Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

Kérjük, támogassa Szövetségünk működését adója 1%-val! Köszönjük!

Adószámunk: 19635394-1-41

Továbbképzés, konferencia

ORSZÁGOS KONFERENCIA A HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL
Ideje: 2018. november 30. 10:00 - 2018. november 30. 16:00
Helyszín: Budapest, Magyarság Háza, Bp. V. ker. Zrínyi u. 5.
Téma: Hagyományőrzés!? Hol tart, merre halad a hagyományőrző együttesi mozgalom? (Utak, lehetőségek, csapdák.)
A „Hagyományok Vendégségben” c. szentendrei programunkon 17 együttes mutatkozott be. Az együttesek színpadon és a tájházak udvarán tartott foglalkozásokon számot adtak hagyományismeretükről. A rendezvényre hat szakértőt is hívtunk (Bathó Edit, Felföldi László, Romsics Imre, Sztanó Hédi, Tóth János, Verebély Kincső, ) kiknek tanulmányait olvashatjátok weboldalunkon is. (www.muharay.hu /Csoóri Sándor program hírei) a rendezvény neve alatt. Az írásos elemzések és az utóbbi évek szakmai fórumainak tapasztalatai alapján úgy ítéljük meg, hogy nagyobb körben, szakmai kérdéseket is megvitatva kell beszélnünk mozgalmunk helyzetéről.
A Csoóri Sándor Alap támogatásával soha nem tapasztalt támogatást kapott a terület és, ami a leglényegesebb, ebből a támogatásból minden együttes is részesült, aki vállalta a pályázati adatlap kitöltését. Mindannyiunk lehetősége, sőt felelőssége, hogy ezt a támogatást az együttes feltételeinek javítására és szakmai fejlődésére fordítsa. Az elmúlt évek szakmai beszélgetéseit és az együttesek működésének szakmai kérdéseit összefoglalva állítottam össze a konferencia téziseit, vagyis azokat a témákat, amelyekről most beszélnünk kell.
Kérdéskörök:
1. Az együttesek céljai, szerepe?
 hagyományőrzés
 szórakozás, klubszerűség, társas együttlét
 ismeret-szerzés és - átadás
 színpadi megjelenés
 közösségépítés, társadalmi szerepvállalás (helyi közösségekben, településen)
2. Hagyományismeret és alkalmazás a mindennapi életben és a színpadon?
 forrásanyagok – táncismeret forrásai
 beszéd, szövegfolklór, tájnyelv
 ünnepek, közösségi szokások, családi események, munkaalkalmak
 vallási és szakrális elemek, búcsúk, búcsújáró helyek
 napjaink folklórja
3. Színpadi kérdések, avagy hogyan legyünk koreográfusok?
 Hová és milyen alkalomra készülnek színpadi összeállítások?
 Mit viszünk a színpadra?
 Segítik-e a munkát a régi gyűjtések archívumokban őrzött anyagai? Van-e még lehetőség idős táncosok, zenészek, énekesek tudásának elsajátítására? Elég-e a régebbi koreográfiák táncanyagának ismételgetése?  Alkotási folyamat, anyagértelmezés,
 Csoport összetétel, táncismeret, stílusgyakorlatok, a táncosok technikai felkészültsége,
 Munkamódszer, csoportos és egyéni foglalkozás, közös értelmezés, vélemények figyelembe vétele.
4. Minősítések, versenyek, vetélkedők, elismerések, díjak szerepe országosan, nemzetközileg és helyben.
5. A helyi közösséghez való viszony
 Hogyan szolgálja az együttes a helyi közösség (a település) azonosságtudatának megerősítését, a helyi emlékezet elmélyítését, s a korábbi hagyomány élő örökséggé formálását?
 Hogyan fogadják a település lakói, mint a helyi közösség tagjai, az együttes hagyományőrző tevékenységét? Támogatják, kritizálják vagy elutasítják?
 Kikből áll az együttes? Tükrözi-e a falu társadalmi összetételét? (tős-gyökeres lakók, beköltözöttek, értelmiségiek, diákok, vállalkozók stb.) -
6. A szakmai összefogás (Szövetség) szerepe
A konferenciának nem hangzanak el központi előadások. A szentendrei szakértőket kértem meg, hogy 5 percben foglalják össze, mit tartanak az együttesek munkájában a legfontosabbnak. Mik azok a jó példák, melyek követendőek és mik azok a hiányosságok, melyekre felhívják a figyelmet.
Azt szeretnénk, és az lenne a hasznos, ha minden együttesvezető, a tagok és az együttesek munkájában résztvevő szakemberek a fenti tézisek alapján elgondolkodnának együttesük munkáján. Valódi szakmai párbeszéd a célunk, amelynek eredményeként közösen határozhatnánk meg a ma hagyományőrző együtteseinek szakmai céljait.
Ezért Tisztelettel felkérem Szövetségünk valamennyi tagját, hogy a felsorolt témakörökhöz vagy a témák bármelyikéhez szóljon hozzá. Ha más kérdéseket tartanak fontosnak, vessék föl azokat. Fogalmazzanak meg új megoldandó problémákat!
Bízom benne, hogy ez a kezdeményezésünk hozzájárul a hagyományőrző mozgalom képviselőinek szakmai közéletének élénküléséhez, a szakmai színvonal emeléséhez és ahhoz, hogy tevékenységünk érdekvédelme érdekében, hatékony, eredményes és jól szervezett háttér legyen a hivatkozási alap.
A konferencián való részvétel ingyenes, regisztrációs díj 1000.Ft.
Jelentkezési lap letölthető itt
Budapest, 2018. szeptember
Héra Éva
elnök
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
1011. Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.
E-mail: muharay@muharay.hu
Levélcím: 1251. Bp. Postafiók 22. Tel./fax: 36-1- 201-7931
www.muharay.hu
Vissza az események felsorolásához