Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

Felsõtárkányi Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes

A Felsõtárkányi Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes bemutatása
 
A mai együttes 1952-ben alakult, Veres Éva járási népmûvelõ kezdeményezésére, és Bartók Sándor iskolaigazgató szervezésével, vezetésével. A szervezésben nagy szerepe volt Vásárhelyi Lajosnak, aki az 50 fõs csoportba családja tíz tagját vitte. Közülük a legfiatalabb, a ma 77 éves Vásárhelyi Gyula még most is aktív tagja az együttesnek.
 
A Népművészeti Intézet szakembereket küldött az együttes segítésére, akik gyűjtötték és felhasználásra javasolták a helyi hagyományokat.
A néprajzi anyag gyűjtésében Dr. Szendrey Ákos és Muharay Elemér, a zenei anyag átválogatásában Borsai Ilona, a táncok felkutatásában Végvári Rezsõ működtek közre.
Bartók Sándor majd két évtizedes munkáját Koleszár Anna segítette, aki késõbb 1980-ban az ÁFÉSZ támogatásával vezette a csoportot.
 
A Rozmaring Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes 1986-ban a XI. Szövetkezeti Néptáncosok Találkozóján, Sátoraljaújhelyen, a zsûri tagjai – Maácz László, Pesovár Ernõ, Borbély Jolán, Olsvai Imre – a Felsõtárkányi farsang címû koreográfiáját, arany minõsítéssel díjazták.
A helyi pedagógusok – Bajzát Sándorné, Bajzát Jánosné, Czékmányné Farkas Erika – az 1990-es évek elején, Koleszár Anna nyugdíjba vonulása után, vállalták az együttes összetartását.
 
Katona Istvánné népmûvelõ 1995-ben pályázaton elnyerte a Mûvelõdési Ház vezetõi tisztet. Ekkor felkérte a csoport mûvészeti vezetésére Németh Erzsébetet.
1995-tõl az együttes neve Felsõtárkányi Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes. Próbáikat hetente vasárnap 1500-1800-ig tartják a Mûvelõdési Ház tükrös termében. Tagjainak száma: 40-45 fõ, 9-79 éves korig.
 
2001-ben létrejött az Egri Alapítványi Néptáncmûvészeti Alapiskola Felsõtárkányi tagozata, azzal a céllal, hogy utánpótlást biztosítson a hagyományõrzésnek. Munkájukat a Felsõtárkány Hagyományáért Közalapítvány segíti. Támogatójuk még: E.A.N.A. Iskolát fenntartó Forrás Gyermeknéptánc-Népzenei Közhasznú Alapítvány.
Szakmai céljuk nemcsak a községben és Eger környékén, hanem országos szinten is megismertetni Felsõtárkány hagyományát.
2003 júliusában elkészült Felsõtárkány népviseletét bemutató képeslap sorozatuk.

Az együttesvezetõ bemutatása:

Németh Erzsébet szakmai alkalmasságát a következõ címek elismerések és végzettség bizonyítják:
-1983-ban elnyerte „A Népművészet Ifjú Mestere” címet.
-1983-ban, 1985-ben „Aranygyöngyös Táncos”.
-1987-ben „Örökös Aranygyöngyös Táncos” lett.
-2003-ban a Magyar Táncművészeti Fõiskolán táncpedagógus diplomát szerzett.

Az együttes műsorának ismertetése:
 
-Felsõtárkányi lakodalmas, koreográfus: Németh Erzsébet.
-„A lagzi eleji”, koreográfus : Énekes István.
-Farsangi bál a Lipe kocsmában, koreográfus: Németh Erzsébet.
-Moldvai táncok, koreográfus: Barsi Csaba.
-Tolnai üveges tánc, koreográfus: Németh Erzsébet.
-Megemlékezés Március 15-ére, koreográfus: Németh Erzsébet.
 
Díjak, minősítések:
 
-1986 XI. Szövetkezeti Néptáncosok Találkozója , Sátoraljaújhely: Arany minõsítés.
Koreográfia: Felsõtárkányi farsang.
-2000. Bagi Hagyományõrzõ Néptánctalálkozó, Különdíj.
Koreográfia: Farsangi bál a Lipe kocsmában.
 
A felsõtárkányi viselet rövid bemutatása:
 
„Az 1940-es évektõl Felsõtárkányban is felgyorsult a tánchagyomány megváltozása, ezzel együtt a viselet megváltozása is. Megindult a „kivetkõzés” folyamata, ami meghatározta a tánchoz való viszonyt.”
Felsõtárkány viseletének alaposabb megismeréséhez tanulmányozásra ajánlott: Németh Erzsébet: Táncviseletek Felsõtárkányban a XX. században címû 2003-ban készült diplomamunkája. A szakdolgozat megtalálható a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola archívumában.
A mai viseletet a Felsõtárkányi Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes a XX. sz. közepétõl használja.
 
Külföldi és hazai fellépések
 
Külföldi fellépések:
 
-1998. Lengyelország.
-1999. Erdély: Kõröstárkány.
-2000: Németország.
-2001. Szlovákia: Nagytárkány.
-2004: Szlovákia: Humenné.
 
Hazai fellépések:
 
-1999, 2001, 2003. Agria Nemzetközi Néptáncfesztivál.
-1999. Budapest: Pezsgõ és borfesztivál.
-2000. Eger: Gárdonyi Géza Színház: Március 15-i fellépés.
-2000. Eger Gárdonyi Géza Színház: vendégszereplés a Szederinda Néptáncegyüttes jubileumi műsorán.
-2000. Bag: Hagyományõrzõ Együttesek Országos Találkozója.
-2000. Mikófalva.
-2001. Domaháza: Domaházi Hagyományõrzõ Együttes jubileumi mûsora.
-2003. Szihalom.
-2003. Noszvaj: Kemencés Napok.
-2004. Mezõtárkány: Tárkányok Találkozója.
-2004. Novaj: Szüreti Beharangozó.
-2004. Eger: Sörfesztivál.
-2004. Bag: Hagyományõrzõ Együttesek országos Találkozója.
 
Helyi ünnepek, fellépések:
 
-Május elsejei megemlékezés.
-Felsõtárkányi búcsú, július.
-Rétesfesztivál, augusztus eleje.
-2004. Tárkányok Találkozója, augusztus. (Lásd: részletesebben Felsõtárkány honlapján: www.felsotarkany.hu )

Felsõtárkányi néptáncok:

A máig felkutatott tánctípusok közül a felsõtárkányi néptánchagyományban a következõ táncok találhatók:

-Mars: Fõleg a lakodalmi és farsangi szokásokhoz kapcsolódik.
-Karikázó: A „paptánca” – mise utáni tánc a templom elõtt - ,vagy a bálok szüneteiben járt tánc.
-Verbunk: A „paptánca” , vagy a bál kezdetén járt tánc.
-Csárdás: Lassú és friss változata.
 
Jeles napok, ünnepi szokások:
 
A teljesség igénye nélkül csak néhány olyan szokást sorolunk fel, amelyek az eddigi tanulmányokban is megtalálhatóak.
 
-Farsangi szokások.
-Májusfa állítás.
-Pünkösdjárás.
-Betlehemezés
-Névesték.
-Kántálás.
-Lakodalmi szokások.
-Mezõgazdasághoz kapcsolódó szokások:
Legényavatás, szüret, kapálás, szénagyüjtés, házépítés, stb.
-Disznótor.
A népszokások gyűjtése, feldolgozása folyamatban van.
 
Zenekíséret, zenekar:
 
A felsõtárkányi Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes kísérõ zenekarai:
 
-Felsõtárkányi Fúvószenekar Egyesület tanárai és diákjai.
-Vásárhelyi Gyula tangóharmonika.
-Csóka Elemér hegedû
-Lázár László bõgõ.
-Kovács Marci és zenekara:
Kovács Marci: hegedű. Kovács Ernõ: hegedû, Fekete Márton: brácsa, Bécsi Richárd: bõgõ.

Kiadványok:

-Lehoczky Alfréd: Felsõtárkány története a honfoglalás idején és a középkorban. Kiadó: Felsõtárkányi Polgármesteri Hivatal, Dr. Bajzát György 1998.
-Thorday Zoltán: Hegyen völgyön kisvasút. Kiadó: Magyar Hon Tatabánya, 1997.
-Török József, Legeza László: Karthauziak, Kiadó: Mikes 2001.
-Varga Mariann: Palóc viseletek és textilek. In.: Palócok III. Szerkesztette : Bakó Ferenc. Eger 1989.
-Varga Mariann: A lakodalmi szokásrendszer és regionális jellemzõi. In.: Palócok IV. Szerkesztette: Bakó Ferenc. Eger, 1989.
-Ethnographia: LXVI. évfolyam ( 1955 ) Bakó Ferenc: Felsõtárkány község lakodalmi szokásai ( 345-408. oldalig ).
-Néptáncosok kiskönyvtára II. Felsõtárkányi táncok, Mûvelt Nép Könyvkiadó Budapest, 1954.
 
Elérhetõségek:
 
Cím: Felsõtárkányi Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes 3324 Felsõtárkány, Művelõdési Ház, Rákóczi út 126.
 
Felsõtárkány Hagyományáért Közalapítvány: Mészáros Zoltán elnök,
3324 Felsõtárkány, Ady Endre út 43. Telefon: 36/434-154, vagy 30/648-6470
 
Levelezési cím: Németh Erzsébet, 3397 Maklár, Hunyadi út 33.
Telefon: 36/357-050, vagy 20/375-8530
E-mail: eanmaisk@freestart.hu
 
Kapcsolódó linkek:
www.felsotarkany.hu
www.egrineptanciskola.hu