Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

Akikre emlékezünk

Elhunyt Dr. Jakabné Dr. Zórándi Mária

2010. december 9.

Megrendülten tudatjuk, hogy 2010. november 7. napján, életének 55. évében türelemmel viselt súlyos betegsége után elhunyt Zórándi Mária egyetemi tanár, a Magyar Táncművészeti Főiskola rektora.

Elhunyt Kaszás János

2010. július 13.

2010. július 11-én elhunyt Kaszás János, a Hosszúhetényi Népi Együttes egykori vezetője.
Emlékét és munkásságát kegyelettel őrizzük.

Elhunyt Lami István

2010. január 22.

2010. január 14-én elhunyt Lami István, a magyarországi szlovákság kiemelkedő személyisége.
Emlékét szeretettel megőrizzük!

Elhunyt Töttös Sándor

2009. december 17.

Hosszú szenvedés után december 16-án Pécsett elhunyt Töttös Sándor. Neve összefonódott a szülőfalujával, Zengővárkonnyal. Ebben a reformátusok lakta parányi magyar faluban szüleitől a paraszti élet becsületes munkáját, kitartását látta, tanulta. Császár János tanító úr nevelte hazaszeretetre, örökségünk megbecsülésére, hagyományaink ápolására. A templomban Fülep Lajos nagytiszteletű úr prédikációit hallgatta.

Elhunyt Nagy Albert

2009. június 15.

Nagy veszteség érte a magyar néptáncmozgalmat. 2009. június 12-én életének 68. évében elhunyt Nagy Albert, a Harangozó Gyula díjjal kitüntetett koreográfus, a Szeged Táncegyüttes vezetője.
A fáradhatatlan táncpedagógust június 19-én, pénteken 12 órakor a szegedi Belvárosi temetőben kísérik utolsó útjára.

Elhunyt Vida József

2009. május 12.

2009. 05. 05.-én a Somogyi Öreg Táncosok próbáján tragikus hirtelenséggel elhunyt Vida József koreográfus, a Csepel Táncegyüttes megalapítója.
Művészeti vezetője volt a Somogy Táncegyüttesnek. valamint a Kaposvári BM Táncegyüttesnek. 1997-től haláláig a Csepeli Öregtáncos Együttes ( CSÖTE ) szakmai vezetője volt. Itthon és külföldön több éven keresztül végzett táncoktatói, koreográfusi munkát. Egész életét a magyar néptánc megőrzése, ápolása és továbbfejlesztése érdekében kifejtett tevékenység jellemezte. A hosszú évtizedek alatt fiatalok sokaságával ismertette meg a magyar néptánc hagyományokat. Emberi tisztességgel és szakmai elkötelezettséggel élt, és dolgozott; táncosai és zenészei mindig számíthattak rá. A Csepeli Öregtáncosok Együttesével létrehozták az Öregtáncosok Országos Találkozóját 2001-ben, amelyet azóta kétévente rendszeresen megtartanak.Vida József hatalmas és gazdag hagyomány birtokosa volt, amit örömmel és szeretettel adott át tanítványainak.

Emlékét szeretettel megőrizzük!

A Csepel Munkásotthon munkatársai, a Csepel Táncegyüttes tagjai és zenészei, a Csepeli Öregtáncosok Együttese, a Somogy Táncegyüttes tagjai és zenészei, a Somogy Táncegyüttes Öregtáncos Csoportja, a Kaposvári BM Táncegyüttes tagjai és zenészei, a Decsi Csillagrózsa Hagyományőrző Táncegyüttes tagjai és zenészei, barátai, tanítványai

Elhunyt Pór Anna

2009. április 9.

Sajnálattal értesítünk minden kollégát, hogy Pór Anna 2009. március 29-én, 96 éves korában elhunyt.
Temetés előtti búcsúztatása 2009. április 23-án, 9.45-kor lesz a Farkasréti temető Hóvirág utcai ravatalozójában.

Elment egy táncos

2008. április 16.

Életének nyolcvannegyedik évében elhunyt Nagy Sándor a Hetényi Gyöngyösbokréta egyik utolsó képviselője.
Az ötvenes években aktív tagja volt a Hosszúhetényi Népi Együttesnek, munkásságát Szocialista Kultúráért kitüntetéssel ismerték el.

Búcsú

2008. április 7.

2008. március 2-án szeretett és nagyra becsült mesterünk, tanárunk, kollégánk, barátunk Pesovár Ernő elment. Halálával annak a nemzedéknek egyik utolsó képviselője távozott, melynek munkássága néptáncmozgalunk egészére meghatározó.

Elhunyt Pesovár Ernő

2008. március 6.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a gyászoló család megrendüléssel tudatja, hogy Dr. Pesovár Ernő (1926-2008) Kossuth díjas tánctörténész és néptánckutató, a zenetudományok kandidátusa, az MTA Zenetudományi Intézetének nyugalmazott osztályvezetője, a Muharay Elelmér Népművészeti Szövetség díszelnöke, az ELTE Folklore Tanszék, a Berzsenyi Dániel Főiskola és a Magyar Táncművészeti Főiskola oktatója, címzetes főiskolai tanár a Magyar Néprajzi Társaság, a Magyar Táncművészek Szövetségének tagja, a Magyar Etnokoreológiai Társaság tiszteletbeli elnöke, a Nemzetközi Hagyományos Zenei Tanács (ICTM) tagja súlyos betegség után 2008. március 2-án 82 éves korában elhunyt.

Hamvasztás utáni gyászszertartása 2008. március 27-én 14.15 órakor a Farkasréti Temető Makovecz ravatalozójában lesz.

Egy szál virággal búcsúzzunk tőle!

Hamvait végakarata szerint Herenden, szűk családi körben helyezik örök nyugalomra.

Gyászolják: felesége, lányai Panka és Zsófi, vejei, unokái, rokonai és barátai

Búcsúznak tőle: Hagyományok Háza, Martin György Néptáncszövetség, MTA Zenetudományi Intézet, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Magyar Táncművészek Szövetsége, Magyar Táncművészetért Alapítvány, Vas megye Közgyűlése, Ungaresca Táncegyüttes tagjai ill. munkatársai.

Táviratcím: Pesovár 1021. Bp. Hűvösvölgyi u. 77.

Elhunyt Németh János

2007. november 22.

Megrendülten tudatjuk, hogy 2007. november 14-én 56 éves korában, rövid, súlyos betegségben elhunyt NÉMETH JÁNOS a Bogyiszlói Népi együttes alapító táncosa, a bogyiszlói egyesület elnöke.
Gyászoljuk mindannyian!