. A független Jász-Kun Kerület megszűnt, területe betagolódott az újjászervezett megyerendszerbe.
Tagjaink Jász-Nagykun-Szolnok megyében:
Jászberény
Jászsági Hagyományőrző Egylet
Jászberény