Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

Kapuvár Néptáncegyüttes

KAPUVÁR NÉPTÁNCEGYÜTTES

Kapuvárott 1952-ben alakult meg a hagyományõrzõ néptáncegyüttes, mely 10 évig ÁFÉSZ néven mûködött. 1962-ben már két néptánccsoport mûködött Szövetkezeti és Erdészeti (MEDOSZ) néven. 1964-es párthatározat alapján a két csoportot egyesítették és megtartották a Szövetkezeti Néptáncegyüttes (ÁFÉSZ) nevet. 1988. a fordulatok éve volt. Ezen a nyáron az együttes Spanyolországban szerepelt, ahol a tánchoz nem értõk akarták irányítani az együttes tagjait. A táncosok egyöntetûen úgy döntöttek, hogy ilyen feltételek mellett nem vállalhatják a munkát. Az egész csoport, a kultúra és a hagyományok megõrzése érdekében úgy határozott, hogy alakítanak egy olyan együttest, amelyben elképzeléseik teljesülhetnek. 1989. február 13-án, hétfõn más néven létrejött egy néptánccsoport. Elõször Kapuvári Néptáncegyesület néven, késõbb azonban felvéve a Rozmaring nevet. Bár nehéz anyagi körülmények között kezdték el mûködésüket, nagy segítséget nyújtott a Rábaközi Mûvelõdési Központ, mely pártfogásába vette a csoportot.
 
1997. március 17-én az együttes alapító tagjai a fiatal táncosok támogatása érdekében létrehozták a Kapuvár Néptáncművészetéért Alapítványt, mely napjainkban a csoport fenntartója is.
2000. január 15-én a város vezetése megbeszélésre hívta az egykori és aktív táncosokat. A megbeszélésen mindenki egyetértett abban, hogy két együttest nem bír el a város, és hatékonyabb munkát tudna végezni, ha egy csoport lenne. Ezzel az együttesek tagjai egyetértett. Megszûnt mindkét együttes és létrejött a Kapuvár Néptáncegyüttes.
Az együttes elmúlt években jelentõs elõrelépéseket tett a hagyományõrzés és a néptánc-oktatás területén.

2000. október elsején megalakult az együttes Gyermek és Ifjúsági Csoportja.  2002. augusztusában létrejött a Harmónia Művészeti Iskola Kapuvári tagozata. Az intézmény lehetõséget biztosít Kapuváron és a Rábaközben élõ fiatalok és gyermekek számára a néptánc-oktatás és hagyományõrzés területén. Napjainkban már a környezõ településeken is oktatjuk a néptáncot. Az Önkormányzat együttmûködésének köszönhetõen új épületbe költözhettünk, melyet a táncosok közremûködésével újítottunk fel. Az épületet, amely a Fő tér 22. sz. alatt található, folyamatosan szépítjük, és munkánknak köszönhetõen 2003. január óta, városunkban egyedülállóan, Teleházat is mûködtetünk. Együttesünk vezetõi: Csitei Gábor (együttesvezetõ) és Simon Andrásné (mûvészeti vezetõ).

Összefoglalva:

A Kapuvár Néptáncegyüttest a Hanság Áfész együttesébõl kivált tagok alakították 1989-ben. Felismerve a hagyományõrzés fontosságát és a benne rejlõ értékeket egyre nagyobb figyelmet fordíttanak a Kapuvárott már-már feledésbe merült szokásokra. Örömünkre szolgál, hogy a város egyre szélesebb rétegét sikerült megnyerni a hagyományok ápolására és így már sok fiatal intézményes keretek közt is ismerkedik a néptánccal. Napjainkban a felnõtt együttes mellett több korosztály - "Kófic", "Csiripiszli" és "Cserény" Csoportok - képezik az utánpótlást. Emellett a környezõ települések gyermekei is megismerkedhetnek népi kultúránk gazdagságával.

A felnõtt együttes repertoárja:

1. Hagyományõrzõ mûsorszámok:
Simon András: Szokások farsangba' Kapuvárott
Simon András: Képek Rábaközbõl
Simon András: Kanászfogadó (jelenleg készül!!!)
Tarsoly Attila: Kapuvári Lakodalmas

2. Feldolgozások:
Nagy Melinda: Regrutabál
Csoltói József-Simon Andrásné: Bagi táncok
Fantoly Gyula-Balogh Ildikó: Ódorics-dáborics
Lengyel Sándor-Lengyel Sándorné: Dunántúli táncok
Lengyel Sándor-Lengyel Sándorné: Kalocsai mars
Brieber István: Fonó

Elérhetõség:

Kapuvár Néptáncegyüttes
9330 KAPUVÁR, Fõ tér 22.

Csitei Gábor együttesvezetõ
tel.: 06-20/480-8323
email: csitei@axelero.hu
web: www.knta.ini.hu